Segregacja śmieci

Gwałtowny rozwój zaawansowanych technologii oraz wygoda życia codziennego powoduje, że zaczęło przybywać coraz więcej śmieci trudnych do utylizacji. Dużo produktów wytwarzanych przez człowieka nie podlega samoistnemu rozkładowi, albo rozkłada się tak wolno, że ilość powstających śmieci przerasta możliwości ich przetworzenia i unieszkodliwienia. Większość z tych odpadów należy traktować jako źródło wielu surowców: makulatury, metali, szkła, tworzyw sztucznych, które można ponownie użyć do produkcji przedmiotów codziennego użytku. Co ważne, to podczas wykorzystania w produkcji surowców wtórnych zużywa się znacznie mniej energii niż przy produkcji tych przedmiotów z surowców naturalnych, wcześniej nie przerabianych. Jak zatem widać, mamy tutaj podwójne korzyści w postaci ekonomicznej i ochrony naturalnego środowiska człowieka. Niestety pomimo tak istotnych zalet segregacji śmieci, w Polsce nadal główną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest składowanie.

Nowe regulacje prawne z uwzględnieniem unijnych zasad racjonalnej gospodarki odpadami daje nadzieje, że już wkrótce wszyscy mieszkańcy kraju zostaną objęci zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, a przede wszystkim objęci będą systemem selektywnego zbierania odpadów. Te zamierzenia muszą zostać wsparte powszechną edukacją ekologiczną promującą minimalizację powstawania odpadów i ich selekcję w gospodarstwach domowych.

segregacja odpadów

segregacja2

 

Eko - Jong

Waz odpadowy

Wyscig odpadowy

Eko - golf

Print