Stan epidemii w Polsce

 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna

korona

WSSE Rzeszów - Sytuacja epidemiologiczna SARS-CoV-2 na terenie województwa podkarpackiego
PSSE Sanok - Covid-19 - zbiór informacji
Koronawirus w Polsce - zbiór informacji
Koronawirus - informacje i zalecenia - serwis rządowy
Koronawirus na podkarpaciu - aktualności Nowiny24.pl
Koronawirus w powiecie sanockim - aktualności eSanok.pl
Koronawirus w powiecie sanockim - aktualności KorsoSanockie.pl

Dorota Łoboda: Szkoły zostały puszczone na żywioł

Coraz więcej szkół na Podkarpaciu przechodzi na zdalne nauczanie z powodu COVID-19

Pediatrzy z Sanoka ratują 7 miesięczne dziecko chore na Covid-19. Dziecięcy już jest przygotowany na zmiany

Dramatyczna relacja pielęgniarek z sanockiego szpitala. "Czujemy się jak mięso armatnie"

Dyrektor SPZOZ w Sanoku wydał komunikat. Szpital SPZOZ w Sanoku z dniem dzisiejszym (21.10.2020 r.) przyjmuje wyłącznie pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, tym samym osoby podejrzane lub niezarażone wirusem nie będą przyjmowane do Szpitala.

Mieszkańcy powiatu zaniepokojeni przekształceniem szpitala. Rzecznik wojewody odpowiada, ale sytuacja naprawdę jest ciężka

Koronawirus SARS-CoV-2 w województwie podkarpackim. Co tam się dzieje?

Nowy lek na COVID-19? Jak pediatra z Przemyśla wywołał szturm na apteki
Lekarz z Przemyśla musi się tłumaczyć, jak leczył COVID-19. Internauci zbierają podpisy w jego obronie
Lekarz z Przemyśla wycofał się z leczenia amantadyną i przestrzega przed stosowaniem jej na własną rękę

Wyleczę COVID-19 w 48 godzin! - tak twierdzi pediatra z Przemyśla
Amantadyna - lek przeciwwirusowy

Bezpieczny pobyt w szkole - Wytyczne i procedury

Aktualne zasady i ograniczenia

 


Cała Polska w strefie czerwonej. Rząd wprowadza edukację zdalną

Od soboty, 24 października br. cała Polska zostaje objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród zmian znajdą się: zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, a także ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń. Rząd uruchamia też Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym.

Wszystkich nas obowiązuje zalecenie DDMA+W (Dystans, Dezynfekcja, Maseczka, Aplikacja, +Wietrzenie).

Szczegóły w rządowym komunikacie.

Podstawa prawna:

 


Od 17 października br. powiat sanocki w strefie czerwonej

Od 17 października br. w całym kraju wprowadzane są nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji będą wprowadzane kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty?

Strefa czerwona na terenie większosci kraju, w tym w powiecie sanockim:

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych - w sklepach o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, w sklepach o powierzchni powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2;
 • od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Dodatkowo w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Ważne:

Coraz więcej szkół i placówek oświatowych w rejonie przechodzi na nauczanie hybrydowe lub zdalne.

Prosimy o rozsądek i rozwagę. Seniorze pozostań w domu. Jeśli tylko możesz nie wychodź z domu.

 

Podstawa prawna:

 


Od 10 października br. cały kraj w strefie żółtej - niektóre powiaty w strefie czerwonej

Od 10 października br. na terenie całego kraju obowiązywać będą obostrzenia jak w strefie żółtej. Przypominamy, czym różni się taki obszar od dotychczasowej strefy zielonej.

1. Zasłanianie nosa i ust obowiązkowe wszędzie w przestrzeni publicznej; zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

2. Kongresy i targi w pomieszczeniach zamkniętych mogą się odbywać z ograniczeniem: 1 osoba na 4 m2.

3. Wydarzenia sportowe mogą się odbywać z udziałem 25 proc. publiczności.

4. Wydarzenia kulturalne w pomieszczeniach i na obiektach sportowych mogą odbywać się z udziałem 25 proc. publiczności.

5. Wydarzenia kulturalne na otwartej przestrzeni mogą odbywać się pod warunkiem limitu 100 osób, jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2.

6. W restauracjach i ogródkach obowiązuje ograniczenie 1 osoba ma 4 m2.

7. Na basenach i w aquaparkach obowiązuje ograniczenie 75 proc. obłożenia.

8. W wesołych miasteczkach, parkach rozrywki i rekreacji przebywać może nie więcej niż 1 osoba na 10 m2.

9. W siłowniach i klubach fitness obowiązuje ograniczenie 1 osoba na 7 m2.

10. W kinach obowiązuje ograniczenie zapełnienia do 25 proc. publiczności.

Strefa żółta nie różni się od zielonej zasadami dotyczącymi m.in. transportu zbiorowego (obowiązkowe maseczki i ograniczenie liczby pasażerów do 100 proc. liczby miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących), udziału w zgromadzeniach (150 osób) czy uczestnictwa w wydarzeniach religijnych (zakrywanie ust i nosa i dystans 1,5 m).

Od dnia 17 października 2020 r. wesela i inne uroczystości rodzinne będą się odbywały przy ograniczeniach 75 osób w strefie żółtej i 50 w czerwonej.

Podstawa prawna:

Sankcje karne, art. 161 k.k.:
§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Od 18 maja br. mniejsze ograniczenia - III etap

W poniedziałek, 18 maja 2020 r. kolejne restrykcji zostają zniesione - III etap. W sobotę opublikowano rozporządzenie wprowadzające w życie nowe zasady.

Zniesionych zostaje część restrykcji:

 • Działalność gospodarcza - otwieramy salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje w rygorze sanitarnym
 • Życie społeczne – od 25 maja opieka w szkołach dla najmłodszych, konsultacje z nauczycielami
 • Osoby poniżej 13. roku życia mogą przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej
 • Podwyższamy limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji - tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna)
 • Zmniejszamy również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2
 • Zwiększymy limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych
 • Umożliwimy także organizację zajęć w obiektach zamkniętych - w salach i halach sportowych przy pewnych ograniczeniach
 • Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury - działalność kin plenerowych, wznowienie prac na planach filmowych, wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury
 • Chcemy przywrócić od 25 maja możliwość prowadzenia na uczelniach zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów), zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie

Od poniedziałku wciąż obowiązują następujące restrykcje:

 • Dbajmy o siebie – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa
 • W miejscach publicznych musimy zakrywać usta i nos (z pewnymi wyjątkami)
 • Piesi muszą zachować między sobą minimalny odstęp 2 m (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujacych)
 • Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach
 • Powracający z zagranicy muszą przejść 14-dniowa kwarantannę (z pewnymi wyłączeniami)
 • Środkami transportu publicznego może podróżować maksymalnie tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących. Przykładowo, jeśli w autobusie jest 20 siedzeń, może nim jechać 10 osób
 • Nie można organizować imprez, spotkań i konferencji
 • Nadal zamknięte pozostają place zabaw, siłownie i baseny
 • Zamknięte są salony tatuażu, teatry, kina, muzea i filharmonie
 • Zamknięte są sanatoria i uzdrowiska
 • W zakładach pracy odstępy między stanowiskami pracy powinny wynosić 1,5 m
 • Sklepy muszą zapewnić klientom rękawiczki ochronne lub środki dezynfekujące
 • W mniejszych sklepach (do 100 m2 powierzchni) obowiązuje limit 4 klientów na jedną kasę. W większych sklepach może przebywać 1 osoba na każde 15 m2 powierzchni. Przykładowo, w supermarkecie o powierzchni 3 tys. m2 zakupy może robić w tym samym czasie 200 klientów
 • Obowiązuje zasada, że w obrzędzie religijnym może uczestniczyć jedna osoba na każde 10 m2 pomieszczenia, w którym się on odbywa (nie licząc osób sprawujących kult, np. księży)
 • W pogrzebach może uczestniczyć do 50 osób (nie licząc osób sprawujących kult religijny i pracowników zakładu pogrzebowego)

 

Podstawa prawna:

RCL - Zestawienie aktów prawnych i ujednoliconych tekstów

Komunikat RP: Znosimy kolejne ograniczenia - 18 maja pójdziesz do fryzjera, kosmetyczki i restauracji

Kominikat RP: Aktualne zasady i ograniczenia

Ważne informacje: Stan epidemii w Polsce, Mapa zarażeń oraz Zalecenia i działania przed SARS-Cov-2


Od 4 maja br. mniejsze ograniczenia - II etap

W poniedziałek, 4 maja 2020 r. część restrykcji zostaje zniesiona - II etap. W sobotę opublikowano rozporządzenie wprowadzające w życie nowe zasady. Od poniedziałku wciąż obowiązują następujące restrykcje:

 • W miejscach publicznych musimy zakrywać usta i nos (z pewnymi wyjątkami)
 • Piesi muszą zachować między sobą minimalny odstęp 2 m (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujacych)
 • Osoby poniżej 13. roku życia nie mogą przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej
 • Powracający z zagranicy muszą przejść 14-dniowa kwarantannę (z pewnymi wyłączeniami)
 • Środkami transportu publicznego może podróżować maksymalnie tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących. Przykładowo, jeśli w autobusie jest 20 siedzeń, może nim jechać 10 osób
 • Nie można organizować imprez, spotkań i konferencji
 • Nadal zamknięte pozostają place zabaw, siłownie i baseny
 • Zamknięte są salony fryzjerskie, kosmetyczne i tatuażu
 • Zamknięte są bary, restauracje, teatry, kina, muzea i filharmonie
 • Zamknięte są sanatoria i uzdrowiska
 • W zakładach pracy odstępy między stanowiskami pracy powinny wynosić 1,5 m
 • Sklepy muszą zapewnić klientom rękawiczki ochronne lub środki dezynfekujące
 • W mniejszych sklepach (do 100 m2 powierzchni) obowiązuje limit 4  klientów na jedną kasę. W większych sklepach może przebywać 1 osoba na każde 15 m2 powierzchni. Przykładowo, w supermarkecie o powierzchni 3 tys. m2 zakupy może robić w tym samym czasie 200 klientów
 • Obowiązuje nadal zasada, że w obrzędzie religijnym może uczestniczyć jedna osoba na każde 15 m2 pomieszczenia, w którym się on odbywa (nie licząc osób sprawujących kult, np. księży)
 • W pogrzebach może uczestniczyć do 50 osób (nie licząc osób sprawujących kult religijny i pracowników zakładu pogrzebowego)

Zniesionych zostaje część restrykcji:

 • "Godziny dla seniorów"
 • Przemieszczanie się w celach rekreacyjnych, również w lasach, np. chodzenie na spacery, bieganie, czy jazda na rowerze
 • Otwarte zostają galerie handlowe, hotele, muzea, biblioteki oraz gabinety fizjoterapii
 • Częściowo złagodzono i umożliwiono bezpośredni dostęp do urzędów administracji państwowej
 • Od 6 maja mogą być otwarte żłobki oraz przedszkola

Podstawa prawna:

Komunikat RP: 4 maja ruszą hotele, centra handlowe i rehabilitacja lecznicza


Od 20 kwietnia br. mniejsze ograniczenia - I etap

W poniedziałek, 20 kwietnia br. część restrykcji zostaje zniesiona - I etap. W niedzielę po południu opublikowano rozporządzenie wprowadzające w życie nowe zasady. Od początku nowego tygodnia:

 • Zniesiony zostaje ogólny zakaz przemieszczania się. Oznacza to, że dozwolone jest przemieszczanie się w celach rekreacyjnych, np. chodzenie na spacery, bieganie, czy jazda na rowerze. Do tej pory możliwość korzystania z tych aktywności budziła liczne wątpliwości
 • Otwarty zostaje wstęp do lasów i parków Zamknięte pozostają place zabaw
 • Więcej osób może uczestniczyć w uroczystościach religijnych, np. w mszach. Do tej pory limitem było pięć osób (nie licząc osób sprawujących kult, np. księży) . Od poniedziałku obowiązuje zasada, że w obrzędzie może uczestniczyć jedna osoba na każde 15 mkw. pomieszczenia, w którym się on odbywa. Przykładowo w kościele o powierzchni 600 mkw. może przebywać 40 osób
 • W pogrzebach może uczestniczyć do 50 osób (nie licząc osób sprawujących kult religijny i pracowników zakładu pogrzebowego). Do tej pory limit ten wynosił pięć osób
 • Osoby powyżej 13. roku życia mogą przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Do tej pory wszyscy niepełnoletni nie mogli sami wychodzić z domów
 • Więcej osób może robić zakupy w tym samym czasie. W mniejszych sklepach (do 100 mkw. powierzchni) od poniedziałku obowiązuje limit czterech klientów na jedną kasę (do tej pory było to trzech klientów). Inaczej wyglądają zasady dotyczące większych sklepów. Tam, podobnie jak w kościołach, może przebywać jedna osoba na każde 15 mkw. powierzchni. Przykładowo, w supermarkecie o powierzchni 3 tys. mkw. zakupy może robić w tym samym czasie 200 klientów
 • "Godziny dla seniorów", czyli możliwość robienia zakupów wyłącznie przez osoby powyżej 65. roku życia między 10 a 12, obowiązują tylko od poniedziałku do piątku (do tej pory obowiązywały we wszystkie dni tygodnia)

Niezależnie od poniedziałkowych zmian w naszym kraju wciąż obowiązują następujące restrykcje:

 • W miejscach publicznych musimy zakrywać usta i nos
 • Piesi muszą zachować między sobą odstęp 2 m
 • Środkami transportu publicznego może podróżować maksymalnie tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących. Przykładowo, jeśli w autobusie jest 20 siedzeń, może nim jechać 10 osób
 • Zamknięte są bary, restauracje, hotele, teatry, kina, muzea i filharmonie
 • Zamknięte są salony fryzjerskie, kosmetyczne i tatuażu oraz siłownie i baseny
 • Zamknięte są sklepy w centrach handlowych (z wyjątkiem sklepów spożywczych, drogerii czy aptek)
 • Zamknięte są sanatoria
 • Nie można prowadzić rehabilitacji z wyjątkiem szczególnie ciężkich przypadków
 • Wszyscy wracający z zagranicy muszą przejść kwarantannę
 • Nie można organizować imprez, spotkań i konferencji
 • W weekendy zamknięte pozostają markety budowlane
 • Sklepy muszą zapewnić klientom rękawiczki ochronne i środki dezynfekujące
 • Odstępy między stanowiskami pracy powinny wynosić 1,5 m

Podstawa prawna:

Komunikat RP: Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19


Obowiązek zasłaniania ust i nosa od 16 kwietnia br.,
a zasady bezpieczeństwa na dłużej

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Przedłużamy również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Podstawa prawna:

 


ZOSTAŃ W DOMU - CHROŃ ŻYCIE !!!
Kolejne obostrzenia przepisów w Polsce

Kolejne zakazy i ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. Nowe ograniczenia wchodzą w życie od północy 01.04.2020 r., zaraz po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw i obowiązują przez 2 tygodnie z mozliwością ich przedłużenia.

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

W mocy pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. Nie można wychodzić z domu z wyjątkiem: dojazdu do pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19, załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

Obowiązek utrzymania co najmniej 2 m odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich, z wyjątkiem rodziców z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia).

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich pełniących funkcje publiczne.

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (od 1.04.2020 r.). Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę.

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.):

 • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia.
 • Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy.
 • Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe.

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów (od 2.04.2020 r.):

 • Wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte w weekendy.
 • Wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa: wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach, w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Hotele i inne miejsca noclegowe zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny albo osóby w delegacji.

Zawieszenie rehabilitacji (z wyjątkiem, gdy jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta) i zamknięcie salonów kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu i piercingu. Wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ miejsc siedzących w transporcie niepublicznym (od 2.04.2020 r.). W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”.

Miejsca pracy - dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.). Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom: stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 m, pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Podstawa prawna:

Ważne informacje: Stan epidemii w Polsce, Mapa zarażeń oraz Zalecenia i działania przed SARS-Cov-2

Kominikat RP: Aktualne zasady i ograniczenia

Komunikat RP: Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte


NIE WYCHODZIMY Z DOMÓW !!!
Obostrzenia przepisów w Polsce

Kolejne zakazy i ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. Nowe ograniczenia wchodzą w życie od północy 25.03.2020 r., zaraz po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw i obowiązują do 11 kwietnia br.

Wychodzenie z domu ograniczone do absolutnego minimum, takiego jak wyjście do pracy, po zakupy żywnościowe, wyprowadzenie psa, wizyta w aptece lub u lekarza.

Po ulicach nie można poruszać się w grupach większych niż dwie osoby. Ograniczenie to nie dotyczy jednak rodzin. Kara za nieuzasadnione gromadzenie się skutkuje bardzo wysokim mandatem.

Nowe zasady ograniczające przemieszczanie się i zgromadzenia dotyczą również obrzędów liturgicznych, m.in. mszy świętych, pogrzebów czy ślubów - moze w nich uczestniczyć najwyżej pięć osób.

Autokary, busy i inne środki transportu publicznego i zbiorowego, mogą przewozić nie więcej niż połowę deklarowanych miejsc siedzących.

Granice pozostają zamkniete do 13 kwietnia br., od piątku 27 marca również dla pracujacych w zakładach przygranicznych (np. w Niemczech) oraz wzmożone kontrole na granicach.

Ważne informacje: Stan epidemii w Polsce, Mapa zarażeń oraz Zalecenia i działania przed SARS-Cov-2

Komunikat RP: Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem


Ogłoszenie stanu epidemii w Polsce.
Zdalne nauczanie do świąt Wielkanocnych

- Wprowadzamy dzisiaj (20.03.2020 r.) stan epidemii, żeby zapobiegać kolejnym rozprzestrzenianiom się koronawirusa. Oznacza to dla społeczeństwa nowe obowiązki. Robimy wszystko, by przygotować Polskę na trudne, nadchodzące tygodnie - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.
- Podjęliśmy więc decyzję o wstrzymaniu lekcji do Świąt Wielkiejnocy. To trudna decyzja, ale ważna i potrzebna, żeby nie doszło do bardzo szerokiego rozprzestrzeniania się koronawirusa - przekazał na konferencji prasowej szef rządu.

Rząd zdecydował więc, że kara za złamanie kwarantanny (z 5 tys. zł) wzrasta do 30 tys. zł.
- Codziennie pojawia się już teraz kilkadziesiąt tysięcy osób w kwarantannie domowej. Wdrażamy aplikację, która pomoże w dochowaniu kwarantanny - to rzecz fundamentalna - oświadczył Mateusz Morawiecki.
Minister zdrowia na terenie Polski, a wojewodowie na terenie swoich województw, będą mogli delegować m.in. personel medyczny do pracy na tym obszarze, który jest niezbędny, by powstrzymać epidemię - oświadczył minister Szumowski na konferencji. Dodał też, że dzięki systemowi eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) będzie wiadomo, który pacjent powinien być w kwarantannie, jeżeli zgłosi się do lekarza.

MEN wydało rozporządzenie o nauczaniu zdalnym. Wszystkich uczniów obowiązuje edukacja na odległość. Określonoo, jak oceniani mają być uczniowie, w jaki sposób nauczyciele powinni prowadzić lekcje, a także jaka ilość materiału powinna być zadawana uczniom. Nowe przepisy będą obowiązywać od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku.
Minister Piontkowski podkreśla, że obecny czas wymaga od wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

Stan epidemii w Polsce - pamiętaj o obowiązkach !!!

 • Ogranicz bezpośrednie kontakty - bezwzglednie pozostań w domu.
 • Jeśli wychodzisz unikaj większych skupisk ludzi.
 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody albo je dezynfekuj.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj łokciem usta oraz nos.
 • Zachowaj co najmniej 2 metry odległości od osób, które kaszlą lub kichają.
 • Przestrzegaj kwarantanny oraz zaleceń epidemiologicznych i sanitarnych.
 • Śledź na bieżąco komunikaty i bezwzglednie stosuj się do nich.

Podstawa prawna:

Proszę wszystkich o odpowiedzialność i rozwagę.

Komunikat RP: Wprowadzamy stan epidemii w Polsce


Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dziś (13.03.2020 r.) wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Przede wszystkim z dniem 15.03.2020 r.:

 • zostaną przywrócone granice i kontrole graniczne, na razie na 10 dni. - Polscy obywatele po przekroczeniu granicy zostaną skierowani na 14 dniową kwarantannę - zapowiedział premier. Morawiecki dodał też, że zakaz wjazdu do Polski obejmie cudzoziemców,
 • wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze pasażerskie, ale także połączenia kolejowe, polskie linie lotnicze też nie będą latać poza granice Polski,
 • sklepy, banki i bankomaty postaną otwarte,
 • ograniczona zostanie działalność galerii handlowych: czynne będą w nich tylko sklepy spożywcze, pralnie, apteki i drogerie,
 • zamknięte zostaną restauracje, puby i bary, jedzenie będzie dostępne tylko w opcji dostawy do domu.,
 • ograniczone zostaną zgromadzenia do liczebności maksymalnie 50 osób.

Przy ogłaszaniu stanu zagrożenia epidemicznego minister zdrowia lub wojewoda mogą ustanowić:

 • czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
 • czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
 • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
 • zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
 • obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
 • nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
 • obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych

- uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Stan zagrożenia epidemicznego - pamiętaj o zaleceniach !!!

 • Ogranicz bezpośrednie kontakty - pozostań w domu.
 • Jeśli wychodzisz unikaj większych skupisk ludzi.
 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody albo je dezynfekuj.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj łokciem usta oraz nos.
 • Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od osób, które kaszlą lub kichają.
 • Przestrzegaj zaleceń epidemiologicznych i sanitarnych.
 • Śledź na bieżąco komunikaty i bezwzglednie stosuj się do nich.

Podstawa prawna:

Ważne informacje: Zalecenia i działania przed koronawirusem SARS-Cov-2


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
środki ostrożności

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w całej Polsce zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa - zminimalizowania bezpośrednich kontaktów tylko do szczególnie niezbędnych i poddania się profilaktycznej kwarantannie domowej. Szczególnie narażeni są senorzy a nosicielami moga być dzieci.
Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
https://www.gov.pl/web/edukacja/o-czym-nalezy-wiedziec-zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-placowkach-oswiatowych--pytania-i-odpowiedzi

Ważne zalecemia dla rodziców i uczniów

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590.

Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sanoku ul. Jezierskiego 39, 38-500 Sanok, tel. 13 46-412-19, +48 536 048 617, całodobowy telefon:+48 605 588 412.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne zajęcia Twojego dziecka zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe), a najlepiej nie wychodź z domu;
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela, np. platformy wsipnet.pl;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Ważne informacje: Zalecenia i działania przed koronawirusem SARS-Cov-2


Apel Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy.
Zachowujmy się odpowiedzialnie. Ograniczmy kontakty z rówieśnikami i dziadkami.

Ważne informacje: Zalecenia i działania przed koronawirusem SARS-Cov-2


Zalecenia i działania profilaktyczne przed koronawirusem SARS-Cov-2

Rodzicu,

 • porozmawiaj z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • zapoznaj dziecko z instrukcją mycia rąk, dezynfekcji oraz innymi zasadami higieny osobistej i środki ostrożności;
 • nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • nie wyjeżdzaj do miejsc, w których wykryto ogniska koronawirusa;
 • jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • jeśli Ty lub twoje dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, (gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie) bezzwłocznie powiadomij najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • Najbliższa stacja sanitarno-epidemiologiczna: PSSE w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Jezierskiego 39, tel. 13 46 41 219 lub 13 46 41 220, całodobowy telefon alarmowy +48 605 588 412;
 • Najbliższy oddział obserwacyjno-zakaźny: SPZOZ w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26, Pawilon Pulmonologiczno-Zakaźny (parter) tel. 13 46 56 145, 13 46 56 146 lub 13 46 56 245;
 • w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły - rodzicom dziecka do 8. roku życia - należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Serwis Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/koronawirus
 • W razie pytań i wątpliwosci infolinia NFZ (całodobowa): 800 190 590.

Ważne informacje: Zalecenia i działania przed koronawirusem SARS-Cov-2


 

Print