Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Rekrutacja do szkół

<- Informacje dla uczniów -> <- System Naboru ->

Zasady naboru do szkół i placówek 2019/2020

nabor Rusza nabór do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2019/2020, w tym do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Najbliższy okres to czas podejmowania życiowych decyzji, szczególnie dla uczniów rozpoczynających oraz kończących szkołę podstawową.
Uczniowie oraz ich rodzice (prawni opiekunowie) decydują o wyborze nie tylko szkoły, ale również o dalszej ścieżki życiowej. Obowiązkiem nas wszystkich jest udzielenie wsparcia oraz pełnych, rzetelnych informacji niezbędnych do podjęcia tak ważnych - dla przyszłego ich życia i kariery - decyzji.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
przed podjęciem tej tak bardzo ważnej decyzji życiowej o ścieżce edukacji warto zaznajomić się z istotnymi przepisami jakie obowiązują (w tym wybór szkoły i oddziałów, a w nich przedmiotów rozszerzonych, ich wpływ na kształt przysłego egzaminu maturalnego oraz rekrutacji na studia!):

 • Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (komunikat MEN),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (komunikat MEN),
 • Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Bukowsko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierszych szkół podstawowych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Bukowsko na rok szkolny 2019/2020 (treść zarządzenia)
 • Zarządzenie Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie podkarpackim (komunikat) (treść zarządzenia)
 • Harmonogram przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (zał. nr 1 dla sp i gim) zarządzenia nr 3/2019
 • Zarządzenie Nr 4/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2018/2019, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum (komunikat) (treść zarz.) (zał. nr 1 - sp) (zał. nr 2 - gim)
 • Badania lekarskie kandydatów do szkól (wykaz podmiotów wykonujących badania)
 • Twój wybór - Twoja przyszłość, czyli jaki kierunek kształcenia wybrać
 • vEdukacja - Nabór do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (Podkarpacie)
 • PCSS - Nabór do krośnieńskich szkół ponadpodstawowych
 • PCSS - Nabór do krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych
 • ESN - Nabór do LO w Rymanowie
 • OKE - OBIEG indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego
 • KO - dział Rektutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych

 

Jak dostać się do wybranej szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej?

Poniższa instrukcja przeznaczona jest dla uczniów, którzy uczą się w szkołach na terenie powiatu sanockiego:

 1. Napisz jak najlepiej wszystkie części egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego, który może być dostosowany do Twoich potrzeb. Pamiętaj, że są one obowiązkowe (tylko w uzasadnionych przypadków losowych jest wyznaczony dodatkowy termin lub uczeń jest z niego zwalniany) i składają się z trzech części (każdego dnia z dwóch zakresów) oraz nie można ich powtarzać (chyba że decyzją dyrektor OKE Twój egzamin zostanie unieważniony).
  Na stronie OKE Kraków będzie istniała możliwość sprawdzenia uzyskanych wyników z egzaminu.
 2. Zapoznaj się z instrukcją naboru do szkół oraz ofertą szkół w powiecie sanockim.
 3. Zgodnie z terminarzem zarejestruj się oraz zaloguj się do systemu naboru na stronie internetowej: https://podkarpacie.edu.com.pl/. Poprawnie wprowadź swoje dane osobowe, uzupełnij pozostałe wymagane dane (m. in. nr telefonu, adres e-mail).
 4. Przejrzyj ofertę szkół. Z zaproponowanej oferty wybierz trzy szkoły oraz oddziały, do których chcesz kandydować. Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać (tą decyzję dobrze przmyśl).
  W systemie elektronicznego naboru wypełnij wniosek oraz podaj inne wymagane informacje (np. przedmiody dodatkowe oraz uzupełniające. Wydrukuj wniosek, podpisz i daj go do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym), a następnie dostarcz go do szkoły, w której oddział jest wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.
  Uwaga. Nie wszystkie szkoły są objęte elektronicznym naborem - szczegóły sprawdzaj na stronach poszczególnych szkół. Pamiętaj, że na Twoją szansę dostania się do wybranej szkoły wpływa - zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez Ministra Edukacji Narodowej (treść komunikatu MEN):
  - sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów - max  można uzyskać 200 pkt z czego,
  - liczba kandydatów do wybranego oddziału w danej szkole - do sprawdzenia w elektronicznym systemie.
 5. Jeśli nie uczestniczysz w elektronicznym naborze - do szkoły pierwszego wyboru dostarcz oryginał albo kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu otrzymane z OKE, poświadczone "za zgodność z oryginałem" (liczba kopii świadectwa i zaświadczeń winna odpowiadać liczbie szkół wskazanych na liście preferencji), a także inne dokumenty lub zaświadczenia o szczególnych osiągnieciach.
 6. Czekaj na ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół. Wtedy możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany (w danej szkole oraz w systemie elektronicznego naboru).
 7. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz wraz z rodzicem oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. Potwierdzenie woli powinno być złożone na piśmie.
 8. Na początku lipca nastąpi ogłoszenie list kandydatów przyjetych i nieprzyjętych do szkół (w danej szkole oraz w systemie elektronicznego naboru).
 9. Może się zdarzyć, że nie zostaniesz przyjęty do wybranej szkoły (czego Tobie nie życzymy). Wtedy sprawdź w systemie elektronicznego naboru, stronie Kuratorium Oswiaty w Rzeszowie lub osobiście, które szkoły dysponują wolnymi miejscami. Zostaną ogłoszone wolne miejsca w poszczególnych szkołach, a następnie ruszy rekrutacja uzupełniająca.

Pamiętaj. Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

Linki do wybranych szkół ponadgimnazjalnych:

Więcej Informator o ofercie edukacyjnej szkół

 

Zobacz również:

(liczba kopii świadectw
a
i zaświadczeń winna odpowiadać liczbie szkół
wskazanych na liście preferencji)

 

Aktualności Powrót do Aktualności
Więcej na Fotogalerii Fotogaleria
Print