Osiągnięcia uczniów

...

Wyniki klasyfikacyjne uczniów Szkoły Podstawowej - 2020 rok

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Oto człowiek … oto zwycięzcy!

Wielcy ludzie wnoszą w nasz świat nieśmiertelny testament własnych idei, które, nie ulegając bezlitosnemu upływowi czasu, kształtują postawy i myśli kolejnych pokoleń. Jedną z tak wspaniałych postaci bez wątpienia był święty Jan Paweł II, którego słowa, nieśmiertelnym znamieniem niesionego przesłania, żyją w naszych sercach. Podtrzymanie płomienia nadziei i wiary, zaklętego w myślach ludzi, którzy ogromnym sercem, nieokiełznanym talentem, bądź niezłomną postawą zapisali się w historii mianem niezwykłych, jest obowiązkiem każdego spadkobiercy ich świadectwa. Szczególnie istotną kwestią wydaje się być przekazywanie dziejów tworzenia i podtrzymywania przez opisywane jednostki najważniejszych wartości sercom, które dopiero poznają piękno otaczającego świata. Realizacji tego wyzwania podjęła się Szkoła Podstawowa nr 2 w Zagórzu, w która zorganizowała konkurs literacko-plastyczny związany z Osobą Jana Pawła II pod hasłem "Oto człowiek". Ze względu na podejmowaną tematykę i związane z nią wartości oraz wojewódzki zasięg przedsięwzięcia objętego patronatem Kuratora Oświaty, laureaci mogą cieszyć się dodatkowymi punktami, przyznawanymi podczas rekrutacji do szkół średnich.

Wśród prac zgłoszonych do konkursu nie mogło zabraknąć efektów pracy uczniów Zespołu Szkół w Nowotańcu. 20 maja 2019 r., podczas oficjalnego podsumowania zawodów, które towarzyszyło obchodom Dnia Patrona, ogłoszone zostały wyczekiwane z niecierpliwością. wyniki. W kategorii plastycznej na trzecim miejscu uplasowała się Aleksandra Zarycka z klasy III gimnazjum. Niezwykle pozytywnym zaskoczeniem okazało się ogłoszenie zwycięzców w kategorii literackiej, bowiem jeden ze zgłoszonych wierszy został wyróżniony ponad inne nie tylko zdobyciem pierwszego miejsca, ale również przyznaniem jego autorce nagrody specjalnej. Prezentowaną laureatką jest Katarzyna Pałuk z klasy VIII.

Przepiękne podziękowania otrzymały również nauczycielki: pani Renata Preisner-Rakoczy i pani Sylwia Wójcik-Stabryła.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Realizując kolejne marzenia ...

kasia Najważniejszą częścią osiąganych sukcesów jest zdolność do tego, by oprzeć się osiadaniu na zdobytych już laurach i uparcie sięgać po kolejne trofea. Dowodem słuszności i uroku postawy, która zmusza swych wyznawców do stawiania sobie wciąż bardziej wymagających celów, niejednokrotnie zostawali uczniowie, którzy ukończyli Zespół Szkół w Nowotańcu.

2017 rok zapisał się w historii naszej szkoły wieloma osiągnięciami, wśród których wyróżniały się tytuły zdobyte przez naszą absolwentkę - Katarzynę Rakoczy, w trzech konkursach przedmiotowych. Została ona finalistką Konkursu Biologicznego, laureatką Konkursu Języka Angielskiego oraz zwyciężczynią Konkursu Języka Polskiego organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Sukcesy uczennicy nie zostały jednak zamknięte za drzwiami naszej szkoły, lecz okazały się rozkwitać w trakcie dalszej edukacji. Kasia, uczęszczając do klasy drugiej I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku, została finalistką ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, dzięki czemu może już cieszyć się zwolnieniem z matury, zarówno podstawowej, rozszerzonej, jak i ustnej, z języka polskiego.

Kolejne osiągnięcia naszej absolwentki śledzimy na bieżąco, a każde z nich budzi w nas ogromną radość. Serdecznie gratulujemy zdobytych wyników i trzymamy kciuki za kolejne, równie spektakularne sukcesy.

Więcej informacji: https://tygodniksanocki.pl/2019/05/13/katarzyna-rakoczy-olimpijka-w-pelnym-wymiarze/

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Nasi absolwenci zdobywają świat … i indeksy!

Jedno tylko zostanie - wspomnienie … - szeptali z tęsknotą wschodzącemu czerwcowemu słońcu uczniowie każdego kolejnego pokolenia wychowywanego przez społeczność Zespołu Szkół w Nowotańcu. Przez mijające nieustannie lata mury placówki opuszczali niezwykli, zdolni uczniowie, posiadający szerokie perspektywy i śmiałe plany na przyszłość.

W roku szkolnym 2015/2016 jednym z nich był Tomasz Osenkowski, który, wraz z bagażem doświadczeń zdobytych w naszej placówce, do dnia dzisiejszego kontynuuje swą edukację w murach I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Sanoku. 30 marca 2019 r. w Warszawie miał on okazję wziąć udział w finale XI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej organizowanego przez "Charaktery". Konkurs ten był podzielony na dwa etapy - pisemny, w formie testu oraz ustny. Tomasz przeszedł do etapu ustnego i został jednym ze zwycięzców, dzięki czemu otrzymał indeks na stacjonarne studia magisterskie na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otrzymał również roczne stypendium, ufundowane przez "Charaktery", w wysokości 3000 zł.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Źródło: https://charaktery.eu/turniej-psychologiczny/o-turnieju

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Katarzyna i Mikołaj naszymi zwycięzcami!

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie to jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności, skierowanych do młodych ludzi. Udział w nich wymaga od uczniów znacznego wysiłku i zaangażowania. Radość ze zwycięstwa brzemienna jest więc w wiele różnorodnych wyrzeczeń.

Dzięki niewyczerpanemu zapałowi do działania i godzinom ciężkiej pracy, ogromnymi sukcesami mogą pochwalić się uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Nowotańcu, Katarzyna Pałuk oraz Mikołaj Wyderka, którzy zmagali się z zadaniami III etapu konkursów przedmiotowych, odpowiednio z języka niemieckiego i polskiego. Sukces młodych adeptów sztuki zdobywania wiedzy doprowadził ich do osiągnięcia wymarzonego celu. Kasia została finalistką konkursu z języka niemieckiego, a Mikołaj laureatem konkursu z języka polskiego.

Serdecznie gratulujemy Kasi oraz Mikołajowi i życzymy dalszych sukcesów!

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Katarzyna i Mikołaj w finale wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Nowotańcu - Katarzyna Pałuk oraz Mikołaj Wyderka - po zmaganiach z zadaniami II etapu konkursów przedmiotowych, odpowiednio z języka niemieckiego i polskiego, zostali zakwalifikowani do wojewódzkiego etapu konkursów. Mamy nadzieję, iż okupiony ciężką pracą sukces młodych adeptów sztuki zdobywania wiedzy doprowadzi ich do zdobycia wymarzonego podium.

Serdecznie gratulujemy Kasi oraz Mikołajowi i życzymy dalszych sukcesów!

Źródło: http://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wp-content/uploads/2018/12/sp_niemiecki_zakw3etap_18-19.pdf oraz http://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wp-content/uploads/2018/12/sp_jpolski_zakw3etap_18-19.pdf

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018

W dniu dzisiejszym (15.06.2018 r.) CKE w Warszawie oraz OKE w Krakowie ogłosiły wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego. Wyniki gimnazjalistów są zadawalające - porównywalne ze średnimi wynikami rówieśników w kraju. Warto podkreślić iż nasi uczniowie zdecydowanie najlepiej poradzili sobie z częścią matematyczno-przyrodniczą tego egzaminu.

Gratulujemy i życzymy dostania się do wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych.

Gimnazjaliści mogą sprawdzić swoje szczegółowe wyniki po wejściu do systemu OBIEG na stronie OKE Kraków.

Źródło: CKE - Wyniki krajowe egzaminu gimnazjalnego oraz OKE - Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie podkarpackim

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Katarzyna Rakoczy w finale konkursu Fizyczne Ścieżki

kasia Katarzyna Rakoczy, nasz absolwentka a obecnie uczennica klasy 1b I LO im. KEN w Sanoku, została finalistką XIII edycji ogólnopolskiego konkursu Fizyczne Ścieżki, organizowanego przez Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Finał XIII edycji konkursu Fizyczne Ścieżki odbył się w dniach 14 i 15 kwietnia 2018 r. w Warszawie.
Do konkursu w kategorii eseje zgłosiła "Kalokagathia ukryta w (nie)pojętej głębi fizycznej przestrzeni".

Serdecznie gratulujemy Kasi i życzymy dalszych sukcesów!

Źródło: http://fizycznesciezki.pl/edycja-xiii-2017-2018-wyniki/ http://fizycznesciezki.pl/final-xiii-edycji/ oraz http://fizycznesciezki.pl/prace-zgloszone-do-xiii-edycji-konkursu-fizyczne-sciezki/

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Tomasz Osenkowski Mistrzem Psychologii

tomek Tomasz Osenkowski, nasz absolwent a obecnie uczeń klasy 2d I LO im. KEN w Sanoku, został finalistą X Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej, organizowanego przez magazyn psychologiczny "Charaktery”" pod honorowym patronatem Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Edwarda Nęcki.

Finał konkursu odbył się w 7 kwietnia 2018 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

Do udziału w nim zgłosiło się prawie 2000 uczniów z całej Polski. Tomasz zajął 12 miejsce w Polsce!!!!!

Serdecznie gratulujemy Tomaszowi i życzymy dalszych sukcesów!

Źródło: http://1losanok.pl/78-aktualnosci/684-tomasz-osenkowski-mistrz-psychologii

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Świetne wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017

W dniu dzisiejszym (16.06.2017 r.) CKE oraz OKE w Krakowie ogłosiły wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego.
Wyniki naszych gimnazjalistów są wyśmienite - zdecydowanie wyższe od przeciętnych wyników rówieśników w kraju:

 • język polski - stanin 7, tj. o 9% wyższy wynik;
 • historia i wiedza o społeczeństwie - stanin 7, tj. o 13% wyższy wynik;
 • matematyka - stanin 8, tj. o 30% wyższy wynik;
 • przedmioty przyrodnicze - stanin 8, tj. o 19% wyższy wynik;
 • język angielski poziom podstawowy - stanin 8, tj. o 39% wyższy wynik;
 • język angielski poziom rozszerzony - stanin 9, tj. o 64% wyższy wynik;
 • język niemiecki poziom podstawowy - stanin 6, tj. o 5% wyższy wynik;
 • język niemiecki poziom rozszerzony - stanin 8, tj. o 25% wyższy wynik.

Łączny wynik z pięciu części podstawowych egzaminu plasuje nas na 8 staninie i jest o 19% wyższy od przecietnego wyniku w innych gimnazjach.

Gratulujemy !!!

Uczniowie mogą zobaczyć swoje szczegółowe wyniki po wejściu do systemu OBIEG na stronie OKE Kraków.

Źródło: CKE - Wyniki krajowe egzaminu gimnazjalnego

Źródło: OKE - Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie podkarpackim

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Kasia laureatką nagrody PSST dla najzdolniejszej młodzieży

Katarzyna Rakoczy, uczennica Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Nowotańcu, została laureatką nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia, nominowaną przez samorządy Powiatu Sanockiego.

Uczennica została doceniona za szczególne osiągnięcia naukowe, w tym laury zdobywane na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, regionalnym i powiatowym. Wręczenie nagrody miało miejsce podczas uroczystego spotkania samorządowców z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Ponadto, 7 czerwca 2017 r., podczas uroczystej Gali Laureatów Konkursów Przedmiotowych, Katarzyna odebrała kolejne nagrody, tym razem za zdobycie tytułu zwycięzcy i laureata Przedmiotowego Konkursu Polonistycznego, tytułu laureata Przedmiotowego Konkursu Języka Angielskiego oraz tytułu finalisty Przedmiotowego Konkursu Biologicznego.

Katarzyna nie spoczywa na laurach i w dalszym ciągu bierze udział w kolejnych konkursach i olimpiadach. W ostatnim czasie została laureatką XXII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży "Liryczne Jasło" w kategorii II - uczniowie szkół gimnazjalnych - Wiersze.

Żródło: http://www.psst.rzeszow.pl/index.php/kalendarium/wydarzenia/368-dzien-samorzadu-terytorialnego-2017 oraz https://esanok.pl/2017/gimnazjalistka-z-nowotanca-laureatka-nagrody-dla-najzdolniejszej-mlodziezy-przyznaly-ja-samorzady-podkarpackie-zdjecia-00e8po.html

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Turniej Sprawności Obronnej. jesteśmy na podium

mon XX Regionalny Turniej Sprawności Obronnej został zorganizowany przez UG Bukowsko, przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, 30 maja 2017r. w Zespole Szkół w Nowotańcu. W zawodach wzięło udział pięć szkół, w tym Gimnazja w Strachocinie, Bukowsku, Pobiednie, Nowotańcu i Komańczy. Do rywalizacji przystąpiło osiem drużyn.

Bardzo dobrze spisali się nasi uczniowie, którzy w jubileuszowym XX Regionalnym Turnieju Sprawności Obronnej zdobyli II miejsce. Warto zaznaczyć, ze szkołę reprezentowały dwie drużyny – męska i żeńska w następujących składach:
- drużyna żeńska: Justyna Majka, Natalia Majka, Mariola Majka, Ewelina Urban, Eliza Chrząszcz,
- drużyna męska: Wojciech Gorzkowski, Piotr Lenio, Paweł Lenio, Domik Kot, Mateusz Czytajło.
Obie drużyny w ostatecznym rozrachunku uplasowały się na II miejscu
.
Uczniowie rywalizowali w strzelaniu z broni pneumatycznej, rzucie granatem oraz biegu na dystansie 400 m. Zdecydowanie najwięcej wrażeń dostarczyło strzelanie z broni pneumatycznej.

W konkursie literackim "Co wiesz o Żołnierzach Wyklętych", organizowanym w ramach Turnieju, najlepsza okazała się uczennica naszego gimnazjum - Katarzyna Rakoczy.
Żródło: http://bukowsko.pl/

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Kasia podwójną laureatką konkursów przedmiotowych

Katarzyna Rakoczy - reprezentantka Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Nowotańcu - w etapach wojewódzkich konkursów przedmiotowych: polonistycznego, a także języka angielskiego (organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie) uzyskała niebywały podwójny sukces.

I. Decyzja WiJ.5561.68.2017 Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia listy laureatów i finalistów PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO dla uczniów szkół gimnazjalnych
Działając na podstawie § 4 ust. 34 w związku z § 4 ust. 35 i 36 Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017, uwzględniając wyniki ustalone po rozpatrzeniu odwołań, Wojewódzka Komisja Konkursowa ustala listę laureatów i finalistów PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. 1, Katarzyna Rakoczy, Liczba uzyskanych punktów: 87, Szkoła: Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Nowotańcu, Poczta: Bukowsko, Uzyskany tytuł: LAUREAT
Źródło: http://www.ko.rzeszow.pl/konkursy/wyniki/2016/gim_3_etap_polski_ostateczna.pdf

II. Decyzja WiJ.5561.75.2017 Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w Rzeszowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia listy laureatów i finalistów PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów szkół gimnazjalnych
Działając na podstawie § 4 ust. 34 w związku z § 4 ust. 35 i 36 Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017, uwzględniając wyniki ustalone po rozpatrzeniu odwołań, Wojewódzka Komisja Konkursowa ustala listę laureatów i finalistów PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. 31, Katarzyna Rakoczy, Ilość uzyskanych punktów: 77, Szkoła: Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Nowotańcu, Poczta: Bukowsko, Uzyskany tytuł: LAUREAT
Źródło: http://www.ko.rzeszow.pl/konkursy/wyniki/2016/gim_3_etap_angielski_ostateczna.pdf

Gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Piotr otrzymał wyróżnienie w konkursie matematyczno-fizycznym

W dniu 11 maja 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Sanoku odbył się organizowany dla uczniów gimnazjum Ponadpowiatowy konkurs matematyczno-fizyczny. Naszą szkołę reprezentowała czwórka uczniów w składzie: Katarzyna Banasiewicz, Piotr Lenio, Paweł Lenio oraz Ewelina Urban.
Blisko 60 gimnazjalistów z Beska, Brzozowa, Bukowska, Leska, Niebieszczan, Nowotańca, Strachociny, Tarnawy Dolnej, Zagórza i Zarszyna przez godzinę zmagało się z przygotowanymi specjalnie na tą okazję zagadnieniami. Uczniowie rozwiązywali zadania testowe z fizyki oraz matematyki, przy czym uczestnicy wykazali się dużą sprawnością ponieważ na rozwiązanie 30 zadań (po 15 z każdej dziedziny) mieli sześćdziesiąt minut. Każda część konkursu oceniana była oddzielnie.

Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie dlatego osiągnięcie w nim dobrego wyniku nie było prostym zadaniem. Tym samym niezmiernie miło jest nam poinformować, że uczeń naszego gimnazjum Piotr Lenio uzyskała bardzo dobry rezultat i zostając wyróżniony w części matematycznej.
Gratulujemy całej czwórce i życzymy dalszych sukcesów!!!

Ponadto uczestnicy konkursu wzięli udział w pokazach fizycznych, warsztatach matematycznych oraz prezentacjach multimedialnych przygotowanych dla nich przez starszych kolegów z I LO.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym poziom prezentowany przez miłośników matematyki i fizyki będzie równie wysoki, a warsztaty przygotowane dla nich będą jeszcze ciekawsze. Już teraz zapraszamy gimnazjalistów do udziału w przyszłorocznym konkursie.

Źródło: http://www.1losanok.pl/78-aktualnosci/641-konkurs-matematyczno-fizyczny

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Sukcesy uczennic w konkursach przedmiotowych

Katarzyna Pałuk i Katarzyna Rakoczy to reprezentantki Zespołu Szkół w Nowotańcu w etapach rejonowych konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Katarzyna Pałuk - uczennica szkoły podstawowej zakwalifikowała się do etapu rejonowego konkursu języka niemieckiego. Natomiast jej starsza koleżanka Katarzyna Rakoczy - uczennica gimnazjum przeszła do etapu rejonowego konkursu biologicznego, polonistycznego oraz konkursów języka angielskiego i niemieckiego.

Gratuluje i życzymy dalszych sukcesów.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Julka laureatką konkursu matematyczno-fizycznego

W dniu 12 maja 2016 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Sanoku odbył się organizowany dla uczniów gimnazjum Ponadpowiatowy konkurs matematyczno-fizyczny. Naszą szkołę reprezentowała czwórka uczniów w składzie: Piotr Chrząszcz, Julia Cieślewicz, Magdalena Majka oraz Hubert Pieszczoch.
Blisko 60 gimnazjalistów z Beska, Brzozowa, Bukowska, Leska, Niebieszczan, Nowotańca, Strachociny, Tarnawy Dolnej, Zagórza i Zarszyna przez godzinę zmagało się z przygotowanymi specjalnie na tą okazję zagadnieniami. Uczniowie rozwiązywali zadania testowe z fizyki oraz matematyki, przy czym uczestnicy wykazali się dużą sprawnością ponieważ na rozwiązanie 30 zadań (po 15 z każdej dziedziny) mieli sześćdziesiąt minut. Każda część konkursu oceniana była oddzielnie.

Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie dlatego osiągnięcie w nim dobrego wyniku nie było prostym zadaniem. Tym samym niezmiernie miło jest nam poinformować, że uczennica naszego gimnazjum Julia Cieślewicz uzyskała bardzo dobry rezultat i zostając laureatem tego konkursu w części matematycznej.
Gratulujemy całej czwórce i życzymy dalszych sukcesów!!!

Ponadto uczestnicy konkursu wzięli udział w pokazach fizycznych, warsztatach matematycznych oraz prezentacjach multimedialnych przygotowanych dla nich przez starszych kolegów z I LO.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym poziom prezentowany przez miłośników matematyki i fizyki będzie równie wysoki, a warsztaty przygotowane dla nich będą jeszcze ciekawsze. Już teraz zapraszamy gimnazjalistów do udziału w przyszłorocznym konkursie.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Kasia i Piotr posłami Sejmu Dzieci i Młodzieży

29 kwietnia 2016 roku na stronie Sejmu Dzieci i Młodzieży zostały opublikowane wyniki rekrutacji do XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży i wówczas okazało się, że wśród zakwalifikowanych są uczniowie naszego gimnazjum - Katarzyna Rakoczy i Piotr Chrząszcz, którzy zostali posłami. Uczniowie będą reprezentować naszą szkołę podczas XXII posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży, które odbędzie się 1 czerwca 2016 r.

W tym roku tematem zadania rekrutacyjnego były: Miejsca pamięci - materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości. W rekrutacji wzięło udział 868 zespołów.

Autorów najwyżej ocenionych zadań rekrutacyjnych zaproszono do zajęcia miejsc w ławach poselskich.

Serdecznie gratulujemy !!!

Pełne wyniki opublikowane na sdim.sejm.gov.pl

 

Wyróżnione prace w konkursie "Podwodny Świat"

Osiedlowy Dom Kultury "Puchatek" w Sanoku ogłosił wyniki konkursu plastycznego "Podwodny Świat", w którym uczestniczyły uczennice naszej szkoły. W gronie wyróżnionych i nagrodzonych znalazły się: Anita Barańska, Izabela Sidor i Martyna Serwońska - uczennice klasy III gimnazjum. Wystawa prac potrwa od 14 do 29 kwietnia 2016 r. w "Puchatku".

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Kasia na podium turnieju "Poszukiwań"

W piątek 8 kwietnia 2016 r. zakończył się Finał Turnieju Sztuki Recytatorskiej "Poszukiwania". Było to dwudniowe, bogate w wydarzenia towarzyszące przedsięwzięcie artystyczne, przygotowane przy współudziale Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie z Galerią BWA w Sanoku oraz Jasielskim Domem Kultury. Zarówno uczestnicy części konkursowej, jak i zgłoszeni do udziału w warsztatach młodzi ludzie obejrzeli dwa spektakle. Jurorzy, pani Ziuta Zającówna oraz panowie Bogusław Słupczyński i Sławomir Kuligowski, po wysłuchaniu prezentacji konkursowych, wskazali grono zwycięzców. Wśród nich, na drugim miejscu uplasowała się Katarzyna Rakoczy – uczennica klasy II gimnazjum.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pełne wyniki opublikowane na rckp.krosno.pl

 

Młodzi matematycy

Dnia 7 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy. W konkursie wzięli udział uczniowie przedstawiciele klasy szóstej szkoły podstawowej i klasy trzeciej gimnazjów.

Wyniki naszych uczniów przedstawiają się następująco:

 • Szkoła Podstawowa: 3 miejsce - Czytajło Mateusz
 • Gimnazjum: 2 miejsce - Chrząszcz Piotr; 3 miejsce - Cieślewicz Julia

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pełne wyniki opublikowane na zspobiedno.pl

 

Kasia na podium w konkursie języka niemieckiego

Dnia 17.03.2016 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku odbył się Konkurs Języka Niemieckiego - adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych. Wzięło w nim udział 49 gimnazjalistów. Naszą szkołę reprezentowali: Katarzyna Rakoczy, Piotr Chrząszcz, Magdalena Majka, Ewelina Urban oraz Julia Cieślewicz.

Wśród zwycięzców tegorocznej edycji znalazła się Katarzyna Rakoczy, która zajęła trzecie miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Pełne wyniki opublikowane na zs2.sanok.pl

 

Nagrodzona praca Izy na Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

17.03.2016 r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pod hasłem "Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski", organizowanego przez Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Sanoku.
Na konkurs wpłynęło 76 prac. Na trzecim miejscu podium uplasowała się Izabela Sidor, uczennica klasy 3 gimnazjum.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Kasia w finale II Turnieju Sztuki Recytatorskiej Poszukiwania

Dnia 15.03.2016 r. w Osiedlowym Domu Kultury "Puchatek" w Sanoku odbyły się eliminacje środowiskowe do II Turnieju Sztuki Recytatorskiej "Poszukiwania", które obejmują swoim zasięgiem Krosno, Jasło i Sanok. Wśród laureatów zakwalifikowanych do finału, który odbędzie się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie znalazła się uczennica Zespołu Szkół w Nowotańcu - Katarzyna Rakoczy.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale !!!.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Piotr zwycięzcą V Międzypowiatowego Konkursu Historycznego

Piotr Chrząszcz i Anita Barańska - uczniowie klasy 3 Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Nowotańcu wzięli udział w V Międzypowiatowym Konkursie Historycznym pt. "Oskarżeni o wierność".
Podczas uroczystego ogłoszenia wyników okazało się, że laur zwycięstwa przypadł Piotrowi.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowotańcu

 

Kasia laureatką Międzyszkolnego Konkursu Twórczości Własnej

Świetną frekwencję miał XVII Międzyszkolny Konkurs Twórczości Własnej, organizowany przez bibliotekę II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku. Uczestniczyło w nim 35 osób, a członkowie jury przeczytali ponad sto wierszy. W kategorii gimnazjów Katarzyna Rakoczy została lauteatką a Magdalena Majka zajęła drugie miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pełne wyniki opublikowane w Tygodniku Sanockim nr 27 z 2015 r. str. 7

 

Dawid finalistą konkursu języka angielskiego

Dawid Gagatko - uczeń klasy III gimnazjum został finalistą w wojewódzkim etapie konkursu z języka angielskiego organizowanym przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty z siedzibą w Rzeszowie.
Poziom uczestników był bardzo wyrównany, a o zwycięstwie i sukcesie decydowały dosłownie punkty. Dawid uzyskał 55 punktów, podczas gdy najlepszy zawodnik konkursu zgromadził ich 64. Aby zostać laureatem należało zdobyć 62 pkty - szkoda że trochę ich zabrakło ...

W finale Dawid, jako jedyny reprezentował naszą gminę i znalazł się w grupie 9 osób z powiatu sanockiego.

Dawid - gratulujemy świetnego wyniku i życzymy dalszych sukcesów!!!

Pełne wyniki opublikowane na ko.rzeszow.pl


Gimnazjaliści jako webmasterzy

Nasi gimnazjaliści wcielili się w rolę profesjonalnych webmasterów - stworzyli własne serwisy internetowe. Może i nie są one doskonałe, ale ... prezentują nie tylko umiejętności tworzenia, a przede wszystkim posiadają bogatą warstwę informacyjną oraz różnorodność tematyczną.

A co z tego wyszło - zobaczcie sami:

 

Niecodzienny sukces Dawida

Dawid Gagatko - uczeń klasy III gimnazjum z bardzo wysokim wynikiem zakwalifikował się do wojewódzkiego etapu Konkursu Języka Angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Gratulujemy i życzymy sukcesu w wojewódzkim finale!!!

Pełne wyniki opublikowane na ko.rzeszow.pl

 

Dawid zwycięzcą w Międzyszkolnym Konkursie Języków Obcych

Dnia 12 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół w Pobiednie odbył się Międzyszkolny Konkurs Języków Obcych. W konkursie wzięli udział uczniowie II i III etapu kształcenia z terenu gminy Bukowsko. Nasi uczniowie pokazali się z najlepszej strony, bowiem uplasowali się na najwyższych miejscach podium.

Oto ich wyniki w poszczególnych kategoriach:

Język angielski

II etap kształcenia (klasy IV - VI):
2 miejsce - Wiktor Gagatko

III etap kształcenia (klasy I - III gimnazjum):
1 miejsce - Dawid Gagatko
2 miejsce - Tomasz Osenkowski

Język niemiecki

III etap kształcenia (klasy I - III gimnazjum):
2 miejsce - Julia Cieślewicz
3 miejsce - Anita Barańska

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej informacji w serwisie ZS Pobiedno

 

Kasia na podium w wierszowaniu

Dnia 28 listopada 2014 r. w sanockim MDK odbył się konkurs recytatorski pt. "Wierszowanie".
Publiczne Gimnazjum w Nowotańcu reprezentowali uczniowie klasy II: Adrian Słowiak, Julia Cieślewicz oraz przedstawicielka klasy I - Katarzyna Rakoczy.
Kasia zajęła trzecie miejsce w XV edycji konkursu w kategorii Gimnazjum.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej informacji na stronie MDK w Sanoku

 

Wysokie miejsce Anity w rejonowym konkursie historycznym

Uczniowie klasy II gimnazjum: Anita Barańska i Piotr Chrząszcz wzięli udział w rejonowym konkursie historycznym organizowanym przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół pt. "Powstanie warszawskie". Konkurs odbył się 20 października 2014 r. w sanockim Zamku. Anita Barańska zdobyła czwarte miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej ingormacji na SokolSanok.pl

 

Nasi językowcy

Uczniowie naszej szkoły mogą pochwalić się kolejnymi osiągnięciami. Amelia Burnat - uczennica klasy szóstej SP zakwalifikowała się do drugiego etapu kuratoryjnego Konkursu Języka Niemieckiego. Równie znaczący sukces odnieśli młodzi pasjonaci języka angielskiego z gimnazjum - Katarzyna Rakoczy, uczennica klasy I i Dawid Gagatko, uczeń klasy III, którzy zakwalifikowali się do rejonowego etapu Konkursu Języka Angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Kamil wyróżniony w konkursie matematyczno-fizycznym

W dniu 13 maja 2014 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku odbył się Konkurs matematyczno-fizyczny, w którym uczestniczyli uczniowie z 14 gimnazjów powiatu sanockiego i leskiego (około 70 uczestników). Nasze gimnazjum reprezentowali: Jowita Śliwiak i Kamil Kulikowski. W wyniku zaciętej rywalizacji, Kamil Kulikowski zbobył wyróżnienie.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Kasia zdobyła Puchar Wojewowy Podkarpackiego

Dnia 9 maja 2014 r. w Jaćmierzu odbył się powiatowy Konkurs o Puchar Wojewody Podkarpackiego z Wiedzy o Unii Europejskiej. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Szkołę Podstawową w Nowotańcu reprezentowali: Katarzyna Banasiewicz, Katarzyna Rakoczy (uczennice klasy VI) oraz Tomasz Polański (uczeń klasy V).

Gimnazjum w Nowotańcu reprezentowali uczniowie klasy I: Anita Barańska, Piotr Chrząszcz i Tomasz Osenkowski.

Po ogłoszeniu wyników okazało się, że pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła Katarzyna Rakoczy, która zdobyła Puchar Wojewody Podkarpackiego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej informacji w portalu eSanok

 

Julia laureatką konkursu plastycznego

Dnia 24 kwietnia 2014 r. w Sanoku rozstrzygnięty został  konkurs plastyczny "Ekologiczna Kartka Wielkanocna" zorganizowany przez MDK w Sanoku. Uczniowie Zespołu Szkół w Nowotańcu dość licznie uczestniczyli w tym konkursie.

Szkołę podstawową reprezentowali uczniowie klasy V: Kacper Zajdel, Justyna Majka, Natalia Majka i Wiktoria Kot.

Gimnazjum reprezentowali uczniowie klasy I, podopieczni pana Daniela Kornasiewicza: Izabela Sidor, Magdalena Majka, Martyna Serwońska i Julia Cieślewicz.

Wszystkie prace przygotowane przez uczestników konkursu były piękne i mogły zachwycać pomysłowością. Uwagę jury konkursowego zwróciła praca Julii Cieślewicz, która została laureatką konkursu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej informacji na stronie MDK w Sanoku

 

Nasi uczniowie bezkonkurencyjnymi anglistami

3 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół w Nowotańcu odbył się Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Szkołę podstawową reprezentowali: Katarzyna Banasiewicz, Katarzyna Rakoczy, Ewelina Urban, Piotr Lenio, Paweł Lenio, Angelika Rogowska.
Ostatecznie I miejsce zajęła Katarzyna Rakoczy, II miejsce Piotr Lenio, III miejsce Paweł Lenio.

Gimnazjum reprezentowali: Karolina Kawa, Dawid Gagatko, Aleksandra Majka, Tomasz Osenkowski, Piotr Chrząszcz, Anita Barańska, Izabela Sidor, Julia Cieślewicz, Magdalena Majka.
Ostatecznie I miejsce zajął Dawid Gagatko, II miejsce Karolina Kawa, III miejsce Tomasz Osenkowski.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Więcej zdjęć w szkolnej Fotogalerii

 

Laureaci gminnych eliminacji konkursu pożarniczego

Tradycyjnie w marcu 2014 r. odbyły się w Bukowsku eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej. Konkurs przeprowadzony został przy współpracy Urzędu Gminy w Bukowsku reprezentowanego przez p. Teresę Pałys oraz Państwową Straż Pożarną w Sanoku reprezentowaną przez starszego kapitana Roberta Wojciechowskiego.

W wyniku eliminacji konkursowych w grupie szkół podstawowych przyznano następujące lokaty:
1 miejsce - Ewelina Urban
2 miejsce - Damian Adamski
3 miejsce - Filip Świderski
4 miejsce - Wojciech Futa
5 miejsce - Paweł Lenio

W kategorii gimnazjów:
1 miejsce - Maciej Królicki
2 miejsce - Hubert Cypcarz
3 miejsce - Marcin Sitarz
4 miejsce - Maksymilian Ogrodnik
5 miejsce - Andrzej Łuszcz.

Ewelina i Maciej będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach stopnia powiatowego.

Więcej zdjęć w szkolnej Fotogalerii

 

Wyróżnienie dla Dawida

W dniu 4 marca 2014 r. w Gimnazjum nr 1 w Sanoku odbyła się II edycja konkursu na Najlepszego Anglistę w powiecie sanockim pod patronatem burmistrza Sanoka.
W konkursie wzięło udział 151 uczniów z 11 szkół gimnazjalnych naszego regionu. Gimnazjum w Nowotańcu reprezentował uczeń klasy II – Dawid Gagatko, który otrzymał wyróżnienie, zdobywając 39 na 45 możliwych punktów. Opiekunką Dawida była pani Ewelina Kielar.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej informacji na stronie Gimnazjum nr 1 w Sanoku

 

Brąz dla Anity, Piotr tuż za nią w konkursie historycznym

Dnia 26 lutego 2014 r. w Sanoku przeprowadzony został Międzypowiatowy Konkurs Historyczny pt. "Oskarżeni o wierność", którego organizatorem był Sanocki Klub Gazety Polskiej. Wśród reprezentantów gimnazjów powiatu sanockiego i leskiego byli również uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Nowotańcu, którzy z uśmiechem na twarzy wrócili z konkursowej rywalizacji. Trudno się dziwić, bowiem na miejscu trzecim uplasowała się uczennica klasy I - Anita Barańska. Tuż za nią był Piotr Chrząszcz, któremu udało się zdobyć czwarte miejsce. Opiekunką młodzieży przygotowującej się do konkursu była pani Dorota Kwaśniewicz.

Sukces naszych uczniów jest tym większy, iż byli oni najmłodsi wśród gimnazjalistów stających w szranki współzawodnictwa.

Więcej informacji na stronie Gimnazjum w Zagórzu

 

Kamil zycięzcą konkursu polonistycznego, Jowita tuż za nim

12 lutego 2014 r. w Zespole Szkół w Pobiednie odbył się Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny. W konkursie wzięli udział uczniowie klas trzecich gimnazjów z terenu gminy Bukowsko. A oto wyniki:

1 miejsce – Kamil Kulikowski (ZS w Nowotańcu) oraz Gabriela Wyciszkiewicz (ZS w Bukowsku)
2 miejsce – Jowita Śliwiak (ZS w Nowotańcu)
3 miejsce – Norbert Proćko (ZS im. Jana Pawła II w Pobiednie) oraz Diana Chrząszcz (ZS w Bukowsku)

Gratulujemy naszym uczniom z klasy III wysokich wyników.

 

Kasia finalistką konkursu języka angielskiego

Sukcesem pochwalić się może uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Nowotańcu - Katarzyna Rakoczy, podopieczna pani Eweliny Kielar, która zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego kuratoryjnego Konkursu Języka Angielskiego. Dnia 5 lutego 2014 r. zmierzyła się z zadaniami tego etapu, który odbył się w Rzeszowie. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że jest finalistką konkursu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Ewelina zwyciężczynią konkursu matematycznego, Paweł tuż za nią

5 lutego 2014 r. w Zespole Szkół w Pobiednie odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny. W konkursie wzięli udział uczniowie klas szóstych szkół podstawowych z terenu gminy Bukowsko. A oto wyniki:

1 miejsce – Ewelina Urban (ZS w Nowotańcu)
2 miejsce – Paweł Lenio (ZS w Nowotańcu)
3 miejsce – Damian Adamski oraz Natalia Proćko (ZS im. Jana Pawła II w Pobiednie)

Gratulujemy naszym uczniom wysokich wyników.

 

Kasia i Dawid bezkonkurencyjni

17 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół w Pobiednie odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Szkołę podstawową reprezentowała uczennica klasy VI - Katarzyna Rakoczy. Gimnazjum reprezentowali: Karolina Kawa, Aleksandra Majka i Dawid Gagatko. W ostatecznej klasyfikacji nasi uczniowie byli bezkonkurencyjni, bowiem:

Katarzyna Rakoczy zajęła 1 miejsce w kategorii szkoły podstawowej,
Dawid Gagatko – 1 miejsce w kategorii gimnazjum.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Karolina i Patrycja zwyciężczyniami w konkursie plastycznym

Dnia 26 września 2013 r. w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku (Ekonomik) odbywał się Europejski Dzień Języków. Może nie byłoby w tym nic niezwykłego gdyby nie fakt, że tego dnia dwie uczennice klasy II gimnazjum odbierały nagrody w konkursie plastycznym. Był on ogłoszony jeszcze w ubiegłym roku szkolnym i dotyczył kultury i osiągnięć starożytnej Grecji. Konkursem zainteresowało się kilkoro uczniów wtedy klasy I gimnazjum. Wykonali prace, które zostały przesłane do Miejskiego Ośrodka Kultury w Sanoku - organizatora tego przedsięwzięcia. Jaka była nasza radość, kiedy we wrześniu poinformowano Panią Dyrektor, że Karolina Kawa otrzymała pierwszą nagrodę, a Patrycja Żmigrodzka drugą w grupie gimnazjalnej.

Po odbiór nagród dziewczyny pojechały ze swoją wychowawczynią panią Ewą Drozd, która zainspirowała swoich uczniów do wzięcia udziału w konkursie. I okazało się, że było warto! Karolina i Patrycja wróciły do domu obdarowane pięknymi albumami, książkami i plakatami a nawet wzięły udział w degustacji potraw, które na ten dzień przygotowali uczniowie sanockiego "Ekonomika".

Więcej zdjęć w szkolnej Fotogalerii

 

Najlepsi w powiecie sanockim w tenisie stołowym

11 marca 2013 r. w Sanoku odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym chłopców. Rywalizacja wśród chłopców przebiegała pod dyktando uczniów z naszej Szkoły Podstawowej, którzy nie dali szans swoim rywalom wygrywając wszystkie mecze bez straty choćby jednego gema!
To już kolejny sukces naszych pingpongistów.

Wyniki zwycięzców Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym chłopców:
SP Nowotaniec – SP Rzepedź 3:0 (2:0, 2:0, 2:0)
SP Nowotaniec – SP nr 3 Sanok 3:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Półfinał: SP Nowotaniec – SP Łukowe 3:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Finał: SP Nowotaniec – SP nr 1 Sanok 3:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Klasyfikacja końcowa:
1. SP Nowotaniec – awans do zawodów rejonowych
2. SP nr 1 Sanok – awans do zawodów rejonowych
3. SP nr 3 Sanok
4. SP Łukowe
5. SP Rzepedź
6. SP Srogów Górny

Drużyna ZS w Nowotańcu wystąpiła w składzie: Jan Chrząszcz, Hubert Królicki, Gabriel Tokarz, Hubert Pieszczoch. Opiekun: Piotr Sokołowski.

Zdjęcia oraz relację można zobaczyć na eSanok.pl

Sukces Martyny w konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

Tradycją stał się już organizowany co roku w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku, Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. 6 marca 2013 r. dwoje reprezentantów naszej szkoły, Martyna Żak i Kamil Kulikowski, "za nic mając mrozu szpony tnące, ani wiatru podmuchy czapki rwące, brnąc przez zaspy śniegu buty moczące" udało się do MECHANIKA i wzięło udział w XII edycji turnieju. Pytania testowe dotyczyły historii, tradycji i kultury Niemiec, Austrii, Szwajcarii, a także Liechtensteinu. Tego typu konkursy są bardzo ważne, ponieważ pokazują nam życie codzienne, tradycje naszych sąsiadów. Dzięki temu pozbywamy się uprzedzeń i łamiemy stereotypy ...

Konkurencja była duża, mimo nieprzyjemnej pogody zjawiło się ponad 90 uczniów z wielu szkół. Mimo to, nasza dwójka spisała się całkiem nieźle! Martyna Żak zajęła III miejsce.

Gratulujemy !!!

Zdjęcia oraz relację można zobaczyć na zs2.sanok.pl

Wolontariusze WOŚP z gimnazjum

wosp 13 stycznia 2013 roku chętni uczniowie Zespołu Szkół w Nowotańcu stali się wolontariuszami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbierali datki na ratowanie życia dzieci i godną opiekę medyczną seniorów. W związku z tym, pieniądze zebrane w 21. Finale zostaną podzielone. Połowa wykorzystana zostanie na wsparcie terapii noworodków i niemowlaków, połowa na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Orkiestra w efekcie 21. Finału planuje zakupić następujące urządzenia: łóżka o regulowanej wysokości z zabezpieczeniam, materace przeciwodleżynowe, statywy mobilne do kroplówek, ssaki elektryczne i akumulatorowe, pompy infuzyjne i pompy żywieniowe, sprzęt rehabilitacyjny typu rotory kończyn dolnych i górnych, tory do nauki chodzenia, czy rowery treningowe.

Jako szkoła i środowisko mamy swój udział w tym przedsięwzięciu, bowiem wolontariuszom udało się zebrać do puszek 678 zł.
Budujący jest fakt, że młodzież coraz częściej potrafi zaangażować się w akcje niesienia pomocy innym.

Sanocki Finał 21 WOŚP można zobaczyć na eSanok.pl

Finaliści Igrzysk Młodzieży Szkolnej w turnieju tenisa stołowego

15 maja 2012 r. w Nowej Sarzynie odbył się Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym - gry drużynowe chłopców. Po wygraniu na szczeblu gminy,  powiatu oraz rejonu, nasi chłopcy zajęli IX miejsce w finale wojewódzkim. Niestety zawodnicy z naszej szkoły musieli uznać wyższość rywali przegrywając oba spotkania.
Jednak doświadczenie jakie uzyskali z tak dużej imprezy będzie procentowało na następnych zawodach. Skład z finału to: Pieszczoch Hubert, Tokarz Gabriel.

Wiosenne wierszowanie

W dniach 24 - 26 kwietnia 2012 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Sanoku odbyło się Wiosenne wierszowanie. W konkursie wzięły udział uczennice naszej szkoły.

Reprezentantkami pierwszej grupy wiekowej były: Gabriela Pałuk i Katarzyna Pałuk.
W drugiej grupie wiekowej wystąpiła Oliwia Kowalczyk - uczennica klasy II oraz Katarzyna Rakoczy - uczennica klasy IV. Najstarszą grupę reprezentowały uczennice klasy II gimnazjum: Martyna Żak i Wiktoria Czech.

Największy sukces odniosła Katarzyna Rakoczy, która zwyciężyła w swojej kategorii wiekowej.

Gratulujemy!

I miejsce w turnieju tenisa stołowego

Do rejonowych zawodów IMS rozgrywanych 30 marca 2012 r. w ZS w Górkach, oprócz drużyn z miejscowej szkoły i gości zza miedzy przystąpiły: SP w Nowotańcu, SP w Tyrawie Wołoskiej, SP w Cisnej, SP w Hoczwi i SP Nr 1 w Ustrzykach Dolnych.

Faworytami wydawały się ekipy z Nowotańca i Turzego Pola. Jednak los ich tak skojarzył, że po „Victoriach” w pierwszej rundzie ekipy te zagrały w kolejnej ze sobą i któraś z nich „chcąc nie chcąc” musiała przegrać. Walka była na przysłowiowe „noże”. Mimo, że Nowotaniec prowadził już 2 - 0, to chłopcy z Turzego „wyciągnęli” na 2 - 2 i o wyniku decydował ostatni mecz singlowy. Tutaj minimalnie lepsi byli rywale i oni awansowali do finału. W nim bez większych problemów pokonali Tyrawę Wołoską i mogli świętować końcowy sukces.

Z kolei Tyrawa czekała na rywala, który miała wyłonić lewa strona turniejowej drabinki. Czekała, czekała i … w końcu doczekała się drużyny Turzego Pola, która najpierw łatwo ograła Ustrzyki, a później po wielkich „męczarniach” - Hoczew. To jednak było wszystko na co było stać tego dnia chłopców z Turzego Pola. W meczu o drugie miejsce, grająca defensywnie Tyrawa wręcz psychicznie i fizycznie „rozbiła” przeciwnika, który praktycznie nie podjął walki. Tak więc do finału wojewódzkiego awansowały ekipy Nowotańca (Hubert Pieszczoch, Gabriel Tokarz, rez. Gracjan Kindlarski) oraz Tyrawy Wołoskiej (Hubert Piekara, Łukasz Jajko). Drużyna gospodarzy z Górek, podobnie jak dziewczęta ze Starej Wsi zajęła ostatnie – siódme miejsce.

Gratulujemy i trzymamy kciuki!

Finalistka etapu wojewódzkiego z języka niemieckiego

Zuzanna Wójcik została finalistką etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego języka niemieckiego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Etap ten odbył się 23 lutego 2012 r. w Rzeszowie. Uczestniczyło w nim 85 uczniów z województwa podkarpackiego. Zuzia uplasowała się w środku doborowej stawki.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Szczegóły na stronie KO Rzeszów

Sukcesy z języka niemieckiego

Kilkoro uczniów naszej szkoły w dniu 3 listopada 2011 r. wzięło udział w szkolnym etapie konkursu przedmiotowego języka niemieckiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Martyna Żak i Zuzanna Wójcik zakwalifikowały się do etapu rejonowego, który odbył się w Krośnie, w dniu 8 grudnia 2011 r. Zuzia awansowała do etapu wojewódzkiego.

Trzymamy kciuki!

Wolontariusze z gimnazjum

Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

Po raz kolejny młodzież naszej szkoły, a dokładniej uczniowie klasy I i III gimnazjum udowodnili, że są wrażliwi na cierpienie - na człowieka, który oczekuje pomocy. Dlatego tez bez wahania poświecili swój czas i 8 stycznia 2012 r. jako wolontariusze kolejny raz zbierali fundusze w ramach XX Finału WOŚP. Dzięki hojności mieszkańców Nowotańca i sąsiednich miejscowości wolontariuszom udało się zebrać kwotę w wysokości 1.099,98 zł.

Kwestującymi byli: Karolina Szatkowska, Jowita Śliwiak, Natalia Sołtys, Gabriela Konieczna, Weronika Pomykała, Karolina Szaszowska, Łukasz Strach, Adrian Tokarz, Marlena Winiarz, Maciej Chrząszcz, Hubert Muszański, Kamil Kulikowski, Daniel Pilarski. Nie zważając na trudne warunki atmosferyczne, wytrwale, z puszkami w dłoniach zbierali środki niezbędne do ratowania życia i zdrowia wcześniaków. Budujący jest fakt, że młodzież chętnie i z wielkim oddaniem potrafiła zaangażować się w akcje pomocy, zrobić coś dla innych, tak po prostu z dobrego serca, z chęci niesienia nadziei tym, którzy jej potrzebują.

Sukcesy w tenisie stołowym

5 marca 2011 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sanoku odbył się „II Międzypowiatowy Turniej Tenisa Stołowego”. W konkursie startowało 52 zawodników, z których czołowe lokaty zajęli nasi uczniowie:

Szkoła podstawowa – chłopcy

 • 1 miejsce – Tokarz Gabryś,
 • 2 miejsce – Chrząszcz Maciek,
 • 3 miejsce – Pieszczoch Hubert,

Gimnazjum - dziewczęta

 • 2 miejsce – Czapla Klaudia,
 • 3 miejsce – Czerkies Gabriela.

Szczegóły na esanok.pl

I miejsce na Festiwalu Cooltury Niemieckiej

W tegorocznym festiwalu pod hasłem Znani Niemcy organizowanym przez I LO im. KEN w Sanoku wzięło udział 5 uczniów. Zostali oni członkami jury oceniającego prezentacje licealistów, którzy w zabawnej formie przybliżali kulturę niemiecką. W ramach festiwalu odbył się również quiz, w którym po laur zwycięstwa sięgnęli nasi uczniowie. Drużynę przygotowała pani Renata Papisz - Żyłka.

Stypendiada Polonistyczna i Matematyczna

25 gimnazjalistów zmagało się w konkurencjach I Ty bądź czytelny!, Ortograf, Wektor w ramach Ogólnopolskiej Stypendiady. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności - porównać je z poziomem kolegów w kraju. Przygotowaniem uczestników i organizacją konkursów zajęły się panie: Ewa Drozd, Dorota Zagórska, Katarzyna Dworzańska - Bobko.

Nagroda dla biblioteki szkolnej

Gminna Biblioteka Publiczna oraz Biblioteka Szkolna w Nowotańcu otrzymały od Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku nagrodę za przygotowanie obchodów VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę. Nagrodę wręczył burmistrz miasta Sanoka podczas imprezy Noce Galicyjskie. Doceniona w ten sposób została wielość i różnorodność imprez adresowanych do dużej grupy uczniów.

Dzieci i młodzież gimnazjalna mogli spróbować swoich sił w konkursach kompetencji językowej, znajomości lektur, czy wiedzy o Czesławie Miłoszu. Młodsi uczniowie uczestniczyli w lekcjach pięknego czytania, oglądali w bibliotece bajkę na DVD, przygotowywali prace plastyczne i niespodzianki z okazji Dnia Mamy. Przygotowali również prezenty dla książki - zakładki. Starsi uczniowie mogli się popisać pracami plastycznymi i wierszami reklamującymi korzystanie z biblioteki. Organizatorki panie: Dorota Radożycka i Sylwia Wójcik zadbały o to, żeby wszyscy uczestnicy zajęć i konkursów zostali docenieni, a najlepsi nagrodzeni.

III miejsce w XI Mistrzostwach w Tabliczce Mnożenia w Sanoku

Okazuje się, że matematyka może być zabawna, atrakcyjna, zaskakującą, a uczeniu się może towarzyszyć zdrowa rywalizacja. Uczniowie przekonali się o tym w trakcie zajęć z kartami matematycznymi. Najlepsi spośród nich uczestniczyli w mistrzostwach w Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku, w których rywalizowało 38 uczniów klas III i IV z 6 szkół. W trakcie zawodów "Tabliczkowcy" zmierzyli się w konkurencjach: Prymus, Szeryf, Krzyżak, Olimpijczycy, Super Prymus oraz w grze zespołowej Ekspres. Wszyscy musieli popisać się sprawnych wykonywaniem działań w pamięci i doskonałą znajomością tabliczki mnożenia. Opiekunką naszej szkolnej drużyny jest pani Katarzyna Dworzańska - Bobko.

Sukcesy Zuzi

Uczennica klasy I gimnazjum - Zuzanna Wójcik została finalistką I etapu Konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych organizowanego przez nauczycieli języka niemieckiego ZS Nr 2 w Sanoku. Spośród 110 uczestników 10 zakwalifikowało się do II etapu konkursu. Wśród nich Zuzia okazała się najlepsza. W drugim etapie tegoż konkursu zajęła II miejsce.

Językowcy z Nowotańca

Siedmioro uczniów naszej szkoły zakwalifikowali się do etapu rejonowego, a następnie wojewódzkiego Konkursu języka niemieckiego organizowanego przez Kuratoriu Oświaty w Rzeszowie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Sukces Kamila w Konkursie biblijnym

Dnia 9.02.2011 r. w salkach parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Sanoku odbył się drugi (dekanalny) etap konkursu biblijnego dla szkół podstawowych. W konkursie wzięło udział 28 uczniów z 10 szkół podstawowych dekanatu Sanok I. Poziom wiadomości uczestników był bardzo wysoki, a osiągnięte wyniki satysfakcjonujące.

Drugie miejsce w tym konkursie zajął przedstawiciel naszej szkoły Kamil Kulikowski przygotowany przez ks. Tomasza Walczaka, ze znakomitym wynikiem 87 punktów. Będzie nas reprezentował w finale diecezjalnym, który odbędzie się 17 maja 2011 r. w Przemyślu.

Wolontariat gimnazjalistów

Po raz kolejny młodzież naszej szkoły, a dokładniej uczniowie klasy II i III gimnazjum udowodnili, że są wrażliwi na cierpienie - na człowieka, który oczekuje pomocy. Dlatego tez bez wahania poświecili swój czas i zbierali fundusze na cele Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Sanoku.

Zbiórka miała niecodzienny charakter, bowiem odbywała się w przedświąteczne soboty - 4, 11 i 18 grudnia 2010 r. oraz przedwigilijną środę (23 grudnia) w sanockiej ALCIE, w której nasi uczniowie pakowali zakupy, a datki od klientów przekazywali dla podopiecznych wymienionego zakładu.
Beata Drewnik, Anna Czapla, Karolina Królicka, Karolina Kindlarska, Paulina Solecka, Sylwia Czapla, Sylwia Ścibor, Wioletta Dąbrowiak, Krystian Śliwiak, Gabriela Czerkies, Ewelina Pituch, Klaudia Konieczna, Martyna Drozd, Marlena Winiarz i Emilia Kozimor zebrały łacznie ponad 3 tys. zł.

Ponadto 9 stycznia 2011 r. włączyli się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jako wolontariusze w Nowotańcu zbierali pieniądze dla dzieci z problemami nefrologicznymi.
Beata Drewnik, Anna Czapla, Karolina Kindlarska, Monika Żeliszewska, Karolina Królicka i Łukasz Pawiak - uczniowie III klasy gimnazjum zebrali łącznie ponad tysiąc zł.

Jak widać, szczególnie aktywnymi wolontariuszkami naszego gimnazjum są: Beata Drewnik, Anna Czapla, Karolina Królicka i Karolina Kindlarska.

Budujący jest fakt, że młodzież chętnie i z wielkim oddaniem potrafiła zaangażować się w akcje pomocy potrzebującym, zrobić coś dla innych, tak po prostu z dobrego serca, z chęci niesienia nadziei tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

 

Zobacz również:

Najciekawsze prace uczniów

 

Aktualności Powrót do Aktualności
Zobacz zdjęcia w Fotogalerii Fotogaleria

podziekowanie

Print