W drodze do ustawicznego kształcenia

W drodze do ustawicznego kształcenia …

Od września 2018 r. w ramach programu Erasmus+, Edukacja Dorosłych, Akcja 1 Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych w Zespole Szkół w Nowotańcu realizowany jest projekt "LOWE za granicą - wsparcie niezawodowej edukacji osób dorosłych oraz społeczności uczących się", który potrwa do sierpnia 2020 roku.

W skład konsorcjum projektu wchodzą:

  • koordynator projektu – Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie,
  • partnerzy zagraniczni/ instytucje goszczące z Hiszpanii oraz z Litwy,
  • konsorcjum krajowe składające się z 13 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji LOWE.

Celem projektu jest poprawa kompetencji kadry LOWE (koordynatorzy, animatorzy, trenerzy) potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych oraz rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze. Udział w projekcie pozwoli na aktualizację oferty edukacyjnej na rzecz beneficjentów LOWE oraz przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług edukacyjnych w zakresie edukacji.

Mobilności będą realizowane w 2019-2020 roku i zostaną poprzedzone odpowiednim przygotowaniem językowym (język angielski) oraz kulturowym w Polsce. Po powrocie, uczestnicy będą upowszechniać rezultaty projektu wśród pracowników LOWE nieuczestniczących w mobilności oraz przedstawicieli lokalnego partnerstwa LOWE, przenosząc dobre praktyki w niezawodowej edukacji dorosłych oraz zdobytą wiedzę na grunt własny.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Print