Test C online

Ruch:

TestWiedzy:

Zasady dynamiki: pierwsza (I), druga (II) i trzecia (III), Ruch: jednostajny, przyśpieszony, Wzgledność ruchu, Położenie, Zakrzywienie toru, Zmiana kierunku ruchu, Równowaga sił, Masa, siła i przyśpieszenie, II zasada dynamiki, Akcja i reakcja,

 

Przeczytaj uważnie polecenia a następnie rozwiąż zadania:

Interkl@sa - fizyka online (lekcje):

 

Ruch i sily - zadania powtorzeniowe

Ruch i sily - wybrane zadania

Kinematyka - testy online

Print