Procedury wewnętrzne

Procedury organizacyjne, interwencyjne, współpracy

 

Procedura obiegu informacji w szkole.pdf [84.5 KB]

Procedura udostępniania dokumentacji szkolnej.pdf [83 KB]

Procedura współpracy z rodzicami.pdf [99.2 KB]

Zestaw procedur postępowania na wypadek niepożądanych zachowań ucznia.pdf [112.8 KB]

Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.pdf [77 KB]

Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia.pdf [71.9 KB]

Procedury interwencyjne.pdf [150.3 KB]

Procedura rozpoznawania środowiska ucznia.pdf [80 KB]

Procedura kierowania uczniów na zajęcia wyrównawcze.pdf [69.4 KB]

Procedura kierowania uczniów na terapię logopedyczną.pdf [79.5 KB]

Procedura dopuszczania programu nauczania.pdf [86.2 KB]

Procedura przeprowadzenia sprawdzianu oraz egzaminów gimnazjalnych.pdf [55.7 KB]

Dokumenty archiwalne

 

 

Aktualności Powrót do Aktualności
Zobacz zdjęcia w Fotogalerii Fotogaleria
Print