Profilaktyka przed koronawirusem

Zalecenia i działania przed koronawirusem SARS-Cov-2

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba ujawnia się do 14 dni od zarażenia i objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Kto jest najbardziej narażony?

Każy może zachorować - równiez i młodzi ludzie. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć?

Wirus przenosi się drogą kropelkową, dlabego bezwzglednie ptzestrzegaj zasad sanitarnych. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Zalecenia sanitarne i epidemiologiczne

Rodzicu,

 • porozmawiaj z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • zapoznaj dziecko z instrukcją mycia rąk, dezynfekcji oraz innymi zasadami higieny osobistej i środki ostrożności;
 • nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • nie wyjeżdzaj do miejsc, w których wykryto ogniska koronawirusa;
 • jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • jeśli Ty lub twoje dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, (gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie) bezzwłocznie powiadomij najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • Najbliższa stacja sanitarno-epidemiologiczna: PSSE w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Jezierskiego 39, tel. 13 46 41 219 lub 13 46 41 220, całodobowy telefon alarmowy +48 605 588 412;
 • Najbliższy oddział obserwacyjno-zakaźny: SPZOZ w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26, Pawilon Pulmonologiczno-Zakaźny (parter) tel. 13 46 56 145, 13 46 56 146 lub 13 46 56 245;
 • w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły - rodzicom dziecka do 8. roku życia - należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Serwis Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/koronawirus
 • W razie pytań i wątpliwosci infolinia NFZ (całodobowa): 800 190 590.

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

mycie

Dezynfekuj ręce

W miejscach gdzie nie możesz umyć rąk, skutecznie je zdezynfekuj.

dezynfekcja

Noś rękawice

Tam gdzie to wymagane i konieczne noś rękawiczki.

rekawice

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Noś maseczkę

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

maseczka

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu - płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Włoch lub Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:

– z podróżowaniem po obszarze Chin lub Włoch, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2, lub

– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach lub Włoszech i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.

Dbaj o seniorów

Informacje dla seniorów

seniorzy

Dodatkowe informacje MZ,: GIS, WSSE,

 

Print