Rekrutacja LOWE

Rekrutacja do projektu LOWE

"Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - Na naukę zawsze jest dobry czas" w Zespole Szkół w Nowotańcu, realizowanego w ramach projektu: "modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych oraz defaworyzowanych"

OGŁASZA NABÓR
dla pełnoletnich mieszkańców i osób zatrudnionych na terenie Gminy Bukowsko na organizowane zajęcia:

1.

Organizacje pozarządowe w środowisku lokalnym - zakładanie, prowadzenie, pozyskiwanie środków. Podstawy pisania projektów społeczno – kulturalnych.

2.

Produkt lokalny - cechy produktu lokalnego, przykłady dobrych praktyk, certyfikacja.

3.

Ekologiczne gospodarstwa rolne.

4.

Haft i koronka - hafty karpackie i regionalne, tradycyjne koronki.

5.

Tradycyjna biżuteria karpacka.

6.

Ceramik a techniki realizacji form użytkowych i artystycznych.

7.

Postawy krawiectwa.

8.

Malarstwo akrylowe.

9.

Ebru - malowanie na wodzie.

10.

Obsługa komputera. Edytor tekstu.

11.

Obsługa arkusza kalkulacyjnego.

12.

Sieć internet. Poruszanie się po e-platformach.

13.

Media społecznościowe.

14.

Kurs pierwszej pomocy.

15.

Kwalifikowalny kurs pierwszej pomocy.

16.

Kurs języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

17.

Kurs języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

18.

Kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych.

19.

Autoprezentacja. Komunikacja w języku ojczystym (pisma użytkowe). Komunikacja interpersonalna.

20.

Kompetencje rodzicielskie. Rozwiązywanie problemów międzypokoleniowych, motywowanie do wysiłku intelektualnego i aktywności fizycznej.

21.

Komunikacja interpersonalna. Wypracowywanie  kompromisu w sytuacjach trudnych. Asertywność.

22.

Profilaktyka uzależnień. Zagrożenia - narkotyki, dopalacze.

23.

Warsztaty kulinarne. Podstawy kuchni wegetariańskiej.

24.

Warsztaty z psycho-dietetykiem.

25.

Alternatywa na zatrudnienie - rozpoczęcie działalności gospodarczej.

26.

Pozyskiwanie środków finansowych z UE.

27.

Obowiązki pracodawcy względem ZUS i US.

Deklarację udziału w projekcie LOWE należy złożyć osobiście w Zespole Szkół w Nowotańcu lub telefonicznie pod numerami: 134664158, 663740104, 502368327.

Serdecznie zapraszamy na wybrane powyższe warsztaty, kursy lub szkolenia w ramach projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. Udział we wszystkich formach zajęć jest bezpłatny. Aby przystąpić do projektu należy zapoznać się z Regulaminem LOWE oraz wypełnić:

  • Formularz zgłoszeniowy.
  • Oswiadczenie uczestnika projektu.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona!

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

 

Print