Informacje o szkole

Informacje o Zespole Szkół w Nowotańcu

Zespół Szkół w Nowotańcu powstał 1 września 1999 r. w wyniku reformy oświaty (m. in. reorganizacja sieci szkół w gminie Bukowsko) na bazie ówczesnej ośmioklasowej Szkoły Podstawowej (więcej tutaj o historii naszej szkoły).

W latach 1999 - 2019 w skład Zespołu Szkół wchodziły:

- Przedszkole Samorządowe;
- Oddział Przedszkolny;
- Szkoła Podstawowa;
- Publiczne Gimnazjum.

Obecnie składa się z:

- Przedszkola Samorządowego;
- Szkoły Podstawowej.

W Zespole Szkół działają statutowe organy szkoły, tj.:

- Dyrektor;
- Rada Pedagogiczna;
- Rada Rodziców;
- Samorząd Uczniowski.

Ich zadania i kompetencje określa Statut Zespołu Szkół w Nowotańcu.

Dążymy do tego, aby nasza oferta edukacyjna była ciekawa, z dobrą profesjonalną kadrą i wyposażeniem na miarę XXI wieku. Zaczątkiem tej inicjatywy jest pernamentne polepszanie bazy lokalowej szkoły. Mamy przestronne sale lekcyjne, pracownię komputerową z szerokopasmowym dostępem do internetu, ale najważniejsze - nowoczesną stołówkę oraz salę gimnastyczną z funkcjonalnym zapleczem.

Posiadamy certyfikat "Szkoły promującej zdrowie" oraz "Szkoły z klasą".
Nasza szkoła jest bezpieczna.

Lokalizacja

Znajdziesz nas tutaj

Print