Programowanie szansą rozwoju najmłodszych

Programowanie szansą rozwoju najmłodszych

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Nowotańcu przystąpiła do realizacji projektu "Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Fundację VCC w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Zasadniczym celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli najmłodszych klas w zakresie nauczania programowania.

Grupę docelową realizowanego projektu stanowią nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz najmłodsi uczniowie Zespołu. Działania zaplanowane w ramach projektu to:

  • szkolenia grupowe z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania dla nauczycieli
  • szkolenia w formie zajęć praktycznych nauczycieli i uczniów
  • wsparcie online realizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej,
  • doposażenie nauczycieli i szkół w sprzęt komputerowy oraz materiały dydaktyczne.

Realizacja tego projektu przyczynia się do podniesienia kompetencji w zakresie programowania, a ponadto wyposaża uczestników w umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu oraz stwarza trwałe mechanizmy podnoszenia kompetencji cyfrowych.

Zbliżając się do zakończenia bieżącego roku szkolnego kończy się również realizacja II etapu szkoleń tj. zajęć indywidualnych z grupami najmłodszych uczniów, prowadzonych przez naszych nauczyciela przy wsparciu trenera. Podczas tych cotygodniowych zajęć wykorzystane zostały przygotowane scenariusze, dedykowane materiały dydaktyczne oraz platforma e-learningowa. Ostatnie zajęcia zostały uatrakcyjnione w formie wyjazdowych warsztatów.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z ich realizacji.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Print