Szkolne koło informatyczne

Szkolne koło informatyczne

Koło informatyczne jest formą zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą dostęp do komputerów wszystkim zainteresowanym uczniom szkoły.

Celem koła informatycznego jest:

 • rozwijanie i pogłębianie zainteresowań informatyką poprzez pokazywanie jej praktycznego zastosowania;
 • poszerzenie wiadomości zdobytych na lekcjach informatyki;
 • korzystanie z niekonwencjonalnych źródeł informacji; multimedia, Internet;
 • wykształcenie umiejętności dostrzegania możliwości zastosowania komputera w różnych dziedzinach życia;
 • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informatycznym;
 • tworzenie warunków do realizacji twórczości uczniowskiej w dziedzinie programowania, pisarskiej oraz tworzenia publikacji;
 • rozwijanie umiejętności zastosowania programów użytkowych i edukacyjnych;
 • nauka korzystania z sieci Internet jako narzędzia do pozyskania informacji;
 • zapoznanie uczniów z zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania;
 • dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem informatyki;
 • praktyczne zastosowanie komputera do wykonywania obliczeń, redagowania tekstu, tworzenia grafiki;

Tematyka zajęć:

 • Tworzenie i publikacja stron WWW uczniów
 • Tworzenie grafiki
 • Nauka algorytmów i programowanie wizualne
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych
 • Programy użytkowe
 • Elementy komputera i urządzenia peryferyjne
Print