Narzędzia do kształcenia

Narzędzia i platformy do kształcenia na odległość

e-Dziennik uOnet+

Szkolny dziennik elektroniczny - e-Dziennik UONET+ (również w wersji mobilnej) wspiera edukacje zdalna (edukacja zdalna) (nowości) oraz bezpośrednią komunikację wewnątrzszkolną, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz dokumentowanie oceniania postępów uczniów w nauce:

 • Moduł Wiadomości - sposób na bieżącą i dwustronną komunikację między nauczycielem a uczniem oraz przesyłania aktywnych linków do zewnętrznych zasobów edukacyjnych przygotowanych przez nauczyciela;
 • Moduł Zadania domowe - sposób na zaplanowanie i przekazanie instrukcji oraz poleceń uczniom na każdy dzień tygodnia (widoczne w Witrynie rodzica/ucznia), z możliwością dodania aktywnych linków do zewnętrznych materiałów oraz linków do zasobów zamieszczonych na OneDrive;
 • Tablica ogłoszeń - sposób aby nauczyciele, uczniowie i rodzice otrzymali wszystkie informacje organizacyjne przekazane im przez dyrektora szkoły. Nie trzeba szukać w historii skrzynki e-mailowej, bo wszystko jest łatwo dostępne i zebrane w jednym miejscu – na stronie startowej Dziennika UONET+;
 • Wiadomości do wszystkich - prosty sposób wysyłania przez dyrektora komunikatów do wszystkich uczniów czy rodziców w szkole;
 • Załączniki w wiadomościach dla wszystkich użytkowników - kolejny sposób na przekazanie uczniom materiałów edukacyjnych w formie automatycznie wstawianego linku do materiałów opublikowanych na OneDrive. Tym samym sposobem uczniowie będą mogli zwrotnie przesłać wykonane prace domowe czy testy do nauczycieli;
 • Integracja z usługą Microsoft Office 365 - UONET+ umożliwia założenie w łatwy sposób kont dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły oraz automatyczne udostępnienie użytkownikom danych do logowania. Import kont z e-dziennika do Office 365 poprzez plik CSV. Możliwa synchronizacja kont poprzez integrację za pomocą mechanizmu API (parametr Synchronizacja z Office 365).
  Integracja e-dziennika UONET+ z Microsoft Office 365 oraz uruchomienie usługi przez Microsoft (uzyskanie przez szkołę licencji na Office 365).
  Więcej informacji: E-dziennik VULCAN wspiera edukację zdalną.

 

Microsoft Office 365 A1 Education

Narzędzia i aplikacje sieciowe Microsoft Office 365 dla Edukacji (uruchomienie usługi, regulamin) jako rozwiązanie do zdalnego nauczania - szkoły oraz uczelnie, w tym wszyscy pracownicy, nauczyciele, uczniowie i studenci, mogą bezpłatnie korzystać z usługi Office 365 dla Edukacji, zawierającej m. in. Microsoft Teams, aplikacje Word, Excel PowerPoint i OneNote w wersji online, oraz inne aplikacje i narzędzia do zdalnej edukacji.
Microsoft Teams łączy w sobie elementy komunikacji i współpracy grupowej, przekazywania treści, oceniania prac oraz połączenia aplikacji edukacyjnych w jednym miejscu. Edukacja zdalna z Microsoft Teams - kursy,
Jak korzystać z Office 365?, Teams dla Nauczycieli cz.1, Teams dla Nauczycieli cz.2, Początki dla ucznia,

Office 365 dla Edukacji jako rozwiązanie do zdalnego nauczania:

Podstrona dedykowana szkolnym administratorom,

Podstrona dedykowana nauczycielom, rodzicom i uczniom,

Podstrona zawiera poradniki i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania,

Podstrona zawiera zbiór przydatnych webinarów, które usprawnią proces nauczania zdalnego,

Podstrona zawiera zestaw wybranych kursów, które ułatwiają rozpoczęcie pracy zdalnej z uczniami.
Microsoft Teams dla instytucji edukacyjnych - kompendium wskazówek i porad, szybki start.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas korzystania ze spotkań w Teams.

Nauka na odległość na platformie - wskazówki dla: Kierowników, Nauczycieli, Uczniów, Rodziców.

 

WSiPnet.pl

Platforma edukacyjna WSiPnet.pl do wszystkich przedmiotów, dzięki której:

 • Nauczyciele i uczniowie mają dostęp do e-podręczników;
 • Nauczyciele mogą zadać klasom gotowe testy lub własne prace domowe;
 • Uczniowie korzystają z ćwiczeń do samodzielnej nauki;
 • Nauczyciele oraz uczniowie wysyłają wiadomości i pliki do swoich klas.

Wystarczy się tylko zalogować lub zarejestrować i korzystać (instrukcja, filmy instruktażowe).
Przy rejestracji nauczyciel musi użyć nadanego KODU SZKOŁY, zaś uczeń dołącza do odpowiedniej klasy używając otrzymanego od nauczyciela KODU KLASY.

 

ePodręczniki.pl

Platforma edukacyjna ePodreczniki.pl - instrukcje korzystania z platformy:

 

Zdalne lekcje

Serwis Zdalne lekcje - rządowy portlal zawierajacy propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi do zdalnego nauczania. Zawiera tygodniowe propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową, a każdego dnia pojawiają się nowe, ciekawe rozwiązania prowadzenia zajęć.

 

Edukacyjny portal IPN - nowa, usystematyzowana odsłona zasobów edukacyjnych IPN. Uczniowie i nauczyciele znajdą na niej przede wszystkim teki edukacyjne, wystawy elementarne, infografiki historyczne, a także odniesienia do kilkudziesięciu portali tematycznych IPN.

 

Inne narzędzia i techniki: Otwarte zasoby edukacyjne oraz Edukacyjne pasma TVP - eSzkoła
Poradniki: Kształcenie na odległość – poradnik MEN dla szkół oraz Nauczycielu, poprowadź lekcje online!

 

Print