Ogłoszone konkursy

Szkolne konkursy, turnieje i zawody

Publikujemy tutaj aktualną listę konkursów, które organizowane są w naszej szkole.

Rok szkolny 2014/2015

kalendarz - EKOPLUSIK - szkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy
- Pory roku - szkolny konkurs matematyczno-plastyczny
- Powiat sanocki w liczbach - I powiatowy konkurs matematyczno-przyrodniczy dla gimnazjalistów
- KO - Konkursy przedmiotowe, Regulamin konkursów, Uprawnienia laureatów olimpiad dla gimnazjum, Wyniki 2014 konkursów przedmiotowych
- KO - Konkursy / Zawody
- Szkoła przyjazna dla każdego - konkurs
- Żyj smacznie i zdrowo - V edycja programu
- Zwyczaje i obrzędy naszych dziadków - konkurs plastyczny
- Szkoła dla wszystkich - konkurs
- Łamacze Szyfrów - gra kryptologiczna

konkurs plastyczny losy zolnierzy eucys konkurs europeiski talent zyj zdrowo

Archiwum konkursów

- Szkolne konkursy ekologiczne
Szkolny konkurs matematyczny dla gimnazjum
- Szkolny konkurs matematyczny - wyniki
- Szkolne konkursy z języka niemieckiego
- KO - Konkursy przedmiotowe - wyniki
- KO - Konkursy, zawody
- Konkurs Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Regulamin konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Zakres wymagań konkursowych:
- dla szkoły podstawowej
- dla gimnazjum

Konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów szkoły podstawowej:
- I etap szkolny 30.10.2012 r.
- II etap rejonowy 8.12.2012 r.
- III etap wojewódzki 2.02.2013 r.

Przykłady zadań konkursowych z matematyki dla szkoły podstawowej wraz z odpowiedziami:
- woj. podkarpackie 2011 - zadania I etap (odp.), zadania II etap (odp.), zadania III etap (odp.)
- woj. podkarpackie 2010 - zadania I etap (odp.), zadania II etap (odp.), zadania III etap (odp.)
- woj. podkarpackie 2009 - zadania I etap (odp.), zadania II etap (odp.), zadania III etap (odp.)
- woj. podkarpackie 2006 - zadania I etap (odp.), zadania II etap (odp.), zadania III etap (odp.)
- woj. podkarpackie 2005 - zadania I etap (odp.), zadania II etap (odp.), zadania III etap (odp.)
- woj. lubuskie 2011 - zadania I etap (odp.), zadania II etap (odp.), zadania III etap (odp.)
- woj. kujawskie 2011 - zadania I etap (odp.), zadania II etap (odp.), zadania III etap (odp.)
- woj. kujawskie 2010 - zadania I etap (odp.), zadania II etap (odp.), zadania III etap (odp.)
- woj. kujawskie 2009 - zadania I etap (odp.), zadania II etap (odp.), zadania III etap (odp.)
- woj. śląskie 2011 - zadania I etap (odp.), zadania II etap (odp.), zadania III etap (odp.)
- woj. śląskie 2010 - zadania I etap (odp.), zadania II etap (odp.), zadania III etap (odp.)


Segreguj odpady – to się opłaca!

"Segreguj odpady – to się opłaca!" to projekt edukacyjno – informacyjny promujący selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych realizowany przez Rekopol Organizację Odzysku S.A., dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu jest przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, które pozwolą na:

- zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

- aktywizację pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz działaczy lokalnych,

- upowszechnienie wiedzy o segregacji odpadów,

- przygotowanie samorządu terytorialnego do wypełniania nałożonych przez prawodawcę nowych obowiązków, w tym w dziedzinie edukacji a w rezultacie przyczynią się do wzrostu poziomu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie Polski.

W ramach projektu zrealizowane zostały:

- Konkurs ekologiczny "Eko Akcja";

- V edycja Ogólnopolskiej Kampanii "Dzień bez Śmiecenia";

- Konferencja z okazji 10-lecia funkcjonowania systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce.

W ramach projektu zrealizowane zostaną.:

- Ogólnopolski konkurs Odzysku Odpadów Opakowaniowych;

- Kolejne edycje Ogólnopolskiej Kampanii "Dzień bez Śmiecenia";

- Cykl tematycznych seminariów dla przedstawicieli samorządu terytorialnego dotyczących zmian prawnych w gospodarce odpadami;

- Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą odpadów opakowaniowych.

Zachęcamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych w ramach projektu. Informacje na wspomniany temat będą na bieżąco umieszczane na stronie www.rekopol.pl w zakładce "Segreguj odpady – to się opłaca!"

Już teraz zapraszamy do udziału w Konkursie grantowym na najlepszą kampanię edukacyjną promującą selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych "Grant na edukację" – więcej informacji w zakładce konkurs "Grant na edukację".


VI Podkarpacki Konkurs pod nazwą "Witryna internetowa mojej szkoły"

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – we współpracy z Międzynarodowymi Targami Rzeszowskimi i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – organizuje VI Podkarpacki Konkurs pod nazwą Witryna internetowa mojej szkoły.

Celem Konkursu jest promocja szkół i placówek oświatowych województwa podkarpackiego, ich historii, dorobku i osiągnięć, poprzez ukazanie zgłoszonych witryn internetowych. Konkurs daje okazję do pokazania talentu i wiedzy młodych, uzdolnionych uczniów oraz ich umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

Do udziału w Konkursie zapraszamy przedstawicieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego. Zgłaszane prace powinny dotyczyć ciekawych, oryginalnych i autorskich opracowań witryny internetowej szkoły, w której uczą się i pracują jej twórcy.

Autorami prac mogą być indywidualne osoby – uczniowie lub zespoły składające się z 2-3 uczniów i nauczyciela – opiekuna. Z danej szkoły może być zgłoszona jedna witryna internetowa.

Oceniane będą wyłącznie strony opublikowane w Internecie w ostatecznym terminie do 17 lutego 2012 r. Informacje o opublikowaniu z podaniem: adresu WWW, adresu strony poświeconej uczniowi/uczniom z pasją, autorów pracy, opiekuna i danych adresowych szkoły należy przesłać na e-mail: pozarski@pcen.pl oraz aiskrzycki@pcen.pl.

Pracę będą oceniane osobno w dwóch kategoriach szkół: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Komisja, oceniając witryny szkół, uwzględniać będzie między innymi:

• zawartość strony (aktualności, poprawność językowa, ważne dokumenty szkolne, informacje o kadrze, galeria, kontakt, plan lekcji, twórcy stron, lokalizacja szkoły, zajęcia pozalekcyjne, itp.),

W tym roku ogłoszonym przez MEN Rokiem Szkoły z Pasją szczególnie punktowane będą strony poświęcone zaprezentowaniu sylwetek uczniów z pasją.

• wygląd, tytuł, układ strony głównej i podstron (estetyka, nagłówek, ułożenie bloków, elementów),

• zastosowaną nawigację (łatwość, prostota, lokalizacja w witrynie, zaawansowanie technologiczne),

• elementy graficzne (jakość grafiki, kolorystyka, optymalizacja),

• typografię (zastosowane czcionki w elementach graficznych, użycie standardowych czcionek),

• kompatybilność ze standardami (poprawność wyświetlania i kodów, kodowanie znaków),

• dostępność (w różnych przeglądarkach),

• inne elementy witryn (np. wersje językowe, wyszukiwarki, archiwum, sonda, fora, itp.)

Wyniki konkursu, uzyskane na podstawie prac Jury, złożonego z przedstawicieli wymienionych we wstępie organizatorów, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (www.pcen.pl) oraz Międzynarodowych Targów Rzeszowskich (www.targirzeszowskie.pl) do dnia 22 lutego 2012 r.

Autorzy najlepszych 3 witryn szkolnych w każdej kategorii otrzymają dyplomy i cenne nagrody rzeczowe podczas specjalnego spotkania na VII Podkarpackich Targach Edukacyjnych w dniu 28 lutego 2012 r. w Hali Podpromie w Rzeszowie.

Najlepsze witryny internetowe szkół będą reklamowane na stronach WWW: PCEN w Rzeszowie, MTR i KO w Rzeszowie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Podkarpackim Konkursie pod nazwą Witryna internetowa mojej szkoły.

Piotr Ożarski – koordynator Konkursu

PCEN w Rzeszowie, tel. 17 85 340 97 w. 48

e-mail: pozarski@pcen.pl


 

Aktualności Powrót do Aktualności
Więcej na Fotogalerii Fotogaleria
Print