Projekty edukacyjne

Uczniowskie projekty edukacyjne

Jak zrobić dobry projekt edukacyjny? - prezentacja flash

 


Szkoła kreatywnych umysłów

Jesteśmy w gronie 48 szkół podstawowych z terenu całego kraju, w których pilotażowo będzie wdrażany projekt "Szkoła kreatywnych umysłów". Rekrutacja szkół podstawowych do projektu trwała w okresie od 29.04.2013 r. do 31 maja 2013 r.

Od września 2013 r. przez 2 lata w szkolne realizowane są innowacyjne i interdyscyplinarne programy opracowane w projekcie, tj. program nauczania edukacji wczesnoszkolnej i dwa programy do zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów i uczennic.

 

projekt

Więcej na kreatywneumysly.pl


Umiem, rozumiem, potrafię
edukacja przez indywidualizację w Gminie Bukowsko

W roku szkolnym 2011/2012 szkoła realizuje projekt „Umiem, rozumiem, potrafię - edukacja przez indywidualizację w Gminie Bukowsko” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe, a pomocą zostali objęci uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej:

  • z wadami wymowy;
  • ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Prowadzone są również zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.

Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy Europejski Fundusz Społeczny

Więcej o projekcie można przeczytać na bukowsko.pl


Program nauki języka angielskiego młodzieży
szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego.

Więcej na youngster.pl


Realizowane innowacje pedagogiczne

- Mali językowcy - zajęcia realizowane w ramach zajęć w przedszkolu (lp. 2)

- Szkolni mistrzowie tabliczki mnożenia - zajęcia realizowane w ramach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych w szkole podstawowej (lp. 69)

KO Rzeszów

Więcej na ko.rzeszow.pl


Pracownie komputerowe,
Internetowe Centrum Informacji Medialnej

W Zespole Szkół w Nowotańcu funkcjonują dwie pracownie komputerowe (dla Szkoły Podstawowej oraz dla Publicznego Gimnazjum) z dostępem do sieci Internetu oraz Internetowe Centra Informacji Medialnej (ICIM - dla Publicznego Gimnazjum). Korzystają z nich zarówno uczniowie jak i nauczyciele Zespołu Szkół w Nowotańcu.

Nowoczesne pracownie komputerowe powstały w latach 2005 i 2008, dzięki usilnym staraniom Dyrekcji szkoły, nauczyciela informatyki  oraz przystąpieniu Gminy Bukowsko do ministerialnego projektu "Pracownie komputerowe dla szkół".
Internetowe Centra Informacji Medialnej (ICIM) zostało utworzone w 2007 roku, dzięki realizacji projektu "Internetowe Centra Informacji Medialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".

Projekty te były współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakup współfinansowany z EFS

Więcej na www.efs.gov.pl


 

Aktualności Powrót do Aktualności
Zobacz zdjęcia w Fotogalerii Fotogaleria
Print