Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Ważne komunikaty

Informacje dla <- rodziców, uczniów i nauczycieli -> <- Organizacja roku, Dokumenty, Procedury ->
<- eDziennik, EWD, Interaktywne lekcje -> <- ko.rzeszow.pl, bukowsko.pl, esanok.pl ->

 

Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych

Środa, 30.01.2019 roku

W dniu 28 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Bukowsko wydał zarządzenie nr 6/2019 w sprawie terminów przeprowadzenia rekrutacji do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Treść zarządzenia znajduje się w poniższym linku

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=bukowsko/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=144&id=144&str=1 albo tutaj

Proszę ściśle przestrzegać podanych terminów.


III Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 17.01.2019 roku

W dniu 25.01.2019 r. (piątek) o godzinie 1600 rozpocznie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019.
 2. Ocena zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych, organizacja aktywnego wypoczynku.
 4. Organizacja i przebieg egzaminu w klasie 8 SP oraz 3 gimnazjum.
 5. Sprawy różne: planowane wycieczki, dzień wagarowicza, przerwa świąteczna.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


II Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 8.11.2018 roku

W dniu 16.11.2018 r. (piątek) o godzinie 1630 odbędzie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć.
 2. Informacje dotyczące zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Bieżący dostęp rodziców oraz uczniów do szkolnego dziennika elektronicznego. Informacja dla rodziców, ze w dzienniku elektronicznym nie ma zajęć pozalekcyjnych, tylko te wynikające z podstawy programowej.
 4. Organizacja i przebieg próbnych egzaminów w klasie 3 Gimnazjum i w klasie 8 Szkoły Podstawowej, w tym informacja o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 5. Prośba do rodziców o informowanie nauczycieli o fakcie zabrania dziecka, które miało być na świetlicy - dla zapewnienia właściwego bezpieczeństwa.
 6. Impreza środowiskowa "Bożonarodzeniowe zwyczaje i obrzędy" - udział i wkład (ciasto każda klasa).
 7. Planowane dni wolne od zajęć oraz termin zakończenia I okresu.
 8. Bieżące informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Wtorek, 30.10.2018 roku

wp Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Zespole Szkół w Nowotańcu - program obchodów.

9.11.2018 r.:
9:00-13:00 - Wystawa "Oręże polskie na przestrzeni wieków";
11:00-13:00 - Biało-czerwony happening "W Polskę wierzę!": wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego; chóralna recytacja wiersza W. Bełzy "Katechizm dziecka polskiego"; konkurs wiedzowy pt. "Ojcowie polskiej niepodległości".

11.11.2018 r.:
15:00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Nowotańcu;
16:00 - Uroczysta akademia w Domu Ludowym w Nowotańcu połączona z oficjalnym rozstrzygnięciem Gminnego Konkursu Niepodległościowego oraz wręczeniem nagród.

Serdecznie zapraszamy !!!


Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Poniedziałek, 29.10.2018 roku

2.11.2018 r. (piątek), zgodnie z decyzją Dyrekcji szkoły, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Wynika to z faktu, że przypada on po święcie Wszystkich Świętych (czwartek), a piątek jest Dniem Zadusznym.

Dla dzieci klas 0-3 szkoły podstawowej, dla których rodzice w tym dniu nie mogą zapewnić opieki, istnieje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej. Proszę rodziców o zgłoszanie takiej potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem do Sekretariatu szkoły.


I Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 6.09.2018 roku

W dniu 14.09.2018 r. (piątek) odbędą się zbiorowe spotkania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas wg poniższego harmonogramu:
- o godz. 1600 grup przedszkolnych, klasy I i II Szkoły Podstawowej oraz klasy III Gimnazjum,
- o godz. 1630 klas IV - VIII Szkoły Podstawowej.

Wychowawcy poinformują rodziców poszczególnych klas (oddziałów) o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania, a także kryteriach oceniania zachowania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz oceniania zachowania;
 3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych albo rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 4. dostosowaniach wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów;
 5. podstawowych aktach prawa wewnątrzszkolnego (dokumentach szkolnych) - podanie adresu strony szkolnej http://www.nowotaniec.cba.pl na której się znajdują;
 6. zasadach oraz wymaganiach szkolnych dotyczących: warunków opuszczania budynku szkolnego przez uczniów, zwalniania z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności, obuwia zamiennego, właściwego zachowania uczniów, sposobu ubierania się, makijażu, malowania paznokci, korzystania z telefonu komórkowego, itp.

Ponadto zostąną przedstawione następujace zagadnienia:

 1. Przypomnienie rodzicom, że szkoła bierze odpowiedzialność za dziecko od rozpoczęcia do zakończenia zajęć - w pozostałym czasie rodzic odpowiada za bezpieczeństwo dziecka. Zapisy do świetlicy szkolnej - max 25 dzieci pracujących rodziców z oodziałów 0 - IV.
 2. Przekazanie informacji na temat zasad ubezpieczenia uczniów z podaniem terminu płatności - ok. 38 zł do 28 września br.
 3. Przedstawienie listy zajęć edukacyjnych przewidzianych planem nauczania. Przedstawienie propozycji zajęć pozalekcyjnych - na udział dziecka w tych zajęciach rodzice wyrażają zgodę.
 4. Przekazanie informacji związanych z egzaminem w ostatnim roku nauki np. deklaracje, opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się dziecka - do 28 września br. Poinformowanie o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019.
 5. Zebranie aktualnych danych teleadresowych rodziców. Skompletowanie zgód rodziców na zajęcia pozalekcyjne, zwalnianie do autobusu, zwalnianie do domu w przypadku wcześniejszego kończenia zajęć, udziału w programach "Owoce w szkole", "Szklanka mleka", itp.
 6. Kalendarium szkolne, plan pracy wychowawcy klasowego, organizacja imprez i uroczystości szkolnych.
 7. Sprawy różne: wybór trójek klasowych do Rady Rodziców, składki na potrzeby klasy, funkcjonowanie e-dziennika, przestrzeganie regulaminów szkolnych, odrabianie zadań domowych, frekwencja na zajęciach, itp.

Dyrekcja Szkoły


Szkolny zestaw podręczników oraz programów nauczania

Piątek, 31.08.2018 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

W przyszłym tygodniu w szkole rozpocznie się proces wypożyczania kompletów darmowych podręczników dla uczniów z poszczególnych klas (wraz z materiałami edukacyjnymi).

Aktualne wykazy podręczników dla poszczególnych klas oraz zestaw obowiązujących programów nauczania są dostępne w naszym serwisie:
- Szkolny zestaw podręczników;
- Szkolny zestaw programów nauczania.

Proszę ściśle przestrzegać podanych terminów w których wypożyczane będą podręczniki.

Dyrekcja Szkoły


Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Środa, 29.08.2018 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

Kończą się wakacje, a wraz z nimi okres wycieczek, zabawy i odpoczynku. Już niedługo rozpoczyna się nowy rok szkolny 2018/2019.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 3 września 2018 r. (poniedziałek):

- o godz. 800 Msza Święta,
- o godz. 900 spotkanie społeczności szkolnej na sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami klas.

Dyrekcja Szkoły


Archiwum komunikatów - rok szkolny 2017/2018


Wakacje - Bezpieczne wakacje!

Piątek, 22.06.2018 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

Zakończył się rok szkolny 2017/2018 i rozpoczęły się wakacje - czas odpoczynku, zabawy, relaksu, wędrówek, wyjazdów, ciekawych spotkań. Aby przeżyć je miło i radośnie, a przede wszystkim bezpiecznie, przypominamy kilka zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Bezpieczny autobus - Rodzicu, sprawdź autobus, który wiezie Twoje dziecko.

Wszystkim życzymy miłego wypoczynku.


Proponowane oceny końcoworoczne

Piątek, 1.06.2018 roku

W dniu 8.06.2018 r. (piątek) w godzinach od 1400 do 1730 odbędzie się indywidualne spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Postępy i osiągnięcia edukacyjne uczniów z poszczególnych zajęć.
 2. Proponowane oceny końcoworoczne.
 3. Wykaz podręczników na nowy rok szkolny.
 4. Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych uczniów 3 klasy Gim.
 5. Procedura uzyskania karty rowerowej dla uczniów Szkoły Podstawowej.
 6. Sprawy różne.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.

Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 15.06.2018 r. (piątek).


Dni wolne od zajęć lekcyjnych

Poniedziałek, 23.04.2018 roku

2, 4 i 30.05.2018 r. (środa, piątek oraz piątek), zgodnie z decyzją Dyrekcji szkoły, są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Wynika to z faktu, że przypadają on pomiędy dwoma dniami światecznymi (3 Maja, Boże Ciało).

Dla dzieci klas 0-3 szkoły podstawowej, dla których rodzice w tym dniu nie mogą zapewnić opieki, istnieje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej. Proszę rodziców o zgłoszanie takiej potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem do Sekretariatu szkoły.


Nabór do szkól ponadgimnazjalnych

Piątek, 20.04.2018 roku

7.05.2018 r. (poniedziałek), zgodnie z decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty, rusza nabór do szkół ponadgimnazjalnych w województwie podkarpackim. Zasady naboru oraz terminarz znajdują się w zakładce Aktualności / Rekrutacja do szkół.

Proszę ściśle przestrzegać podanych terminów.


Egzamin gimnazjalny. Organizacja zajęć w gimnazjum

Wtorek, 10.04.2018 roku

18, 19 i 20.04.2018 r. (środa, czwartek i piątek), zgodnie z decyzją Dyrekcji CKE oraz kalendarzem MEN są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klasy II gimnazjum. Wynika to z faktu, że w tych dniach uczniowie klasy III piszą egzaminy gimnazjalne.
Uczniowie klasy II - próbny egzamin gimnazjalny - będą pisali w późniejszym terminie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej uczą się normalnie.

Obecność uczniów klasy III na egzaminie jest obowiązkowa (od 820 do ok. 1300)!

Więcej o Egzaminie gimnazjalnym


IV Spotkanie z rodzicami

Piątek, 6.04.2018 roku

W dniu 13.04.2018 r. (piątek) odbędzie się zbiorowe spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów:
- o godz. 1630 - dla rodziców uczniów z klas IV - VII Szkoły Podstawowej,
- o godz. 1630 - dla rodziców uczniów z klas II - III Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie bieżących postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć - możliwość indywidualnego kontaktu z kazdym nauczycielem.
 2. Oceny zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Cyberprzemoc i kradzież tożsamości - zagrożenia i niebezpieczeństwa czychajace w sieci Internet.
 4. Organizacja i przebieg egzaminów gimnazjalnych w klasie 3 Gim., próbne w klasie 2 Gim. - Egzaminy zewnętrzne / Egzamin gimnazjalny.
 5. Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych uczniów 3 klasy Gim. - Rekrutacja do szkół.
 6. Procedura uzyskania karty rowerowej w klasach IV - VI Szkoły Podstawowej - Karta rowerowa.
 7. Omówienie bieżących spraw wewnątrzszkolnych.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


Wiosenna przerwa świąteczna

Poniedziałek, 19.03.2018 roku

Tegoroczna przerwa świąteczna trwa od 29.03.2018 r. do 03.04.2018 r.

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia oraz mokrego Śmingusa Dyngusa.


III Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 18.01.2018 roku

W dniu 26.01.2018 r. (piątek) o godzinie 1630 odbędzie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018.
 2. Ocena zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych, organizacja aktywnego wypoczynku.
 4. Organizacja i przebieg egzaminu w klasie 3 gimnazjum.
 5. Sprawy różne: planowane wycieczki, dzień wagarowicza, przerwa świąteczna.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


II Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 9.11.2017 roku

W dniu 17.11.2017 r. (piątek) o godzinie 1630 odbędzie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów.

Planowany porządek spotkania:

 1. Spotkanie z dyrektorem (ok 15 minut) na hollu I piętra,
  a następnie w poszczególnych klasach z wychowawcami:
 2. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć.
 3. Informacje dotyczące zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 4. Dostęp rodziców i uczniów do dziennika elektronicznego.
 5. Informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 6. Organizacja i przebieg próbnego egzaminu w klasie 3 Gimnazjum, w tym informacja o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 7. Sprawy różne (Bożonarodzeniowe zwyczaje i obrzędy - udział i wkład (ciasto każda klasa), dni wolne od zajęć, termin zakończenia I okresu).

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


I Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 6.09.2017 roku

W dniu 15.09.2017 r. (piątek) odbędzie się zbiorowe spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów wszystkich klas:
- o godz. 1630 Szkoły Podstawowej
- o godz. 1700 Publicznego Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkoły: Statutem, Wewnnątrzszkolnym systemem oceniania, Programem wychowawczym, Programem profilaktycznym oraz wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne, a także kryteriami oceny zachowania.
 2. Organizacja zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych, przedstawienie propozycji zajęć pozalekcyjnych - zasady udziału uczniów w zajęciach, opuszczania budynku szkolnego,zwalnianie z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności, obuwia zamiennego, zachowania uczniów, sposobu ubierania się, makijażu, itp.
 3. Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego oraz projektów edukacyjnych w gimnazjum.
 4. Plan pracy wychowawcy klasowego, organizacja imprez i uroczystości szkolnych.
 5. Procedury wewnętrzne.
 6. Sprawy różne: zachowanie uczniów, przestrzeganie regulaminów szkolnych, odrabianie zadań domowych, frekwencja, itp.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Piątek, 25.08.2017 roku. Aktualizacja: 30.08.2017 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

Kończą się wakacje, a wraz z nimi okres wycieczek, zabawy i odpoczynku. Już niedługo rozpoczyna się nowy rok szkolny 2017/2018.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Przedszkolu Samorządowym odbędzie 1 września 2017 r. (piątek).

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej odbędzie się 4 września 2017 r. (poniedziałek):

- o godz. 800 Msza Święta,
- o godz. 900 spotkanie społeczności szkolnej na sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami klas.

Różny termin rozpoczęcia roku szkolnego wynika z przepisów:
- rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli;
- rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego.

Więcej w komunikacie KO: http://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/rozpoczecie-roku-szkolnego-20172018-w-przedszkolach/


Informacje w związku z reformą edukacji od 1 września 2017

Piątek, 25.08.2017 roku. Aktualizacja: 29.09.2017 roku


Archiwum komunikatów - rok szkolny 2016/2017


Wakacje - Bezpieczne wakacje!

Piątek, 23.06.2017 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

Zakończył się rok szkolny 2016/2017 i rozpoczęły się wakacje - czas odpoczynku, zabawy, relaksu, wędrówek, wyjazdów, ciekawych spotkań. Aby przeżyć je miło i radośnie, a przede wszystkim bezpiecznie, przypominamy kilka zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Bezpieczny autobus - Rodzicu, sprawdź autobus, który wiezie Twoje dziecko.

Wszystkim życzymy miłego wypoczynku.


Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Czwartek, 8.06.2017 roku

16.06.2017 r. (piątek), zgodnie z decyzją Dyrekcji szkoły, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Wynika to z faktu, że przypadaj on po Bożym Ciele.

Dla dzieci klas 0-3 szkoły podstawowej, dla których rodzice w tym dniu nie mogą zapewnić opieki, istnieje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej. Proszę rodziców o zgłoszanie takiej potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem do Sekretariatu szkoły.


Proponowane oceny końcoworoczne

Czwartek, 1.06.2017 roku

W dniu 9.06.2017 r. (piątek) w godzinach od 1400 do 1730 odbędzie się indywidualne spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Postępy i osiągnięcia edukacyjne uczniów z poszczególnych zajęć.
 2. Proponowane oceny końcoworoczne.
 3. Wykaz podręczników na nowy rok szkolny.
 4. Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych uczniów 3 klasy Gim.
 5. Procedura uzyskania karty rowerowej dla uczniów Szkoły Podstawowej.
 6. Sprawy różne.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.

Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 14.06.2017 r. (środa).


Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Poniedziałek, 24.04.2017 roku

2.05.2017 r. (wtorek), zgodnie z decyzją Dyrekcji szkoły, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Wynika to z faktu, że przypadaj on pomiędy dwoma dniami światecznymi.

Dla dzieci klas 0-3 szkoły podstawowej, dla których rodzice w tym dniu nie mogą zapewnić opieki, istnieje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej. Proszę rodziców o zgłoszanie takiej potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem do Sekretariatu szkoły.


Nabór do szkól ponadgimnazjalnych

Piątek, 21.04.2017 roku

8.05.2017 r. (poniedziałek), zgodnie z decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty, rusza nabór do szkół ponadgimnazjalnych w województwie podkarpackim. Zasady naboru oraz terminarz znajdują się w zakładce Aktualności / Rekrutacja do szkół.

Proszę ściśle przestrzegać podanych terminów.


Egzamin gimnazjalny. Organizacja zajęć w gimnazjum

Wtorek, 11.04.2017 roku

19, 20 i 21.04.2017 r. (środa, czwartek i piątek), zgodnie z decyzją Dyrekcji CKE oraz kalendarzem MEN są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klasy I gimnazjum. Wynika to z faktu, że w tych dniach uczniowie klasy III piszą egzaminy gimnazjalne, zaś uczniowie klasy II - próbny egzamin gimnazjalny.

Uczniowie Szkoły Podstawowej uczą się normalnie.

Obecność uczniów klasy III na egzaminie jest obowiązkowa (od 820 do ok. 1300)!

Więcej o Egzaminie gimnazjalnym


Wiosenna przerwa świąteczna

Poniedziałek, 10.04.2017 roku

Tegoroczna przerwa świąteczna trwa od 13 do 18.04.2017 r.

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia oraz mokrego Śmingusa Dyngusa.


IV Spotkanie z rodzicami

Poniedziałek, 30.03.2017 roku

W dniu 7.04.2017 r. (piątek) odbędzie się zbiorowe spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów:
- o godz. 1630 - pogadanka dla rodziców uczniów "Bezpieczeństwo w cybersieci",
- o godz. 1700 - wywiadówka dla Szkoły Podstawowej,
- o godz. 1730 - wywiadówka dla Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć.
 2. Oceny zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Cyberprzemoc - zagrożenia i niebezpieczeństwa czychajace w sieci Internet.
 4. Organizacja i przebieg egzaminów gimnazjalnych w klasie 3 Gim., próbne w klasie 2 Gim. - Egzaminy zewnętrzne / Egzamin gimnazjalny.
 5. Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych uczniów 3 klasy Gim. - Rekrutacja do szkół.
 6. Procedura uzyskania karty rowerowej w klasach IV i V Szkoły Podstawowej - Karta rowerowa.
 7. Sprawy różne.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


Rekrutacja dzieci do przedszkola

Piątek, 24.02.2017 roku

Szanowni Rodzice,
informujemy, że w dniach od 1 do 15 marca 2017 roku przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59), Zarządzeniu Nr 6 Wójta Gminy Bukowsko z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szk. 2017/18 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bukowsko oraz w Uchwale Rady Gminy w Bukowsku. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Opisane kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola na terenie Gminy Bukowsko lub zmienić przedszkole swojemu dziecku. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej jednostki.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, na rok szkolny 2017/2018, przeprowadza się wyłącznie na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka na wolne miejsca w przedszkolu.
Wymagane druki można pobrać ze strony internetowej lub w Seketariacie szkoły.


Bezpieczne i aktywne ferie zimowe

Piątek, 13.01.2017 roku

Tegoroczne ferie zimowe trwają od 16 do 29.01.2017 r. - to czas odpoczynku, leniuchowania i rekreacji.
Drodzy uczniowie - możecie bawić się na śniegu, grać w gry planszowe, albo ewentualnie przyjść do szkoły i skorzystać z przygotowanej dla Was oferty zajęć. Pamiętajcie, aby w czasie tych zabaw zachować odpowiednie bezpieczeństwo.


Zmiana terminu III spotkania z rodzicami

Czwartek, 12.01.2017 roku

Z powodu bardzo trudnych warunków atmosferycznych jutrzejsze (tj. 13.01.2017 r.) spotkanie z rodzicami zostaje odwołane.
Termin spotkania zostaje przełożony po zimowych feriach na 10 lutego 2017 r.


III Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 5.01.2017 roku

W dniu 13.01.2017 r. (piątek) odbędzie się zbiorowe spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów:
- o godz. 1600 - klas 0-III Szkoły Podstawowej,
- o godz. 1630 - klas IV-VI Szkoły Podstawowej,
- o godz. 1700 - klas I-III Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć w pierwszym okresie roku szkolnego 2016/2017.
 2. Ocena zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Sposoby motywowania uczniów do nauki.
 4. Organizacja i przebieg egzaminów zewnętrznych w klasie 3 Gim.
 5. Przypomnienie Regulaminu opieki nad dziećmi dojeżdzającymi.
 6. Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych (16-29.01.2017), organizacja aktywnego wypoczynku.
 7. Spotkanie z psychologiem dla przedszkola oraz klas 0-III szkoły podstawowej.
 8. Sprawy różne: organizacja zabawy choinkowej (planowanej na 29.01.2017).

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


Zabawa choinkowa

Czwartek, 5.01.2017 roku

Zabawa choinkowa dla uczniów odbędzie się w niedzielę 5.02.2017 r. w dwóch grupach wiekowych:
- klasy 0-III szkoły podstawowej w godz. 1400-1700;
- klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum w godz. 1700-1930.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów !!!


Dzień Babci i Dziadka

Czwartek, 5.01.2017 roku

W najbliższą środę 11.01.2017 r. od godz. 1000 rozpocznie się impreza środowiskowa z okazji dnia Babci i Dziadka. Dzieci z klas 0-III oraz przedszkola zaprezentują program słowno-muzyczny, po którym nastąpi poczęstunek zgromadzonych gości.

Serdecznie wszystkich zapraszamy !!!


Zakończenie I okresu

Poniedziałek, 2.01.2017 roku

Informujemy, że zakończenie I okresu nastąpi 13.01.2017 r., zaś II okres rozpoczyna się 30.01.2017 r.

Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 13.01.2017 r. Oceny zostaną ustalone zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Tegoroczne ferie zimowe będą trwały od 16 do 29 stycznia 2017 r.

Więcej w dziale Życie szkoły / Organizacja roku szkolnego.


Zimowa przerwa świąteczna

Środa, 21.12.2016 roku

Zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2016/2017 (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46 poz. 432, z późn. zm.) tegoroczna przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2016 r.

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom życzę wszystkiego najlepszego oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu


Bożonarodzeniowe zwyczaje i obrzędy

Czwartek, 8.12.2016 roku

18.12.2016 r. godz. 1600 (niedziela), w Domu Ludowym w Nowotańcu, rozpocznie się spotkanie poświęcone Bożonarodzeniowym zwyczajom i obrzędom. Podczas spotkania młodzież zaprezntuje program artystyczny (inscenizację, kolędy, tańce), a następnie odbędzie się kiermasz ozdób choinkowych, aukcja prac plastycznych uczniów oraz degustacja wigilijnych potraw.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.


Próbny egzamin gimnazjalny

Środa, 23.11.2016 roku

W najbliższym czasie gimnazjaliści klas III będą pisali próbny egzamin gimnazjalny, w następujących terminach:

 • 7 - 9.12.2016 r. (środa, czwartek i piątek) - wg ustalonego harmonogramu (na różnych zajęciach).

Próbny egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej ... Więcej w dziale Egzaminy zewnętrzne / Egzamin gimnazjalny.


II Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 17.11.2016 roku

W dniu 25.11.2016 r. (piątek) odbędzie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów:
- o godzinie 1630 - Szkoły Podstawowej;
- o godzinie 1700 - Publicznego Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć.
 2. Oceny zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Dostęp rodziców i uczniów do dziennika elektronicznego.
 4. Informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 5. Organizacja i przebieg egzaminów zewnętrznych w klasie 3 Gimnazjum.
 6. Sprawy różne (Bożonarodzeniowe zwyczaje i obrzędy, dni wolne od zajęć, termin zakończenia I okresu).

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej

Piątek, 2.09.2016 roku

W roku szkolnym 2016/2017, dla dzieci uczęszczających do klas 0-IV Szkoły Podstawowej, istnieje możliwość przebywania pod opieką w świetlicy szkolnej, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 755-840 oraz 1300-1440. Rodzice pracujący, którzy w tym czasie nie mogą zapewnić opieki dla swoich dzieci, a chcą aby ich dzieci przed lekcjami lub po ich skończeniu przebywały w szkole, proszeni są o złożenie stosownej Karty zapisu dziecka do świetlicy. Ilość miejsc ograniczona.
Wzór karty dostępny jest również w dziale Życie szkoły / Organizacja roku szkolnego / Działania opiekuńcze.

Termin zapisu mija 12.09.2016 r. (wypełnioną kartę proszę złożyć w sekretariacie szkoły).

Przypominamy, że zgodnie z prawem ruchu drogowego, dziecko do lat 7 nie może samodzielnie poruszać się po drodze publicznej - szczegóły w artykule zamieszczonym w Informacji dla rodziców.


I Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 1.09.2016 roku

W dniu 15.09.2016 r. (piątek) odbędzie się zbiorowe spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów wszystkich klas:
- o godz. 1530 Szkoły Podstawowej
- o godz. 1700 Publicznego Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkoły: Statutem, Wewnnątrzszkolnym systemem oceniania, Programem wychowawczym, Programem profilaktycznym oraz wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne, a także kryteriami oceny zachowania.
 2. Organizacja zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych - zasady udziału uczniów w zajęciach, usprawiedliwianie nieobecności, zwalnianie z zajęć, w szczególności dojeżdzających.
 3. Organizacja i przebieg projektów edukacyjnych w gimnazjum.
 4. Plan pracy wychowawcy klasowego, organizacja imprez i uroczystości szkolnych.
 5. Procedury wewnętrzne.
 6. Sprawy różne: zachowanie uczniów, przestrzeganie regulaminów szkolnych, odrabianie zadań domowych, frekwencja, itp.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Piątek, 26.08.2016 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

Kończą się wakacje, a wraz z nimi okres wycieczek, zabawy i odpoczynku. Już niedługo rozpoczyna się nowy rok szkolny. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się w poniedziałek 1 września 2016 r.

- o godz. 900 Msza Święta,
- o godz. 1000 uroczystość na sali gimnastycznej, a następnie spotkanie z wychowawcami klas.


Archiwum komunikatów - rok szkolny 2015/2016


Wakacje - Bezpieczne wakacje!

Piątek, 24.06.2016 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

Zakończył się rok szkolny 2015/2016 i rozpoczęły się wakacje - czas odpoczynku, zabawy, relaksu, wędrówek, wyjazdów, ciekawych spotkań. Aby przeżyć je miło i radośnie, a przede wszystkim bezpiecznie, przypominamy kilka zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Bezpieczny autobus - Rodzicu, sprawdź autobus, który wiezie Twoje dziecko.

Wszystkim życzymy miłego wypoczynku.


Proponowane oceny końcoworoczne

Czwartek, 2.06.2016 roku

W dniu 10.06.2016 r. (piątek) w godzinach od 1400 do 1730 odbędzie się indywidualne spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Postępy i osiągnięcia edukacyjne uczniów z poszczególnych zajęć.
 2. Proponowane oceny końcoworoczne.
 3. Wykaz podręczników na nowy rok szkolny.
 4. Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych uczniów 3 klasy Gim.
 5. Procedura uzyskania karty rowerowej dla uczniów Szkoły Podstawowej.
 6. Sprawy różne.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.

Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 17.06.2016 r. (piątek).


Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Czwartek, 19.05.2016 roku

27.05.2016 r. (piątek), zgodnie z decyzją Dyrekcji szkoły, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Wynika to z faktu, że przypadaj on po Bożym Ciele.

Dla dzieci klas 0-3 szkoły podstawowej, dla których rodzice w tym dniu nie mogą zapewnić opieki, istnieje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej. Proszę rodziców o zgłoszanie takiej potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem do Sekretariatu szkoły.


Egzamin gimnazjalny. Organizacja zajęć w gimnazjum

Czwartek, 14.04.2016 roku

18, 19 i 20.04.2016 r. (poniedziałek, wtorek i środa), zgodnie z decyzją Dyrekcji CKE oraz kalendarzem MEN są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klasy I gimnazjum. Wynika to z faktu, że w tych dniach uczniowie klasy III piszą egzaminy gimnazjalne, zaś uczniowie klasy II - próbny egzamin gimnazjalny.

Uczniowie Szkoły Podstawowej uczą się normalnie.

Obecność uczniów klasy III na egzaminie jest obowiązkowa (od 820 do ok. 1300)!

Więcej o Egzaminie gimnazjalnym


IV Spotkanie z rodzicami

Piątek, 8.04.2016 roku

W dniu 15.04.2016 r. (piątek) odbędzie się zbiorowe spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów:
- o godz. 1630 - pogadanka dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej,
- o godz. 1700 - wywiadówka dla Szkoły Podstawowej,
- o godz. 1630 - wywiadówka dla Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć.
 2. Oceny zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Podsumowanie ewaluacji zewnętrznej.
 4. Organizacja i przebieg egzaminów gimnazjalnych w klasie 3 Gim., próbne w klasie 2 Gim. - Egzaminy zewnętrzne / Egzamin gimnazjalny.
 5. Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych uczniów 3 klasy Gim. - Rekrutacja do szkół.
 6. Procedura uzyskania karty rowerowej w klasach IV i V Szkoły Podstawowej - Karta rowerowa.
 7. Sprawy różne.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


Wiosenna przerwa świąteczna

Wtorek, 21.03.2016 roku

Tegoroczna przerwa świąteczna trwa od 24 do 29.03.2016 r.

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia oraz mokrego Śmingusa Dyngusa.


Sprawdzian w SP. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Czwartek, 24.03.2016 roku

5.04.2016 r. (środa), zgodnie z decyzją Dyrekcji CKE oraz kalendarzem MEN jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 0-V szkoły podstawowej. Wynika to z faktu, że w tym dniu uczniowie klasy VI piszą swój pierwszy egzamin zewnętrzny - Sprawdzian.

Dla dzieci klas 0-3 szkoły podstawowej, dla których rodzice w tym dniu nie mogą zapewnić opieki, istnieje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej. Proszę rodziców o zgłoszanie takiej potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem do Sekretariatu szkoły.

Obecność uczniów klasy VI na sprawdzianie jest obowiązkowa (od 820 do ok. 1240)!

Więcej o Sprawdzianie w szkole podstawowej


Próby przed sprawdzianem oraz egzaminem gimnazjalnym

Czwartek, 17.03.2016 roku

W przyszłym tygodniu szóstoklasiści oraz gimnazjaliści będą podejmowali kolejne próby przed sprawdzianem oraz egzaminem gimnazjalnym w następujących terminach:

 • 21 marca 2016 r. (poniedziałek) - klasa VI próbny sprawdzian,
 • 21, 22 i 23 marca 2016 r. (poniedziałek, wtorek i środa) - klasa III próbny egzamin gimnazjalny, który składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej.

Bezpieczne i aktywne ferie zimowe

Czwartek, 11.02.2016 roku

Tegoroczne ferie zimowe trwają od 15 do 28.02.2016 r. - to czas odpoczynku, leniuchowania i rekreacji.
Drodzy uczniowie - możecie bawić się na śniegu, grać w gry planszowe, albo .... przyjść do szkoły i skorzystać z przygotowanej dla Was oferty zajęć. Pamiętajcie, aby w czasie tych zabaw zachować odpowiednie bezpieczeństwo.


III Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 14.01.2016 roku

W dniu 22.01.2016 r. (piątek) odbędzie się zbiorowe spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów:
- o godz. 1600 - klas 0-III Szkoły Podstawowej,
- o godz. 1630 - klas IV-VI Szkoły Podstawowej,
- o godz. 1700 - klas I-III Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć w pierwszym okresie roku szkolnego 2015/2016.
 2. Ocena zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Sposoby motywowania uczniów do nauki.
 4. Organizacja i przebieg egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu w klasie 6 SP oraz egzaminów w klasie 3 Gim.
 5. Przypomnienie Regulaminu opieki nad dziećmi dojeżdzającymi.
 6. Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych (15-28.02.2016), organizacja aktywnego wypoczynku.
 7. Spotkanie z psychologiem dla przedszkola oraz klas 0-III szkoły podstawowej.
 8. Sprawy różne: organizacja zabawy choinkowej (24.01.2016), szkolenie BHP (2.02.2016).

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


Zabawa choinkowa

Czwartek, 14.01.2016 roku

Zabawa choinkowa dla uczniów odbędzie się w niedzielę 24.01.2016 r. w dwóch grupach wiekowych:
- klasy 0-III szkoły podstawowej w godz. 1400-1700;
- klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum w godz. 1700-1930.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów !!!


Dzień Babci i Dziadka

Wtorek, 12.01.2016 roku

W najbliższy czwartek 21.01.2016 r. od godz. 1000 rozpocznie się impreza środowiskowa z okazji dnia Babci i Dziadka. Dzieci z klas 0-III oraz przedszkola zaprezentują program słowno-muzyczny, po którym nastąpi poczęstunek zgromadzonych gości.

Serdecznie wszystkich zapraszamy !!!


Zakończenie I okresu

Piątek, 8.01.2016 roku

Informujemy, że zakończenie I okresu nastąpi 22.01.2016 r., zaś II okres rozpoczyna się 25.01.2016 r.

Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 22.01.2016 r. Oceny zostaną ustalone zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Tegoroczne ferie zimowe będą trwały od 15 do 28 lutego 2016 r.

Więcej w dziale Życie szkoły / Organizacja roku szkolnego.


Zimowa przerwa świąteczna

Środa, 16.12.2015 roku

Zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2015/2016 (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46 poz. 432, z późn. zm.) tegoroczna przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2015 r.

Dni 4 (poniedziałek) i 5 (wtorek) stycznia 2016 r. nie są dniami zimowej przerwy świątecznej, jednak decyzją Dyrektora szkoły – w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim – te dni są dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46 poz. 432, z późn. zm.) - obszerne wyjaśnienie w stanowisku Kuratorium Oświaty.

Jednocześnie informuję rodziców uczniów iż dla dzieci, którym w tych dniach nie możecie zapewnić opieki, istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo–wychowawcze w szkole. O możliwosci takiej zostaniecie Państwo niezwłocznie, indywidualnie poinformowani. Bardzo proszę rodziców o zgłoszenie takiej potrzeby do dnia 22 grudnia 2015 r. do Sekretariatu szkoły celem zdiagnozowania potrzeb i właściwej organizacji tych zajęć.

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom życzę wszystkiego najlepszego oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Kartka 2015


Bożonarodzeniowe zwyczaje i obrzędy

Czwartek, 3.12.2015 roku

13.12.2015 r. godz. 1600 (niedziela), w Domu Ludowym w Nowotańcu, rozpocznie się spotkanie poświęcone Bożonarodzeniowym zwyczajom i obrzędom. Podczas spotkania młodzież zaprezntuje program artystyczny (inscenizację, kolędy, tańce), a następnie odbędzie się kiermasz ozdób choinkowych, aukcja prac plastycznych uczniów oraz degustacja wigilijnych potraw.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.


Próbny sprawdzian

Środa, 2.12.2015 roku

W dniu 9.12.2015 r. od godz. 800 (czwartek) szóstoklasiści będą pisali próbny sprawdzian, który składa się z dwóch części: polonistyczno-matematycznej i językowej.

Więcej informacji w dziale Egzaminy zewnętrzne / Sprawdzian szóstoklasisty.


II próbny egzamin gimnazjalny

Środa, 25.11.2015 roku

W najbliższym czasie gimnazjaliści klas III będą pisali II próbny egzamin, w następujących terminach:

 • 2 - 4.12.2015 r. (środa, czwartek i piątek) - wg ustalonego harmonogramu (na różnych zajęciach).

Próbny egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej ... Więcej w dziale Egzaminy zewnętrzne / Egzamin gimnazjalny.


II Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 19.11.2015 roku

W dniu 26.11.2015 r. (czwartek) w godzinach 1400 - 1700 odbędzie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć.
 2. Oceny zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Dostęp rodziców do dziennika elektronicznego.
 4. Informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 5. Organizacja i przebieg egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu w klasie 6 SP oraz egzaminów w klasie 3 Gimnazjum.
 6. Sprawy różne.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


Próbny sprawdzian oraz egzamin gimnazjalny

Środa, 4.11.2015 roku

W najbliższym czasie szóstoklasiści oraz gimnazjaliści klas III będą pisali próbne egzaminy, w następujących terminach:

 • 25.11.2015 r. (środa) - klasa 6 Szkoły Podstawowej (na różnych zajęciach),
 • 12 - 17.11.2015 r. (czwartek, piątek, poniedziałek i wtorek) - klasa 3 Gimnazjum (na różnych zajęciach).

Próbny sprawdzian składa się z dwóch części: ogólnej i językowej, zaś egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej ... Więcej w dziale Egzaminy zewnętrzne / Sprawdzian szóstoklasisty / Egzamin gimnazjalny.


Święto Niepodległości

Wtorek, 3.11.2015 roku

Z okazji 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości, 13.11.2015 r. (piątek), o godz. 1230 w Zespole Szkół w Nowotańcu odbędzie się uroczysta akademia. Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy.

 


Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Wtorek, 6.10.2015 roku

Dnia 14.10.2015 r., z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej, o godz. 1200 odbędzie się uroczysty apel (z częścią artystyczną), w którym będą uczestniczyć nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale również rodzice oraz zaproszeni goście.


I Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 3.09.2015 roku

W dniu 11.09.2015 r. (piątek) odbędzie się zbiorowe spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów wszystkich klas:
- o godz. 1630 spotkanie ogólne z Dyrektorem Zespołu Szkół (I piętro)
- o godz. 1700 spotkanie z wychowawcami klas.

Planowany porządek spotkania:

 1. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkoły: Koncepcją pracy zespołu, Statutem, Wewnnątrzszkolnym systemem oceniania, Programem wychowawczym, Programem profilaktycznym oraz wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne, a także kryteriami oceny zachowania, warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
 2. Organizacja zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych - zasady udziału uczniów w zajęciach, usprawiedliwianie nieobecności, zwalnianie z zajęć, w szczególności dojeżdzających (skompletowanie zgód i potwierdzeń).
 3. Plan pracy wychowawcy klasowego, organizacja imprez i uroczystości szkolnych.
 4. Procedury wewnętrzne.
 5. Sprawy różne: zachowanie uczniów, przestrzeganie regulaminów szkolnych, odrabianie zadań domowych, frekwencja, warunki ubezpieczenia uczniów, aktualizacja danych teleadresowych, wybory trójek klasowych, itp.
 6. Organizacja i przebieg projektów edukacyjnych w gimnazjum.
 7. Zapoznanie rodziców uczniów klas VI SP oraz III Gim. z warunkami i formami dostosowania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Zmiany przepisów prawa oświatowego

Wtorek, 1.09.2015 roku

Z dniem dzisiejszym wchodzi w zycie szereg nowych przepisów dotyczących funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Co się zmienia  - więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016 – zanim pójdziemy do szkoły.

Pomocne informacje znajdują się również w zakładce Informacje dla nauczycieli.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Piątek, 28.08.2015 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

Kończą się wakacje, a wraz z nimi okres wycieczek, zabawy i odpoczynku. Już niedługo rozpoczyna się nowy rok szkolny. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się we wtorek 1 września 2015 r.

- o godz. 900 Msza Święta,
- o godz. 1000 uroczystość na sali gimnastycznej, a następnie spotkanie z wychowawcami klas.

Darmowe podręczniki dla uczniów klas I, II i IV Szkoły Podstawowej oraz I Gimnazjum będą sukcesywnie dostarczane do szkoły i w najbliższym czasie zostaną one wypożyczone.


Archiwum komunikatów - rok szkolny 2014/2015


Wakacje - Bezpieczne wakacje!

Piątek, 26.06.2015 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

Zakończył się rok szkolny 2014/2015 i rozpoczęły się wakacje - czas odpoczynku, zabawy, relaksu, wędrówek, wyjazdów, ciekawych spotkań. Aby przeżyć je miło i radośnie, a przede wszystkim bezpiecznie, przypominamy kilka zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Bezpieczny autobus - Rodzicu, sprawdź autobus, który wiezie Twoje dziecko.

Wszystkim życzymy miłego wypoczynku.


Proponowane oceny końcoworoczne

Poniedziałek, 8.06.2015 roku

W dniu 12.06.2015 r. (piątek) w godzinach od 1400 do 1730 odbędzie się indywidualne spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Postępy i osiągnięcia edukacyjne uczniów z poszczególnych zajęć.
 2. Proponowane oceny końcoworoczne.
 3. Wykaz podręczników na nowy rok szkolny.
 4. Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych uczniów 3 klasy Gim.
 5. Procedura uzyskania karty rowerowej dla uczniów Szkoły Podstawowej.
 6. Sprawy różne.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.

Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 19.06.2015 r. (piątek).


Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Czwartek, 28.05.2015 roku

5.06.2015 r. (piątek), zgodnie z decyzją Dyrekcji szkoły, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Wynika to z faktu, że przypadaj on po Bożym Ciele.

Dla dzieci klas 0-3 szkoły podstawowej, dla których rodzice w tym dniu nie mogą zapewnić opieki, istnieje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej. Proszę rodziców o zgłoszanie takiej potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem do Sekretariatu szkoły.


Egzamin gimnazjalny. Organizacja zajęć w gimnazjum

Czwartek, 16.04.2015 roku

21, 22 i 23.04.2015 r. (wtorek, środa i czwartek), zgodnie z decyzją Dyrekcji CKE oraz kalendarzem MEN są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klasy I gimnazjum. Wynika to z faktu, że w tych dniach uczniowie klasy III piszą egzaminy gimnazjalne, zaś uczniowie klasy II - próbny egzamin gimnazjalny.

Uczniowie Szkoły Podstawowej uczą się normalnie.

Obecność uczniów klasy III na egzaminie jest obowiązkowa (od 820 do ok. 1300)!

Więcej o Egzaminie gimnazjalnym


IV Spotkanie z rodzicami

Wtorek, 10.04.2015 roku

W dniu 17.04.2015 r. (piątek) odbędzie się zbiorowe spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów:
- o godz. 1630 - pogadanka dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej,
- o godz. 1700 - wywiadówka dla Szkoły Podstawowej,
- o godz. 1630 - wywiadówka dla Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć.
 2. Oceny zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Podsumowanie ewaluacji zewnętrznej.
 4. Organizacja i przebieg egzaminów gimnazjalnych w klasie 3 Gim., próbne w klasie 2 Gim. - Egzaminy zewnętrzne / Egzamin gimnazjalny.
 5. Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych uczniów 3 klasy Gim. - Rekrutacja do szkół.
 6. Procedura uzyskania karty rowerowej w klasach IV i V Szkoły Podstawowej - Karta rowerowa.
 7. Sprawy różne.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


Wiosenna przerwa świąteczna

Wtorek, 30.03.2015 roku

Tegoroczna przerwa świąteczna trwa od 2 do 7.04.2015 r.

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia oraz mokrego Śmingusa Dyngusa.


Sprawdzian w SP. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Czwartek, 26.03.2015 roku

1.04.2015 r. (środa), zgodnie z decyzją Dyrekcji CKE oraz kalendarzem MEN jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 0-V szkoły podstawowej. Wynika to z faktu, że w tym dniu uczniowie klasy VI piszą swój pierwszy egzamin zewnętrzny - Sprawdzian.

Dla dzieci, dla których rodzice w tym dniu nie mogą zapewnić opieki, istnieje możliwość zorganizowania ewentualnej opieki świetlicowej. Proszę rodziców o zgłoszenie takiej potrzeby do dnia 31.03.2015 r. do Sekretariatu szkoły.

Obecność uczniów klasy VI na sprawdzianie jest obowiązkowa (od 820 do ok. 1240)!

Więcej o Sprawdzianie w szkole podstawowej


Próby przed sprawdzianem oraz egzaminem gimnazjalnym

Czwartek, 19.03.2015 roku

W przyszłym tygodniu szóstoklasiści oraz gimnazjaliści będą podejmowali kolejne próby przed sprawdzianem oraz egzaminem gimnazjalnym w następujących terminach:

 • 22 marca 2015 r. (poniedziałek) - klasa VI drugi próbny sprawdzian,
 • 24, 25 i 26 marca 2015 r. (wtorek, środa, czwartek) - klasa III próbny egzamin gimnazjalny, który składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej.

Bezpieczne i aktywne ferie zimowe

Czwartek, 29.01.2015 roku

Tegoroczne ferie zimowe trwają od 2 do 15.02.2015 r. - to czas odpoczynku, leniuchowania i rekreacji.
Drodzy uczniowie - możecie bawić się na śniegu, grać w gry planszowe, albo .... przyjść do szkoły i skorzystać z przygotowanej dla Was oferty zajęć. Pamiętajcie, aby w czasie tych zabaw zachować odpowiednie bezpieczeństwo.


III Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 22.01.2015 roku

W dniu 30.01.2015 r. (piątek) odbędzie się zbiorowe spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów:
- o godz. 1600 - klas 0-III Szkoły Podstawowej,
- o godz. 1630 - klas IV-VI Szkoły Podstawowej: prelekcja  "Rodzic w erze Internetu - szpieguje czy roztacza kontrolę i opiekę?" (pracownia komuterowa), o godz. 1700 - spotkanie z wychowawcąi klasy,
- o godz. 1630 - klas I-III Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć w pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015.
 2. Ocena zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych, organizacja aktywnego wypoczynku.
 4. Sposoby motywowania uczniów do nauki.
 5. Organizacja i przebieg egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu w klasie 6 SP oraz egzaminów w klasie 3 Gim.
 6. Sprawy różne.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


Próbny sprawdzian

Środa, 21.01.2015 roku

W dniu 29.01.2015 r. od godz. 800 (czwartek) szóstoklasiści będą pisali próbny sprawdzian, który składa się z dwóch części: polonistyczno-matematycznej i językowej.

Więcej informacji w dziale Egzaminy zewnętrzne / Sprawdzian szóstoklasisty.


Dzień Babci i Dziadka

Piątek, 16.01.2015 roku

W najbliższy czwartek 23.01.2015 r. od godz. 1000 rozpocznie się impreza środowiskowa z okazji dnia Babci i Dziadka. Dzieci zaprezentują program słowno-muzyczny, po którym nastąpi poczęstunek zgromadzonych gości.

Serdecznie wszystkich zapraszamy !!!


Zakończenie I półrocza

Środa, 14.01.2015 roku

Informujemy, że zakończenie I okresu nastąpi 30.01.2015 r., zaś II okres rozpoczyna się 16.02.2015 r.

Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 30.01.2015 r. Oceny zostaną wystawione zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Tegoroczne ferie zimowe będą trwały od 2 do 13 lutego 2015 r.

Więcej w dziale Życie szkoły / Organizacja roku szkolnego.


Zabawa choinkowa

Piątek, 9.01.2015 roku

Zabawa choinkowa dla uczniów odbędzie się w niedzielę 18.01.2015 r. w dwóch grupach wiekowych:
- klasy 0-III szkoły podstawowej w godz. 1400-1700;
- klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum w godz. 1700-1930.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów !!!


Zimowa przerwa świąteczna

Środa, 10.12.2014 roku

Zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2014/2015 (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46 poz. 432, z późn. zm.) tegoroczna przerwa świąteczna potrwa od 22 do 31 grudnia 2014 r.

Dni 2 (piątek) i 5 (poniedziałek) stycznia 2015 r. nie są dniami zimowej przerwy świątecznej, jednak decyzją Dyrektora szkoły – w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim – te dni są dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46 poz. 432, z późn. zm.) - obszerne wyjaśnienie w stanowisku Kuratorium Oświaty.

Jednocześnie informuję rodziców uczniów iż dla dzieci, którym w tych dniach nie możecie zapewnić opieki, istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo–wychowawcze w szkole. O możliwosci takiej zostaniecie Państwo niezwłocznie, indywidualnie poinformowani. Bardzo proszę rodziców o zgłoszenie takiej potrzeby do dnia 17 grudnia 2014 r. do Sekretariatu szkoły celem zdiagnozowania potrzeb i właściwej organizacji tych zajęć.

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom życzę wszystkiego najlepszego oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Kartka


Bożonarodzeniowe zwyczaje i obrzędy

Poniedziałek, 1.12.2014 roku

14.12.2014 r. godz. 1600 (niedziela), w Domu Ludowym w Nowotańcu, rozpocznie się spotkanie poświęcone Bożonarodzeniowym zwyczajom i obrzędom. Podczas spotkania młodzież zaprezntuje program artystyczny (inscenizację, kolędy, tańce), a następnie odbędzie się kiermasz ozdób choinkowych, aukcja prac plastycznych uczniów oraz degustacja wigilijnych potraw.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.


Próbny sprawdzian oraz egzamin gimnazjalny

Środa, 26.11.2014 roku

W najbliższym czasie szóstoklasiści oraz gimnazjaliści klas III będą pisali próbne egzaminy, w następujących terminach:

 • 9.12.2014 r. godz. 1120 (wtorek) - klasa 6 Szkoły Podstawowej,
 • 9, 10 i 11.12.2014r. godz. 800 (wtorek, środa i czwartek) - kllasa 3 Gimnazjum.

Próbny egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej ... Więcej w dziale Egzaminy zewnętrzne / Sprawdzian szóstoklasisty / Egzamin gimnazjalny.


II Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 20.11.2014 roku

W dniu 28.11.2014 r. (piątek) odbędzie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów:
- o godz. 1630 - Szkoły Podstawowej,
- o godz. 1700 - Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć.
 2. Oceny zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 4. Organizacja i przebieg egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu w klasie 6 SP oraz egzaminów w klasie 3 Gimnazjum.
 5. Praca nad projektem Regulaminu Ucznia Zespołu Szkół w Nowotańcu.
 6. Sprawy różne.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


Święto Niepodległości

Wtorek, 4.11.2014 roku

Z okazji 96 rocznicy Odzyskania Niepodległości, 9.11.2014 r. (niedziela), o godz. 1600 w Domu Ludowym w Nowotańcu odbędzie się uroczysta akademia. Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy.

Dzień 10.11.2014 r. (poniedziałek), przydadający przed Świętem Niepodległości, zgodnie z decyzją Dyrekcji szkoły jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.


Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Wtorek, 7.10.2014 roku

Dnia 14.10.2014 r., z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej, o godz. 1200 odbędzie się uroczysty apel (z częścią artystyczną), w którym będą uczestniczyć nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale również rodzice oraz zaproszeni goście.


Szkoła kreatywnych umysłów

Poniedziałek, 22.09.2014 roku

Począwszy od września 2013 roku w 48 szkołach podstawowych na terenie całego kraju przez okres dwóch lat, wdrażane są innowacyjne i interdyscyplinarne programy do zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów, opracowane w ramach projektu "Szkoły kreatywnych umysłów".

W naszej szkole projekt ten jest realizowany dzieki wsparciu Grupy Edukacyjnej S.A.

Więcej o Szkole kreatywnych umysłów ->


Konsultacje dla rodziców oraz Plan lekcji

Środa, 10.09.2014 roku

Od 1 września 2014 r. obowiązuje podział godzin dla poszczególnych klas. Szczegóły w zakładce Plan lekcji.

W bieżącym roku szkolnym wyznaczone zostały dodatkowe godziny, w których można kontaktować się z poszczególnymi nauczycielami. Szczegóły w zakładce Konsultacje dla rodziców.

Przypominamy, że w zakładce Informacje dla rodziców można znaleźć ciekawe, pomocne wiadomości oraz odnośniki do dedykowanych serwisów.


Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej

Piątek, 5.09.2014 roku

W roku szkolnym 2014/2015, dla dzieci uczęszczających do klas 0-IV Szkoły Podstawowej, istnieje możliwość przebywania pod opieką w świetlicy szkolnej, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 755-840 oraz 1300-1440. Rodzice, którzy w tym czasie nie mogą zapewnić opieki dla swoich dzieci, a chcą aby ich dzieci przed lekcjami lub po ich skończeniu przebywały w szkole, proszeni są o złożenie stosownej Karty zapisu dziecka do świetlicy. Ilość miejsc ograniczona.
Wzór karty dostępny jest również w dziale Życie szkoły / Organizacja roku szkolnego / Działania opiekuńcze.

Termin zapisu mija 16.09.2014 r. (wypełnioną kartę proszę złożyć w sekretariacie szkoły).

Przypominamy, że zgodnie z prawem ruchu drogowego, dziecko do lat 7 nie może samodzielnie poruszać się po drodze publicznej - szczegóły w artykule zamieszczonym w Informacji dla rodziców.


I Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 4.09.2014 roku

W dniu 12.09.2014 r. (piątek) odbędzie się zbiorowe spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów wszystkich klas:
- o godz. 1630 Szkoły Podstawowej
- o godz. 1700 Publicznego Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkoły: Statutem, Wewnnątrzszkolnym systemem oceniania, Programem wychowawczym, Programem profilaktycznym oraz wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne, a także kryteriami oceny zachowania.
 2. Organizacja zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych - zasady udziału uczniów w zajęciach, usprawiedliwianie nieobecności, zwalnianie z zajęć, w szczególności dojeżdzających.
 3. Organizacja i przebieg projektów edukacyjnych w gimnazjum.
 4. Plan pracy wychowawcy klasowego, organizacja imprez i uroczystości szkolnych.
 5. Procedury wewnętrzne.
 6. Sprawy różne: zachowanie uczniów, przestrzeganie regulaminów szkolnych, odrabianie zadań domowych, frekwencja, itp.

Ubezpieczenie uczniów od NNW

Czwartek, 4.09.2014 roku

W roku szkolnym 2014/2015 składka na ubezpieczenie NNW wynosi 46 zł.

Termin wpłaty składki mija 26.09.2014 r. (proszę wpłacać ją do sekretariatu szkoły).


Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Piątek, 29.08.2014 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

Kończą się wakacje, a wraz z nimi okres wycieczek, zabawy i odpoczynku. Już niedługo rozpoczyna się nowy rok szkolny. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w poniedziałek 1 września 2014 r.

- o godz. 900 Msza Święta,
- o godz. 1000 uroczystość na sali gimnastycznej, a następnie spotkanie z wychowawcami klas.


 

 

Aktualności Powrót do Aktualności
Więcej na Fotogalerii Fotogaleria
Print