Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Rekrutacja do szkół

<- Informacje dla uczniów -> <- System naboru -> <- Kalkulator naboru - >

Zasady naboru do szkół i placówek 2018/2019

nabor 2017 Rusza nabór do szkół na rok szkolny 2018/2019, w tym do szkół ponadgimnazjalnych.
Najbliższy okres to czas podejmowania życiowych decyzji. Uczniowie trzeciej klasy gimnazjum oraz ich rodzice (prawni opiekunowie) decydują o wyborze nie tylko szkoły ponadgimnazjalnej, ale w konsekwencji również dalszej ścieżki życiowej. Obowiązkiem nas wszystkich jest udzielenie wsparcia oraz pełnych, rzetelnych informacji niezbędnych do podjęcia tak ważnych - dla przyszłego ich życia i kariery - decyzji.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
przed podjęciem tej tak bardzo ważnej decyzji życiowej o dalszej ścieżce edukacji warto zaznajomić się z istotnymi zmianami jakie będą Was obowiązywać (wybór szkoły i oddziałów, a w nich przedmiotów rozszerzonych, ich wpływ na kształt przysłego egzaminu maturalnego oraz rekrutacji na studia!):

 • Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (komunikat MEN),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (komunikat MEN),
 • Zarządzenie Nr 1/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie podkarpackim (komunikat) (treść pdf)
 • Terminarz przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych - zał. nr 1 do zarządzenia nr 1/2018 zmieniony zarządzeniem Nr 2/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 1 lutego 2018 r. (treść pdf)
 • Zarządzenie Nr 4/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2017/2018, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum (komunikat) (treść zarz.)
 • Wykaz dla gimnazjum zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 - zał. nr 2 do zarządzenia nr 4/2018  (wykaz treść pdf)
 • Badania lekarskie kandydatów do szkól (wykaz podmiotów wykonujących badania)
 • Twój wybór - Twoja przyszłość, czyli jaki kierunek kształcenia wybrać
 • Kalkulator naboru - przeliczający wyniki egzaminu na punkty, obliczający ich łączną liczbę
 • vEdukacja - Nabór elektroniczny do bieszczadzkich i brzozowskich szkół ponadgimnazjalnych (Gm)
 • PCSS - Nabór elektroniczyny do sanockich szkół ponadgimnazjalnych
 • PCSS - Nabór elektroniczny do krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych
 • ESN - Nagór elektroniczny do LO w Rymanowie
 • OKE - OBIEG elektroniczne indywidualne wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • KO - Informator o ofercie edukacyjnej szkół
 • KO - Wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych
 • KO - dział Rektutacja do szkół ponadgimnazjalnych

 

Harmonogram i terminarz czynności naboru

 

Jak dostać się do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej?

Poniższa instrukcja przeznaczona jest dla rodziców oraz uczniów, którzy uczą się w gimnazjach na terenie powiatu sanockiego:

 1. W dniach od 18 do 20 kwietnia 2018 r. napisz jak najlepiej wszystkie części egzaminu gimnazjalnego, który może być dostosowany do Twoich potrzeb. Pamiętaj, że są one obowiązkowe (tylko w uzasadnionych przypadków losowych jest wyznaczony dodatkowy termin lub uczeń jest z niego zwalniany) i składają się z trzech części (każdego dnia z dwóch zakresów) oraz nie można ich powtarzać (chyba że decyzją dyrektor OKE Twój egzamin zostanie unieważniony).
  Na stronie OKE Kraków będzie istniała możliwość sprawdzenia uzyskanych wyników z egzaminu gimnazjalnego.
 2. Zapoznaj się z instrukcją naboru do szkół ponadgimnazjalnych oraz ofertą szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sanockim.
 3. 7 maja 2018 r. o godzinie 800 rusza elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych.
  Zarejestruj się oraz zaloguj się do systemu naboru na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/sanok/szkolaponadgimnazjalna/nabor/ albo https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat w zależności od lokalizacji wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Poprawnie wprowadź swoje dane osobowe, uzupełnij pozostałe wymagane dane (m. in. nr telefonu, adres e-mail).
 4. Przejrzyj ofertę szkół ponadgimnazjalnych.
  Możesz to już zrobić teraz, przeglądając oferty szkół w systemie lub elektroniczny informator KO Rzeszów, zawierający szczegółowe oferty oraz zasady rekrutacji do wybranych szkół ponadgimnazjalnych.
 5. Z zaproponowanej oferty wybierz trzy szkoły oraz oddziały, do których chcesz kandydować. Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać (tą decyzję dobrze przmyśl).
  W systemie elektronicznego naboru wypełnij wniosek oraz podaj inne wymagane informacje (np. przedmiody dodatkowe oraz uzupełniające. Wydrukuj wniosek, podpisz i daj go do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym), a następnie dostarcz go do szkoły, w której oddział jest wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.
  Zrób to do 11 czerwca 2018 r. do godziny 1500.
  Uwaga. Nie wszystkie szkoły są objęte elektronicznym naborem - szczegóły sprawdzaj na stronach poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych.
  Pamiętaj, że na Twoją szansę dostania się do wybranej szkoły wpływa - zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez Ministra Edukacji Narodowej (treść komunikatu MEN):
  - sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów - max  można uzyskać 200 pkt z czego,
  - liczba kandydatów do wybranego oddziału w danej szkole - do sprawdzenia w elektronicznym systemie.
 6. Do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru dostarcz oryginał albo kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymane z OKE, poświadczone "za zgodność z oryginałem" (liczba kopii świadectwa i zaświadczeń winna odpowiadać liczbie szkół wskazanych na liście preferencji), a także inne dokumenty lub zaświadczenia o szczególnych osiągnieciach.
  Zrób to w dniach od 22 do 26 czerwca 2018 r. do godziny 1500.
 7. 29 czerwca 2018 r. do godziny 1000 nastąpi ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych. Wtedy możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany (w danej szkole oraz w systemie elektronicznego naboru).
 8. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz wraz z rodzicem oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. Potwierdzenie woli powinno być złożone na piśmie.
  Zrób to do 6 lipca 2018 r. do godziny 1500.
 9. 9 lipca 2018 r. do godziny 1000 nastąpi ogłoszenie list kandydatów przyjetych i nieprzyjętych do szkół ponadgimnazjalnych (w danej szkole oraz w systemie elektronicznego naboru).
 10. Może się zdarzyć, że nie zostaniesz przyjęty do wybranej szkoły (czego Tobie nie życzymy). Wtedy sprawdź w systemie elektronicznego naboru, stronie Kuratorium Oswiaty w Rzeszowie lub osobiście, które szkoły dysponują wolnymi miejscami.
 11. 9 lipca 2018 r. do godziny 1500 zostaną ogłoszone wolne miejsca w poszczególnych szkołach, a następnie ruszy rekrutacja uzupełniająca.

Pamiętaj. Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

Linki do wybranych szkół ponadgimnazjalnych:

Więcej Informator o ofercie edukacyjnej szkół

 

Zobacz również:

(liczba kopii świadectw
a
i zaświadczeń winna odpowiadać liczbie szkół
wskazanych na liście preferencji)

 

Aktualności Powrót do Aktualności
Więcej na Fotogalerii Fotogaleria
Print