Struktura Zespołu Szkół

Struktura organizacyjna Zespołu Szkół w Nowotańcu

Zespół Szkół w Nowotańcu obecnie składa się z:

- Przedszkola Samorządowego
- Oddziału Przedszkolnego
- Szkoły Podstawowej
- Publicznego Gimnazjum.

W Zespole Szkół działają statutowe organy szkoły:

- Dyrektor
- Rada Pedagogiczna
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski.

Ich zadania i kompetencje określa Statut Zespołu Szkół w Nowotańcu.

 

 

Aktualności Powrót do Aktualności
Więcej na Fotogalerii Fotogaleria
Print