Ważne komunikaty

Informacje dla <- rodziców, uczniów i nauczycieli -> <- Organizacja roku, Dokumenty, Procedury ->
<- eDziennik, EWD, Interaktywne lekcje -> <- ko.rzeszow.pl, esanok.pl isanok.pl, tvgalicja, tvp3 rzeszów ->
<- obywatel.gov.pl -> <- Wieści gminne: bukowsko.pl, facebook, kwartalnik, kamera online, sesje rady ->

 

Obowiązkowa nauka zdalna w klasach I-VIII szkoły podstawowej

Środa, 04.11.2020 roku

Drodzy Rodzice!

Uczniowie klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych bedą obowiązkowo uczyć się zdalnie. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od poniedziałku, 9 listopada i będą obowiązywały do niedzieli, 29 listopada br. Przedszkola będą funkcjonowały bez zmian (stacjonarnie). Zajęcia odbywać się będą wg ustalonego podziału godzin zamieszczonego w e-dzienniku.

Dodatkowo w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 utrzymuje się obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

Szczegóły w komunikacie MEN.

Logowanie oraz obsługa e-Dziennika Vulcan UONET+

Logowanie oraz obsługa Microsoft Office 365 dla Edukacji

Dodatkowe informacje o wykorzystywanych platformach i narzedziach do kształcenia na odległość.

Zasady bezpiecznego korzystania z sieci Internet - wskazówki i porady.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Obowiązkowa nauka zdalna w klasach IV-VIII

Piątek, 23.10.2020 roku

Drodzy Rodzice!

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Zajęcia odbywają się wg planu zajęć zamieszczonego w e-dzienniku.

Dodatkowo w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 wprowadza się obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

Proszę ściśle stosować się do nowych zasad bezpieczeństwa i norm sanitarnych DDMA+W.

Szczegóły w komunikacie MEN.

Logowanie oraz obsługa e-Dziennika Vulcan UONET+

Logowanie oraz obsługa Microsoft Office 365 dla Edukacji

Dodatkowe informacje o wykorzystywanych platformach i narzedziach do kształcenia na odległość.

Zasady bezpiecznego korzystania z sieci Internet - wskazówki i porady.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Cała Polska w strefie czerwonej. Rząd wprowadza edukację zdalną

Piątek, 23.10.2020 roku

Drodzy Rodzice!

Od soboty, 24 października br. cała Polska zostaje objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród zmian znajdą się: zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, a także ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń. Rząd uruchamia też Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym.

Wszystkich nas obowiązuje zalecenie DDMA+W (Dystans, Dezynfekcja, Maseczka, Aplikacja, +Wietrzenie).

Szczegóły w rządowym komunikacie.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Od 17 października br. powiat sanocki w strefie czerwonej

Piątek, 16.10.2020 roku

Drodzy Rodzice!

Od 17 października br. w całym kraju wprowadzane są nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji będą wprowadzane kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty?

Strefa czerwona na terenie większosci kraju, w tym w powiecie sanockim:

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych - w sklepach o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, w sklepach o powierzchni powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2;
 • od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Dodatkowo w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Ważne:

Coraz więcej szkół i placówek oświatowych w rejonie przechodzi na nauczanie hybrydowe lub zdalne.

Prosimy o rozsądek i rozwagę. Jeśli możesz pozostań w domu.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Cały kraj w strefie żółtej. Rząd rozważa częściową edukację zdalną

Piątek, 09.10.2020 roku

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informuję iż od dnia jutrzejszego, tj. 10 października 2020 r., na terenie całego kraju obowiązywać będą obostrzenia jak w strefie żółtej.

Aktualny rządowy plan zakłada, że w polskich szkołach ma powrócić edukacja zdalna, na początek u studentów. Rząd chce wprowadzać ograniczenia w kolejności od najstarszych do najmłodszych. Ograniczenia miałyby polegać na wprowadzeniu nauki zdalnej, ale w takim zakresie, by było to jak najmniej dotkliwe dla rodziców. Dlatego też najpierw na naukę w trybie online mieliby zostać wysłani studenci, a następnie licealiści.

Nie będzie regionalizacji wprowadzanych ograniczeń. Zajęcia w podstawówkach mają jak najdłużej odbywać się stacjonarnie. Na razie wprowadzane zmiany nie dotkną dzieci w żłobkach, przedszkolach i pierwszych klasach.

Jutro zespół zarządzania kryzysowego ma podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie, a rezultaty ma ogłosić premier. Nie ma jeszcze decyzji, od kiedy te ograniczenia wejdą w życie.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Ubezpieczenie NNW

Czwartek, 10.09.2020 roku

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informuję iż został wybrany ubezpieczyciel od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2020/2021.
Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach:
- NNW-Tabela świadczeń w ZS Nowotaniec
- NNW-Oświata zgłoszenie szkody

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Microsoft Office 365 A1 dla Edukacji oraz Vulcan UONET+

Czwartek, 03.09.2020 roku

Informuję iż w roku szkolnym 2020/2021 dedykowaną platformą do zdalnej edukacji - oprócz e-Dziennika - jest Microsoft Office 365 Education, a szczególnie usługa Teams.

Wychowawcy klas przekazali uczniom niezbędne loginy oraz hasła do korzystania z tej platformy (przy pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła).

Zważywszy na powyższe, każdy uczeń powinien posiadać oraz znać swoje loginy i hasła do:
- poczty elektronicznej - potrzebnej do odzyskiwania albo zmiany hasła w pozostałych usługach;
- szkolnego e-dziennika - aby wiedzieć jaki jest plan zajęć, temat lekcji, zadanie, otrzymane oceny, itp.
- platformy Office 365 z usługą Teams - do prowadzenia zajęć online, oceniania oraz komunikacji.
- platformy WSiPnet - dostęp do elektronicznych wersji podręczników oraz ćwiczeń, sprawdzianów i testów.

Uprzejmie proszę o ewentualne uaktualnienie adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego niezbędnych do sprawnej komunikacji oraz możliwości korzystania ze szkolnego e-Dziennika:
- jako Rodzic
- jako Uczeń.
Powyższe dane proszę przekazać wychowawcy klasy.

Logowanie oraz obsługa e-Dziennika Vulcan UONET+

Logowanie oraz obsługa Microsoft Office 365 dla Edukacji

Dodatkowe informacje o wykorzystywanych platformach i narzedziach do kształcenia na odległość.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Zapisy do świetlicy szkolnej

Czwartek, 27.08.2020 roku

Drodzy Rodzice!

Ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania szkoły, zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 będą możliwe również drogą elektroniczną. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka proszę przesłać na adres:nowotaniec@poczta.onet.pl

Przypominamy, że do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, których rodzice pracują.
Prosimy uwzględnić to w wysyłanych deklaracjach.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Środa, 26.08.2020 roku

Sanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

1 września 2020 r. ze względów epidemicznych nie będzie tradycyjnego, uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Tego dnia odbędą się jedynie spotkania wychowawców z uczniami. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły musi stosować się do obowiązujących na jej terenie procedur, udostępnionych na stronie szkoły.

- O godz. 900 planowana jest Msza Święta w Kościele Parafialnym w Nowotańcu.
- Po Mszy uczniowie przechodzą do szkoły. Wejście do budynku od strony parkingu zarezerwowane jest dla przedszkolaków i klas I-III. Wejście od strony boiska sportowego - dla klas IV- VIII.
- Każdy uczeń w maseczce, po zdezynfekowaniu rąk, udaje się do swojej klasy, w której odbędzie się spotkanie z wychowawcą.
- Począwszy od klasy II uczniowie bez Rodziców udają się na spotkanie z wychowawcą. Uczniów młodszych zapraszamy z jednym Rodzicem.

Zasady bezpiecznego powrotu do szkoły:

- zasady dla uczniów
- zasady dla rodziców

Aktualne wytyczne GIS, MEN, MZ

Zasady bezpiecznego powrotu do szkół

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów - poradnik MEN

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Archiwum komunikatów - rok szkolny 2019/2020


Zakończenie roku szkolnego

Czwartek, 18.06.2020 roku

Szanowni Państwo,

Rok szkolny 2019/2020 kończymy 26 czerwca 2020 r. W związku z tym, świadectwa naszych uczniów oraz dyplomy dzieci przedszkolnych będą do odebrania w Sekretariacie Szkoły w dniach 26 i 29 czerwca br., w godzinach 7:00 - 15:00.

Zapraszamy po ich odbiór.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Zwrot kompletu podręczników

Poniedziałek, 15.06.2020 roku

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
W dniach 22-23 czerwca br, w godzinach 8:00 - 14:00 planowany jest zwrot podręczników i książek z biblioteki szkolnej. W związku z tym bardzo proszę o przestrzeganie poniższych wytycznych, dotyczących przygotowania książek do oddania:

1. Oddajemy podręczniki czyste, podkreślenia ołówkiem powinny zostać wymazane, okładka ma być pozbawiona danych osobowych.

2. Jeżeli strony w podręczniku są naderwane to należy je posklejać, podręczniki muszą być kompletne, posiadać wszystkie kartki.

3. Oddajemy cały zestaw podręczników, bez ćwiczeń.

4. Książki pakujemy w kartonowe pudełko, ewentualnie reklamówkę i podpisujemy: imię i nazwisko, klasa oraz numer telefonu osoby oddającej zestaw.

5. W przypadku zagubienia, braku podręcznika uczeń zobowiązany jest pokryć jego koszty lub odkupić identyczny.

6. Podręczniki odbierane będą w pokoju nauczycielskim, a uczniowie wchodzić będą pojedynczo.

7. Książki wypożyczone z biblioteki szkolnej pakujemy osobno i podpisujemy.

Harmonogram zwrotów:

Klasa 1 - 22.06.2020 r. godzina 10.00

Klasa II - 23.06.2020 r. godzina 9.00

Klasa III - 24.06.2020 r. godzina 13.00

Klasa V - 23.06.2020 r. godzina 8.00

Klasa VIa - 22.06.2020 r. godzina 11.15

Klasa VIb - 22.06.2020 r. godzina 8.30

Klasa VII - 22.06.2020 r. godzina 12.15

Klasa VIII - 23.06.2020 r. godzina 10.00

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Konsultacje przedmiotowe

Piątek, 22.05.2020 roku, Aktualizacja: 29.05.2020 roku

Szanowni Państwo,

Informuję, że od 25 maja 2020 r. konsultacje przedmiotowe dla chętnych uczniów klasy 8 prowadzone będą trzy razy w tygodniu, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz przy zachowaniu procedury przeciwepidemicznej. Szczegółowy harmonogram został zamieszczony w e-dzienniku.

Od 1 czerwca 2020 r. rozpoczynamy konsultacje przedmiotowe dla uczniów klas 5-7 oraz kontynuujemy je dla klasy 8, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz przy zachowaniu procedury przeciwepidemicznej. Szczegółowy harmonogram został zamieszczony w e-dzienniku.

W związku z powyższym proszę Uczniów klas 5-8 o deklarowanie chęci uczestnictwa w konsultacjach nauczycielom poszczególnych przedmiotów. Warunkiem uczestnictwa jest zgoda Rodziców.

Wytyczne, zalecenia i procedury przeciwepidemiczne dotyczące wznowienia działalności szkoły.

Zgodnie z komunikatem UG Bukowsko:
"Od 25 maja możliwy jest powrót do szkoły dzieci z klas 1-3 lecz nie jest obowiązkowy - ostateczną decyzję, czy dziecko pójdzie do szkoły czy nie podejmą rodzice. Chociaż szkoły będą otwarte od 25 maja, to jednak nie będzie w nich realizowany program nauczania. Uczniowie z klas 1-3 powinni mieć zapewnioną opiekę w ramach zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami dydaktycznymi. Na terenie gminy Bukowsko decyzją rodziców zajęcia opiekuńczo-wychowawcze nie zostaną uruchomione".

Przypominamy, że do szkoły od 25 maja w ramach konsultacji i zajęć rewalidacyjnych mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci, które nie mają żadnych objawów choroby zakaźnej. Jeśli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, uczeń nie może brać udziału w zajęciach na terenie szkoły.

Zdalne nauczanie dla wszystkich uczniów będzie prowadzone na dotychczasowych zasadach.

 

Szczegółowe informacji w dziale Kształcenie na odległość oraz w zakładce Organizacja zdalnych zajęć

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Praca naszej szkoły po 25 maja

Piątek, 22.05.2020 roku

Szanowni Państwo,

Informuję, że od 25 maja 2020 r. możliwy jest powrót do szkoły dzieci z klas 1-3 lecz nie jest obowiązkowy - rodzice podejmują ostateczną decyzję, czy dziecko pójdzie do szkoły czy nie. Chociaż szkoły będą otwarte, to jednak nie będzie w nich stacjonarnie realizowany program nauczania, zaś uczniowie klas 1-3 nogą mieć zapewnioną opiekę w ramach zajęć opiekuńczo–wychowawczych.
Na terenie gminy Bukowsko decyzją rodziców zajęcia opiekuńczo-wychowawcze nie zostaną uruchomione.

We wszystkich szkołach prowadzone będą natomiast konsultacje dla ósmoklasistów, które mają charakter dobrowolny. Ich celem jest umożliwienie uczniom, którzy niedługo przystąpią do egzaminów, skonsultowanie materiału z nauczycielem. Egzaminy ósmoklasisty odbędą się w terminie 16-18 czerwca br. z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.
Ponadto w naszej szkole funkcjonują zajęcia rewalidacyjne. Dodatkowo nauczyciele prowadzą konsultacje również poprzez e-dziennik wg ustalonego harmonogramu.

Przypominamy, że do szkoły od 25 maja w ramach konsultacji i zajęć rewalidacyjnych mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci, które nie mają żadnych objawów choroby zakaźnej. Jeśli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, uczeń nie może brać udziału w zajęciach na terenie szkoły.

Zdalne nauczanie dla wszystkich uczniów wciąż będzie prowadzone, na dotychczasowych zasadach.

Kalendarz szkolny na najbliższy okres:

 • Od 18 maja - prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomaganie rozwoju oraz specjalistyczną rewalidację.
 • Od 25 maja - prowadzenie konsultacji z nauczycielami w szkołach dla uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach.
 • 1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka, dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.
 • Od 8 czerwca - ???
 • 11 czerwca - Boże Ciało.
 • 12 czerwca - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • 16 - 18 czerwca - egzamin ósmoklasisty na terenie szkoły (język polski, matematyka, język niemiecki).
 • 26 czerwca - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Szczegółowe informacji w dziale Kształcenie na odległość oraz w zakładce Organizacja zdalnych zajęć

Komunikat UG Bukowsko: Praca naszych szkół po 25 maja

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Co ze szkołami do wakacji? - szczegóły

Środa, 13.05.2020 roku, Aktualizacja: 14.05.2020 roku

Szanowni Państwo,

Od 18 maja br. Rząd uruchamia kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania wybranych szkół, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi ...

Czy aby nie jest to przedwczesne, skoro szczyt epidemii przed nami? Czy warto narażać dzieci i młodzież przez najbliższy miesiąc? A przecież od 8 czerwca rozpoczynają się matury, a w dniach 16 - 18 czerwca odbędzie się egzamin ósmoklasisty i nie będzie zajęć dla pozostałych uczniów.
To budzi duże zastrzeżenia wirusologów i epidemiologów. Tym bardziej, że wśród dzieci szerzy się "nowa tajemnicza choroba".

Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników jest wartością nadrzędną.
ZOSTAŃ W DOMU - CHROŃ ŻYCIE pozostaje wciąż aktualne !

Od 17 maja dzieci poniżej 13 roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
To rodzic podejmie decyzję o bezpieczeństwie dziecka i ewentualnie zdecycuje, czy pośle dziecko do szkoły.
Zaś dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8 oraz dzieci i osób niepełnosprawnych zostaje przedłużony do 14 czerwca.

13 maja br. - na konferencji pracowej - Rzad przedstawił kolejne etapy "odmrażania edukacji":

 • Od 18 maja - prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomaganie rozwoju oraz specjalistyczną rewalidację.
 • Od 25 maja - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz konsultacji z nauczycielami w szkołach dla uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.
 • Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.
 • Od 8 czerwca - ???
 • 16 - 18 czerwca - egzamin ósmoklasisty na terenie szkoły.
 • 26 czerwca - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

14 maja br. Minister Edukacji Narodowej podał szczegóły dotyczące sanitarnych wytycznych dla szkół oraz wydał stosowne rozporządzenia.

Komunikaty oraz wytyczne przeciwepidemiczne:

 

Szczegółowe informacji w dziale Kształcenie na odległość oraz w zakładce Organizacja zdalnych zajęć

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Informacja dla rodziców w sprawie otwarcia przedszkola - 2

Poniedziałek, 11.05.2020 roku

Szanowni Państwo,

Od 18 maja br. planowane jest wznowienie funkcjonowania przedszkola przy ścisłym uwzględnieniu wytycznych GIS, MZ i MEN. Nie oznacza to całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego jego funkcjonowania. Placówka ta będzie przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze. Ze względu na sytuację epidemiczną zostanie ograniczona liczebność grupy do 12 dzieci (powierzchnia w sali 4 m2 na dziecko).

W pierwszej kolejności z opieki przedszkolnej mają prawo skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole:
- powinni zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa na czas pandemii obowiązującymi w Zespole Szkół;
- ponadto należy wypełnić oświadczenie rodziców i przekazać je drogą elektroniczną na adres szkoły nowotaniec@poczta.onet.pl lub poinformować telefonicznie - 13 4664158, 502368327.

Na informację zwrotną oczekuję do dnia 14 maja (czwartek) do godziny 13.00.

Jeżeli mimo otwarcia placówki opieki lub przedszkola rodzic nie zdecyduje się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii związanego koronawirusem, w takim wypadku również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 14 czerwca br. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Załączniki do komunikatu:

Komunikaty i wytyczne GIS, MZ i MEN:

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Informacja dla rodziców w sprawie otwarcia przedszkola

Poniedziałek, 04.05.2020 roku

Szanowni Państwo,

Od 11 maja br. planowane jest wznowienie funkcjonowania przedszkola przy ścisłym uwzględnieniu wytycznych GIS, MZ i MEN. Nie oznacza to całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego jej funkcjonowania. Placówka ta będzie przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

W pierwszej kolejności z opieki przedszkolnej mają prawo skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ze względu na sytuację epidemiczną zostanie ograniczona liczebność grupy przedszkolnej maksymalnie do 12 dzieci (1 dziecko na 4 m2 powierzchni sali, w której przebywają dzieci).

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki do 6 maja br. do godziny 9.00 – telefon 13 4664158, 502368327.

Jeżeli mimo otwarcia placówki opieki lub przedszkola rodzic nie zdecyduje się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii związanego koronawirusem, w takim wypadku również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 24 maja br. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników jest wartością nadrzędną.
ZOSTAŃ W DOMU - CHROŃ ŻYCIE pozostaje wciąż aktualne !

Czytaj również Sanok: przedszkola i żłobki otwarte od 11 maja br.

Szczegółowe informacji w dziale Kształcenie na odległość oraz w zakładce Organizacja zdalnych zajęć

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Od 6 maja br. możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli

Czwartek, 30.04.2020 roku

Szanowni Państwo,

Rząd umożliwia od 6 maja br. otwarcie placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi - to możliwość, nie obowiązek. Będzie to indywidualna decyzja organu prowadzącego (założycielskiego), podjęta we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w regionie oraz po konsultacji z rodzicami. Poszczególne instytucje będą mogły świadczyć opiekę wyłącznie w sytuacji spełnienia określonych wytycznych. Lokalne stacje sanitarno-epidemilogczne mają wspierać instytucje w zakresie ustalania zasad i zakresu wznawiania działalności.

Zgodnie z dzisiejszym rozporządzeniem RM ws. dodatkowego zasiłku opiekuńczego:
Jeżeli mimo otwarcia placówki opieki lub przedszkola rodzic nie zdecyduje się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii związanego koronawirusem, w takim wypadku również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał. Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, pozostanie zamknięta, rodzicom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek będzie przysługiwał również w przypadku, gdy np. żłobek zostanie otwarty, ale nie będzie mógł zapewnić opieki wszystkim dzieciom.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Szczegółowe informacji w dziale Kształcenie na odległość oraz w zakładce Organizacja zdalnych zajęć

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Przedłużone obowiązkowe zdalne zajęcia dla uczniów

Piątek, 24.04.2020 roku

Szanowni Państwo,

Informuję, że od 25 marca do 24 maja 2020 r. nauka jest obowiązkowa i odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jest to nowa rzeczywistość, która wymaga od nas wszystkich zaangażowania oraz pełnej współpracy.

Nauczyciele naszego przedszkola oraz szkoły podstawowej prowadzą zdalnie zajęcia wg tygodniowego planu zajęć zamieszczonego w szkolnym dzienniku elektronicznym (e-dzienniku), dostępny online pod adresem https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminabukowsko/.
Tam też nauczyciele zapisują tematy zajęć oraz podstawowe informacje, polecenia lub instrukcje dla uczniów w zakładce Zadania domowe, zaś ich postępy w nauce są sprawdzane i oceniane.
W czasie trwania swoich zajęć, każdy nauczyciel poprzez e-dziennik jest dostępny dla uczniów danej klasy. Dodatkowo dla Państwa, wg ustalonego harmonogramu, nauczyciele prowadzą konsultacje również poprzez e-dziennik.

Wdrożone rozwiązania może i nie są optymalne, ale są bezpłatne i umożliwiają osiągnięcie zamierzonego celu zdalnego nauczania. Niewątpliwie jest to trudny czas dla nas wszystkich, a dzieci w szczególności potrzebują cierpliwości, motywowania oraz wsparcia.

Szczegółowe informacji w dziale Kształcenie na odległość oraz w zakładce Organizacja zdalnych zajęć

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Wiosenna przerwa świąteczna

Środa, 01.04.2020 roku

Informujemy, że od 9 do 14.04.2020 r. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Kolejne obostrzenia przepisów w Polsce. ZOSTAŃ W DOMU !!!

Wtorek, 31.03.2020 roku

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

Kolejne zakazy i ograniczenia w związku ze zwalczaniem koronawirusa. Nowe ograniczenia wchodzą w życie od północy 01.04.2020 r., i obowiązują przez 2 tygodnie z możliwością przedłużenia.

Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmieniamy zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i zawieszamy działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży.

Komunikat RP: Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte

Wiecej informacji: Stan epidemii w Polsce, Mapa zarażeń oraz Koronawirus SARS-Cov-2

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Obowiązkowe zdalne zajęcia dla uczniów w naszej szkole

Wtorek, 24.03.2020 roku, Aktualizacja: Środa, 25.03.2020 roku

Szanowni Państwo,

Informuję, że od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jest to nowa rzeczywistość, która wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.
Bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają Państwo w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wszyscy nauczyciele naszego Zespołu Szkół (przedszkola i szkoły podstawowej) będą prowadzić zdalnie zajęcia wg tygodniowego planu zajęć zamieszczonego w szkolnym dzienniku elektronicznym (e-dzienniku).
Nauczyciele w e-dzienniku zapisują tematy zajęć oraz podstawowe informacje, polecenia lub instrukcje dla uczniów w zakładce Zadania domowe. W czasie trwania swoich zajęć - wg planu lekcji - każdy nauczyciel poprzez e-dziennik bedzie dostępny dla uczniów danej klasy, a także dla Państwa oraz dodatkowo w formie kontaktu i konsultacji z Państwem (informacja przekazana poprzez w e-dziennik).

Od 25 marca br. będzie monitorowana i sprawdzana wiedza uczniów oraz ich postępy w nauce.
W przypadku dzieci z przedszkola oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej, informacje, polecenia oraz materiały edukacyjne będą przekazywane bezpośrednio do rodziców tych uczniów.

Więcej informacji w dziale Kształcenie na odległość zakładka Organizacja zdalnych zajęć

Zdajemy sobie sprawę iż jest to trudny czas dla nas wszystkich, a dzieci szczególnie potrzebują wsparcia oraz wyrozumiałości.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Obostrzenia przepisów w Polsce. NIE WYCHODZIMY Z DOMÓW !!!

Wtorek, 24.03.2020 roku

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

Kolejne zakazy i ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. Nowe ograniczenia wchodzą w życie od północy 25.03.2020 r., i obowiązują do 11 kwietnia z możliwością przedłużenia.

Wychodzenie z domu ograniczone do absolutnego minimum, takiego jak wyjście do pracy, po zakupy żywnościowe, wyprowadzenie psa, wizyta w aptece lub u lekarza.

Wiecej informacji: Stan epidemii w Polsce, Mapa zarażeń oraz Zalecenia i działania przed SARS-Cov-2

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Ogłoszenie stanu epidemii. Zdalna nauka do świąt Wielkanocnych

Piątek, 20.03.2020 roku

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

W dniu dzisiejszym (20.03.2020 r.) rząd wprowadził stan epidemii na terenie całego kraju. Oznacza to dla społeczeństwa nowe obowiązki. Podjęto wstrzymaniu zajęć w szkołach do Świąt Wielkiejnocy. Rząd zdecydował, że kara za złamanie kwarantanny (z 5 tys. zł) wzrasta do 30 tys. zł.

MEN wydało rozporządzenia o nauczaniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 25 marca 2020 r. wszystkich uczniów obowiązuje edukacja na odległość.

Więcej informacji:Kształcenie na odległość oraz Stan epidemii w Polsce

Obecny czas wymaga od wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.
Proszę wszystkich o odpowiedzialność i rozwagę.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Uruchamiamy zdalne lekcje dla uczniów naszej szkoły

Poniedziałek, 16.03.2020 roku, Aktualizacja: Środa, 18.03.2020 roku

Rodzicu i Uczniu,
od dzisiaj - 16.03.2020 r. - poprzez dziennik elektroniczny uruchamiamy zdalną lekcje - przekazujemy zalecenia oraz materiały edukacyjne do samodzielnej nauki w domu. Prosimy na bieżąco sprawdzać zamieszczane tam informacje oraz w miarę możliwości organizacyjnych i technicznych, przestrzegać wskazówek i poleceń.

Zdajemy sobie sprawę iż jest to trudny czas dla wszystkich, a dzieci szczególnie potrzebują wsparcia oraz wyrozumiałości.

Rekomendowane sposoby komunikacji:

Rekomentowane platformy i zasoby edukacyjne:

Dyrektor Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o odpowiednią organizację dzieciom miejsca do nauki.
Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę w edukacji oraz rozwoju naszych uczniów. Wszyscy uczymy się kształcenia na odległość, a względy organizacyjne oraz techniczne mogą przysporzyć niejeden problem.
Razem damy radę!

Więcej informacji:Kształcenie na odległość oraz Stan zagrozenia epidemiologicznego w Polsce

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Nabór do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Poniedziałek, 16.03.2020 roku

Zakończyły się zapisy do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Nowotańcu. Rekrutacja odbywała się w terminie od 10 lutego do 2 marca 2020 r. Karty zapisu dziecka były dostępne w sekretariacie szkoły.

Wyniki rekrutacji do przedszkola:
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Nowotańcu na rok szkolny 2020/2021

Zasady naboru do przedszkoli i I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

W dniu 7 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Bukowsko wydał zarządzenia w sprawie:
- terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
- terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Bukowsko na rok szkolny 2020/2021.

W dniu 30 stycznia 2020 r. Podkarpacki Kurator Oświaty wydał zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim.

Proszę zapoznać się z treścią tych przepisów oraz ściśle przestrzegać podanych terminów.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

Piątek, 13.03.2020 roku

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Przede wszystkim z dniem 15.03.2020 r.:

 • zostaną przywrócone granice i kontrole graniczne, na razie na 10 dni. Polscy obywatele po przekroczeniu granicy zostaną skierowani na 14 dniową kwarantannę. Zakaz wjazdu do Polski obejmie cudzoziemców,
 • wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze pasażerskie, ale także połączenia kolejowe, polskie linie lotnicze też nie będą latać poza granice Polski,
 • sklepy, banki i bankomaty postaną otwarte,
 • ograniczona zostanie działalność galerii handlowych: czynne będą w nich tylko sklepy spożywcze, pralnie, apteki i drogerie,
 • zamknięte zostaną restauracje, puby i bary, jedzenie będzie dostępne tylko w opcji dostawy do domu.,
 • ograniczone zostaną zgromadzenia do liczebności maksymalnie 50 osób.

Stan zagrożenia epidemicznego - pamiętaj o zaleceniach !!!

 • Ogranicz bezpośrednie kontakty - bezwzględnie pozostań w domu.
 • Jeśli wychodzisz unikaj większych skupisk ludzi.
 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody albo je dezynfekuj.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj łokciem usta oraz nos.
 • Zachowaj co najmniej 2 metry odległości od osób, które kaszlą lub kichają.
 • Przestrzegaj zaleceń epidemiologicznych i sanitarnych.
 • Śledź na bieżąco komunikaty i bezwzglednie stosuj się do nich.

Więcej informacji: Stan zagrożenia epidemiologicznego w Polsce oraz Profilaktyka przed koronawirusem

Prosze wszystkich o odpowiedzialność i rozwagę.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, środki ostrożności

Środa, 11.03.2020 roku, Aktualizacja: Czwartek, 12.03.2020 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w całej Polsce zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa - zminimalizowania bezpośrednich kontaktów tylko do szczególnie niezbędnych i poddania się profilaktycznej kwarantannie domowej. Szczególnie narażeni są senorzy a nosicielami moga być dzieci.
Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
https://www.gov.pl/web/edukacja/o-czym-nalezy-wiedziec-zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-placowkach-oswiatowych--pytania-i-odpowiedzi

Ważne informacje: Zalecenia dla rodziców i uczniów oraz Zalecenia i działania przed SARS-Cov-2

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Apel Głównego Inspektora Sanitarnego

Piątek, 11.03.2020 roku

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy.
Zachowujmy się odpowiedzialnie. Ograniczmy kontakty z rówieśnikami i dziadkami.

Ważne informacje: Zalecenia i działania profilaktyczne przed koronawirusem SARS-Cov-2

Dyrekcja


Zalecenia i działania profilaktyczne przed koronawirusem SARS-Cov-2

Piątek, 28.02.2020 roku

Ważne informacje: Zalecenia i działania profilaktyczne przed koronawirusem SARS-Cov-2

Dyrekcja


Referendum w sprawie wyboru imienia Szkoły

Piątek, 31.01.2020 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu informuje, że dnia 7 lutego 2020 roku w godzinach od 800 do 1700 w budynku szkoły odbędą się wybory Patrona Szkoły Podstawowej.

Do głosowania uprawnieni są rodzice dzieci uczęszczających do placówki, uczniowie i pracownicy szkoły.

Dyrekcja


Nabór do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2020/2021

Środa, 29.01.2020 roku, Aktualizacja: Piątek, 31.01.2020 roku

W dniu 7 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Bukowsko wydał zarządzenia w sprawie:
- terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
- terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Bukowsko na rok szkolny 2020/2021.

W dniu 30 stycznia 2020 r. Podkarpacki Kurator Oświaty wydał zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim.

Proszę zapoznać się z ich treścią oraz ściśle przestrzegać podanych terminów.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu w terminie od 10 lutego do 2 marca 2020 r. ogłasza zapisy do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkół w Nowotańcu. Karty zapisu dziecka są do odebrania w sekretariacie szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


III Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 02.01.2020 roku

W dniu 10.01.2020 r. (piątek) o godzinie 1630 rozpocznie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020.
 2. Ocena zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych, organizacja aktywnego wypoczynku.
 4. Organizacja i przebieg egzaminu w klasie 8 SP.
 5. Sprawy różne: planowane wycieczki, dzień wagarowicza, przerwa świąteczna.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Przerwa świąteczna

Poniedziałek, 16.12.2019 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

"Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia br.
Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych".

Natomiast 2 i 3 stycznia 2020 r. sa dniami wolnymi, wynikaj z przyjętego kalendarza roku szkolnego 2019/2020.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


II Spotkanie z rodzicami

Sobota, 9.11.2019 roku

W dniu 15.11.2019 r. (piątek) o godz. 1630 odbędzie się ogólne spotkanie na sali gimnastycznej.
Następnie około godz. 1645 odbędzie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć.
 2. Informacje dotyczące zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Bieżący dostęp rodziców oraz uczniów do szkolnego dziennika elektronicznego. Informacja dla rodziców, ze w dzienniku elektronicznym nie ma zajęć pozalekcyjnych, tylko te wynikające z podstawy programowej.
 4. Organizacja i przebieg próbnego egzaminu ósmoklasisty, w tym informacja o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 5. Informacja o możliwości przebywania w świetlicy szkolnej tylko dzieci zapisanych (zarówno w godzinach porannnych jak i popołudniowych).
  Prośba do rodziców o informowanie nauczycieli o fakcie zabrania dziecka, które miało być na świetlicy - dla zapewnienia właściwego bezpieczeństwa.
 6. Planowane dni wolne od zajęć oraz termin zakończenia I okresu.
 7. Bieżące informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Rodzice proszeni są o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Dzień Edukacji Narodowej

Środa, 9.10.2019 roku

14.10.2019 r. (poniedziałek) jest Dniem Edukacji Narodowej.
Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbędą się w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, czyli 14 października br., zorganizowaną o godz. 11:30 uroczystą akademią, na którą w szczególności zaproszeni zostali emerytowani nauczyciele oraz pracownicy oświaty.

Ponadto informujemy rodziców iż organizacja zajęć edukacyjnych w tym dniu odbywać się będzie zgodnie z planem umieszczonym w e-dzienniku.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Ważne!

Piątek, 20.09.2019 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu informuje, że na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny ZAKAZ przynoszenia i używania urządzeń, które emitują światło laserowe, wytwarzają ładunek elektryczny!

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


I Spotkanie z rodzicami

Poniedziałek, 9.09.2019 roku

W dniu 13.09.2018 r. (piątek) o godz. 1630 odbędą się zbiorowe spotkania z dyrekcją szkoły, a następnie wychowawców klas z rodzicami uczniów wszystkich klas wg poniższego harmonogramu:
- o godz. 1650 grup przedszkolnych oraz klasy I - III Szkoły Podstawowej,
- o godz. 1650 klas IV - VIII Szkoły Podstawowej.

Wychowawcy poinformują rodziców poszczególnych klas (oddziałów) m. in. o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania, a także kryteriach oceniania zachowania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz oceniania zachowania;
 3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych albo rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 4. dostosowaniach wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów;
 5. podstawowych aktach prawa wewnątrzszkolnego (dokumentach szkolnych) - podanie adresu strony szkolnej http://www.nowotaniec.cba.pl na której się znajdują;
 6. zasadach oraz wymaganiach szkolnych dotyczących: warunków opuszczania budynku szkolnego przez uczniów, zwalniania z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności, obuwia zamiennego, właściwego zachowania uczniów, sposobu ubierania się, makijażu, malowania paznokci, korzystania z telefonu komórkowego, itp.

Ponadto zostąną przedstawione następujace zagadnienia:

 1. Przypomnienie rodzicom, że szkoła bierze odpowiedzialność za dziecko od rozpoczęcia do zakończenia zajęć - w pozostałym czasie rodzic odpowiada za bezpieczeństwo dziecka. Zapisy do świetlicy szkolnej - max 25 dzieci pracujących rodziców z oodziałów 0 - IV.
 2. Przedstawienie listy zajęć edukacyjnych przewidzianych planem nauczania. Przedstawienie propozycji zajęć pozalekcyjnych - na udział dziecka w tych zajęciach rodzice wyrażają zgodę.
 3. Przekazanie informacji związanych z egzaminem w ostatnim roku nauki np. deklaracje, opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się dziecka - do 28 września br. Poinformowanie o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 4. Zebranie aktualnych danych teleadresowych rodziców. Skompletowanie zgód rodziców na zajęcia pozalekcyjne, zwalnianie do autobusu, zwalnianie do domu w przypadku wcześniejszego kończenia zajęć, udziału w realizowanych programach.
 5. Kalendarium szkolne, plan pracy wychowawcy klasowego, organizacja imprez i uroczystości szkolnych.
 6. Sprawy różne: wybór trójek klasowych do Rady Rodziców, składki na potrzeby klasy, funkcjonowanie e-dziennika, przestrzeganie regulaminów szkolnych, odrabianie zadań domowych, frekwencja na zajęciach, itp.

Prosimy o liczne i punktualne przybycie na spotkanie.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Szkolny zestaw podręczników oraz programów nauczania

Piątek, 30.08.2019 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

W przyszłym tygodniu w szkole rozpocznie się proces wypożyczania kompletów darmowych podręczników dla uczniów z poszczególnych klas (wraz z materiałami edukacyjnymi).

Aktualne wykazy podręczników dla poszczególnych klas oraz zestaw obowiązujących programów nauczania są dostępne w naszym serwisie:
- Szkolny zestaw podręczników;
- Szkolny zestaw programów nauczania.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Środa, 28.08.2019 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

Kończą się wakacje, a wraz z nimi okres wycieczek, zabawy i odpoczynku. Już niedługo rozpoczyna się nowy rok szkolny.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 2 września 2019 r. (poniedziałek):

- o godz. 800 Msza Święta,
- o godz. 900 spotkanie społeczności szkolnej na boisku szkolnym, a następnie z wychowawcami klas.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk


Archiwum komunikatów - rok szkolny 2018/2019


Wakacje - Bezpieczne wakacje!

Piątek, 21.06.2019 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

Zakończył się rok szkolny 2018/2019 i rozpoczęły się wakacje - czas odpoczynku, zabawy, relaksu, wędrówek, wyjazdów, ciekawych spotkań. Aby przeżyć je miło i radośnie, a przede wszystkim bezpiecznie, przypominamy kilka zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Bezpieczny autobus - Rodzicu, sprawdź autobus, który wiezie Twoje dziecko.

Wszystkim życzymy miłego wypoczynku.


Wakacje w tym roku rozpoczną się wcześniej

Środa, 12.06.2019 roku

Zajęcia w szkołach kończą się w tym roku szkolnym 19 czerwca. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podpisał dziś (12.06.2019 r.) rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Zgodnie z tym, uczniowie odbiorą świadectwa w środę 19 czerwca. To będzie ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tym roku szkolnym.

Więcej informacji w serwisie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


IV Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 23.05.2019 roku

W dniu 29.05.2019 r. (środa) o godzinie 1600 rozpocznie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019.
 2. Ocena zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Procedura uzyskania karty rowerowej - egzamin praktyczny 17 czerwca 2019 r. od godz. 7:30.
 4. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkół.
 5. Elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
 6. Sprawy różne: planowane wycieczki, wiejski dzień dziecka, zakończenie roku szkolnego.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Piątek, 10.05.2019 roku

W dniach od 13 do 31 maja 2019 r. na parkingu przy naszej szkole odbedzie się bezpłatna zbiórka elektrośmieci.
Zbieramy: tonery, drukarki, telewizory, monitory, komputery, telefony, sprzęt RTV i AGD, baterie, itp.
Dzięki zbiórce szkoła może doposażyć się w sprzęt sportowy lub biurowy.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji !!!


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na 2019/2020

Czwartek, 25.04.2019 roku

W dniu 30 stycznia 2019 r. Podkarpackiego Kuratora Oświaty wydał zarządzenie nr 3/2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie podkarpackim. Treść komunikatu oraz zarządzenie znajdują się tutaj.

Ponadto MEN wydało w tej sprawie komunikat wraz z szeregiem materiałów informacyjnych.

Proszę ściśle przestrzegać podanych terminów.

Więcej szczegółowych informacji na Rekrutacja do szkół.


Bezpieczne i aktywne ferie zimowe

Poniedziałek, 04.02.2019 roku

Tegoroczne ferie zimowe trwają od 11 do 24.01.2019 r. - to czas odpoczynku, leniuchowania i rekreacji.
Drodzy uczniowie - możecie bawić się na śniegu, grać w gry planszowe, albo ewentualnie przyjść do szkoły i skorzystać z przygotowanej dla Was oferty zajęć. Pamiętajcie, aby w czasie tych zabaw zachować odpowiednie bezpieczeństwo.

O czym warto pamiętać przed feriami - poradnik MEN

Poradnik bezpiecznego wypoczynku.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pobytu w szkole.


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na 2019/2020

Czwartek, 31.01.2019 roku

W dniu 30 stycznia 2019 r. Podkarpackiego Kuratora Oświaty wydał zarządzenie nr 3/2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie podkarpackim. Treść komunikatu oraz zarządzenie znajdują się tutaj.

Ponadto MEN wydało w tej sprawie komunikat wraz z szeregiem materiałów informacyjnych.

Proszę ściśle przestrzegać podanych terminów.

Więcej szczegółowych informacji na Rekrutacja do szkół.


Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych na 2019/2020

Środa, 30.01.2019 roku

W dniu 28 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Bukowsko wydał zarządzenie nr 6/2019 w sprawie terminów przeprowadzenia rekrutacji do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Treść zarządzenia znajduje się w w bip bukowsko.pl albo tutaj

Proszę ściśle przestrzegać podanych terminów.


III Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 17.01.2019 roku

W dniu 25.01.2019 r. (piątek) o godzinie 1600 rozpocznie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019.
 2. Ocena zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych, organizacja aktywnego wypoczynku.
 4. Organizacja i przebieg egzaminu w klasie 8 SP oraz 3 gimnazjum.
 5. Sprawy różne: planowane wycieczki, dzień wagarowicza, przerwa świąteczna.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


II Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 8.11.2018 roku

W dniu 16.11.2018 r. (piątek) o godzinie 1630 odbędzie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć.
 2. Informacje dotyczące zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Bieżący dostęp rodziców oraz uczniów do szkolnego dziennika elektronicznego. Informacja dla rodziców, ze w dzienniku elektronicznym nie ma zajęć pozalekcyjnych, tylko te wynikające z podstawy programowej.
 4. Organizacja i przebieg próbnych egzaminów w klasie 3 Gimnazjum i w klasie 8 Szkoły Podstawowej, w tym informacja o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 5. Prośba do rodziców o informowanie nauczycieli o fakcie zabrania dziecka, które miało być na świetlicy - dla zapewnienia właściwego bezpieczeństwa.
 6. Impreza środowiskowa "Bożonarodzeniowe zwyczaje i obrzędy" - udział i wkład (ciasto każda klasa).
 7. Planowane dni wolne od zajęć oraz termin zakończenia I okresu.
 8. Bieżące informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Wtorek, 30.10.2018 roku

wp Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Zespole Szkół w Nowotańcu - program obchodów.

9.11.2018 r.:
9:00-13:00 - Wystawa "Oręże polskie na przestrzeni wieków";
11:00-13:00 - Biało-czerwony happening "W Polskę wierzę!": wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego; chóralna recytacja wiersza W. Bełzy "Katechizm dziecka polskiego"; konkurs wiedzowy pt. "Ojcowie polskiej niepodległości".

11.11.2018 r.:
15:00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Nowotańcu;
16:00 - Uroczysta akademia w Domu Ludowym w Nowotańcu połączona z oficjalnym rozstrzygnięciem Gminnego Konkursu Niepodległościowego oraz wręczeniem nagród.

Serdecznie zapraszamy !!!


Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Poniedziałek, 29.10.2018 roku

2.11.2018 r. (piątek), zgodnie z decyzją Dyrekcji szkoły, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Wynika to z faktu, że przypada on po święcie Wszystkich Świętych (czwartek), a piątek jest Dniem Zadusznym.

Dla dzieci klas 0-3 szkoły podstawowej, dla których rodzice w tym dniu nie mogą zapewnić opieki, istnieje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej. Proszę rodziców o zgłoszanie takiej potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem do Sekretariatu szkoły.


I Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 6.09.2018 roku

W dniu 14.09.2018 r. (piątek) odbędą się zbiorowe spotkania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas wg poniższego harmonogramu:
- o godz. 1600 grup przedszkolnych, klasy I i II Szkoły Podstawowej oraz klasy III Gimnazjum,
- o godz. 1630 klas IV - VIII Szkoły Podstawowej.

Wychowawcy poinformują rodziców poszczególnych klas (oddziałów) o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania, a także kryteriach oceniania zachowania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz oceniania zachowania;
 3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych albo rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 4. dostosowaniach wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów;
 5. podstawowych aktach prawa wewnątrzszkolnego (dokumentach szkolnych) - podanie adresu strony szkolnej http://www.nowotaniec.cba.pl na której się znajdują;
 6. zasadach oraz wymaganiach szkolnych dotyczących: warunków opuszczania budynku szkolnego przez uczniów, zwalniania z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności, obuwia zamiennego, właściwego zachowania uczniów, sposobu ubierania się, makijażu, malowania paznokci, korzystania z telefonu komórkowego, itp.

Ponadto zostąną przedstawione następujace zagadnienia:

 1. Przypomnienie rodzicom, że szkoła bierze odpowiedzialność za dziecko od rozpoczęcia do zakończenia zajęć - w pozostałym czasie rodzic odpowiada za bezpieczeństwo dziecka. Zapisy do świetlicy szkolnej - max 25 dzieci pracujących rodziców z oodziałów 0 - IV.
 2. Przekazanie informacji na temat zasad ubezpieczenia uczniów z podaniem terminu płatności - ok. 38 zł do 28 września br.
 3. Przedstawienie listy zajęć edukacyjnych przewidzianych planem nauczania. Przedstawienie propozycji zajęć pozalekcyjnych - na udział dziecka w tych zajęciach rodzice wyrażają zgodę.
 4. Przekazanie informacji związanych z egzaminem w ostatnim roku nauki np. deklaracje, opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się dziecka - do 28 września br. Poinformowanie o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019.
 5. Zebranie aktualnych danych teleadresowych rodziców. Skompletowanie zgód rodziców na zajęcia pozalekcyjne, zwalnianie do autobusu, zwalnianie do domu w przypadku wcześniejszego kończenia zajęć, udziału w programach "Owoce w szkole", "Szklanka mleka", itp.
 6. Kalendarium szkolne, plan pracy wychowawcy klasowego, organizacja imprez i uroczystości szkolnych.
 7. Sprawy różne: wybór trójek klasowych do Rady Rodziców, składki na potrzeby klasy, funkcjonowanie e-dziennika, przestrzeganie regulaminów szkolnych, odrabianie zadań domowych, frekwencja na zajęciach, itp.

Dyrekcja Szkoły


Szkolny zestaw podręczników oraz programów nauczania

Piątek, 31.08.2018 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

W przyszłym tygodniu w szkole rozpocznie się proces wypożyczania kompletów darmowych podręczników dla uczniów z poszczególnych klas (wraz z materiałami edukacyjnymi).

Aktualne wykazy podręczników dla poszczególnych klas oraz zestaw obowiązujących programów nauczania są dostępne w naszym serwisie:
- Szkolny zestaw podręczników;
- Szkolny zestaw programów nauczania.

Proszę ściśle przestrzegać podanych terminów w których wypożyczane będą podręczniki.

Dyrekcja Szkoły


Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Środa, 29.08.2018 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

Kończą się wakacje, a wraz z nimi okres wycieczek, zabawy i odpoczynku. Już niedługo rozpoczyna się nowy rok szkolny 2018/2019.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 3 września 2018 r. (poniedziałek):

- o godz. 800 Msza Święta,
- o godz. 900 spotkanie społeczności szkolnej na sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami klas.

Dyrekcja Szkoły


Archiwum komunikatów - rok szkolny 2017/2018


Wakacje - Bezpieczne wakacje!

Piątek, 22.06.2018 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

Zakończył się rok szkolny 2017/2018 i rozpoczęły się wakacje - czas odpoczynku, zabawy, relaksu, wędrówek, wyjazdów, ciekawych spotkań. Aby przeżyć je miło i radośnie, a przede wszystkim bezpiecznie, przypominamy kilka zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Bezpieczny autobus - Rodzicu, sprawdź autobus, który wiezie Twoje dziecko.

Wszystkim życzymy miłego wypoczynku.


Proponowane oceny końcoworoczne

Piątek, 1.06.2018 roku

W dniu 8.06.2018 r. (piątek) w godzinach od 1400 do 1730 odbędzie się indywidualne spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Postępy i osiągnięcia edukacyjne uczniów z poszczególnych zajęć.
 2. Proponowane oceny końcoworoczne.
 3. Wykaz podręczników na nowy rok szkolny.
 4. Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych uczniów 3 klasy Gim.
 5. Procedura uzyskania karty rowerowej dla uczniów Szkoły Podstawowej.
 6. Sprawy różne.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.

Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 15.06.2018 r. (piątek).


Dni wolne od zajęć lekcyjnych

Poniedziałek, 23.04.2018 roku

2, 4 i 30.05.2018 r. (środa, piątek oraz piątek), zgodnie z decyzją Dyrekcji szkoły, są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Wynika to z faktu, że przypadają on pomiędy dwoma dniami światecznymi (3 Maja, Boże Ciało).

Dla dzieci klas 0-3 szkoły podstawowej, dla których rodzice w tym dniu nie mogą zapewnić opieki, istnieje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej. Proszę rodziców o zgłoszanie takiej potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem do Sekretariatu szkoły.


Nabór do szkól ponadgimnazjalnych

Piątek, 20.04.2018 roku

7.05.2018 r. (poniedziałek), zgodnie z decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty, rusza nabór do szkół ponadgimnazjalnych w województwie podkarpackim. Zasady naboru oraz terminarz znajdują się w zakładce Aktualności / Rekrutacja do szkół.

Proszę ściśle przestrzegać podanych terminów.


Egzamin gimnazjalny. Organizacja zajęć w gimnazjum

Wtorek, 10.04.2018 roku

18, 19 i 20.04.2018 r. (środa, czwartek i piątek), zgodnie z decyzją Dyrekcji CKE oraz kalendarzem MEN są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klasy II gimnazjum. Wynika to z faktu, że w tych dniach uczniowie klasy III piszą egzaminy gimnazjalne.
Uczniowie klasy II - próbny egzamin gimnazjalny - będą pisali w późniejszym terminie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej uczą się normalnie.

Obecność uczniów klasy III na egzaminie jest obowiązkowa (od 820 do ok. 1300)!

Więcej o Egzaminie gimnazjalnym


IV Spotkanie z rodzicami

Piątek, 6.04.2018 roku

W dniu 13.04.2018 r. (piątek) odbędzie się zbiorowe spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów:
- o godz. 1630 - dla rodziców uczniów z klas IV - VII Szkoły Podstawowej,
- o godz. 1630 - dla rodziców uczniów z klas II - III Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie bieżących postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć - możliwość indywidualnego kontaktu z kazdym nauczycielem.
 2. Oceny zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Cyberprzemoc i kradzież tożsamości - zagrożenia i niebezpieczeństwa czychajace w sieci Internet.
 4. Organizacja i przebieg egzaminów gimnazjalnych w klasie 3 Gim., próbne w klasie 2 Gim. - Egzaminy zewnętrzne / Egzamin gimnazjalny.
 5. Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych uczniów 3 klasy Gim. - Rekrutacja do szkół.
 6. Procedura uzyskania karty rowerowej w klasach IV - VI Szkoły Podstawowej - Karta rowerowa.
 7. Omówienie bieżących spraw wewnątrzszkolnych.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


Wiosenna przerwa świąteczna

Poniedziałek, 19.03.2018 roku

Tegoroczna przerwa świąteczna trwa od 29.03.2018 r. do 03.04.2018 r.

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia oraz mokrego Śmingusa Dyngusa.


III Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 18.01.2018 roku

W dniu 26.01.2018 r. (piątek) o godzinie 1630 odbędzie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów.

Planowany porządek spotkania:

 1. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018.
 2. Ocena zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 3. Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych, organizacja aktywnego wypoczynku.
 4. Organizacja i przebieg egzaminu w klasie 3 gimnazjum.
 5. Sprawy różne: planowane wycieczki, dzień wagarowicza, przerwa świąteczna.

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


II Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 9.11.2017 roku

W dniu 17.11.2017 r. (piątek) o godzinie 1630 odbędzie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów.

Planowany porządek spotkania:

 1. Spotkanie z dyrektorem (ok 15 minut) na hollu I piętra,
  a następnie w poszczególnych klasach z wychowawcami:
 2. Omówienie postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć.
 3. Informacje dotyczące zachowania uczniów oraz omówienie spraw wychowawczych.
 4. Dostęp rodziców i uczniów do dziennika elektronicznego.
 5. Informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 6. Organizacja i przebieg próbnego egzaminu w klasie 3 Gimnazjum, w tym informacja o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 7. Sprawy różne (Bożonarodzeniowe zwyczaje i obrzędy - udział i wkład (ciasto każda klasa), dni wolne od zajęć, termin zakończenia I okresu).

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi wszystkich rodziców o punktualne i liczne przybycie na ww. spotkania.


I Spotkanie z rodzicami

Czwartek, 6.09.2017 roku

W dniu 15.09.2017 r. (piątek) odbędzie się zbiorowe spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów wszystkich klas:
- o godz. 1630 Szkoły Podstawowej
- o godz. 1700 Publicznego Gimnazjum.

Planowany porządek spotkania:

 1. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkoły: Statutem, Wewnnątrzszkolnym systemem oceniania, Programem wychowawczym, Programem profilaktycznym oraz wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne, a także kryteriami oceny zachowania.
 2. Organizacja zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych, przedstawienie propozycji zajęć pozalekcyjnych - zasady udziału uczniów w zajęciach, opuszczania budynku szkolnego,zwalnianie z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności, obuwia zamiennego, zachowania uczniów, sposobu ubierania się, makijażu, itp.
 3. Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego oraz projektów edukacyjnych w gimnazjum.
 4. Plan pracy wychowawcy klasowego, organizacja imprez i uroczystości szkolnych.
 5. Procedury wewnętrzne.
 6. Sprawy różne: zachowanie uczniów, przestrzeganie regulaminów szkolnych, odrabianie zadań domowych, frekwencja, itp.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Piątek, 25.08.2017 roku. Aktualizacja: 30.08.2017 roku

Drodzy uczniowie i rodzice!

Kończą się wakacje, a wraz z nimi okres wycieczek, zabawy i odpoczynku. Już niedługo rozpoczyna się nowy rok szkolny 2017/2018.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Przedszkolu Samorządowym odbędzie 1 września 2017 r. (piątek).

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej odbędzie się 4 września 2017 r. (poniedziałek):

- o godz. 800 Msza Święta,
- o godz. 900 spotkanie społeczności szkolnej na sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami klas.

Różny termin rozpoczęcia roku szkolnego wynika z przepisów:
- rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli;
- rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego.

Więcej w komunikacie KO: http://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/rozpoczecie-roku-szkolnego-20172018-w-przedszkolach/


 

 

Aktualności Powrót do Aktualności
Zobacz zdjęcia w Fotogalerii Fotogaleria
Print