Projekt OSE

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Projekt OSE - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to:

  • Cywilizacyjna zmiana w sposobie kształcenia uczniów poprzez przejście z edukacji analogowej (książki) na edukację cyfrową (korzystanie z treści udostępnionych w internecie),
  • Wprowadzenie nowych form kształcenia oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych (np. powszechna nauka programowania),
  • Wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni wiedzy jest krytycznym elementem podnoszenia ich potencjału,
  • Transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 

Więcej informacji

Czym jest OSE

Internet OSE

Usługi OSE

Regulamin i dokumenty OSE

Dla TRS

Pytania i odpowiedzi

Moje OSE

Pakiety edukacyjne

aa

Print