Matematyczny klub dla ucznia

Testy i zadania online

Klasa 5 SP

1. Arytmetyka (92):

2. Równania i wyrażenia algebraiczne (4)

3. Geometria (62):

4. Ciekawe zadania (10)

5. Zadania konkursowe (83)

6. Testy sprawdzające (6)

7. Zadania różne:

Klasa 1 Gim

1. Arytmetyka (32)

2. Algebra (24): równania, nierówności, wyrażenia algebraiczne

3. Funkcje (14): funkcje, właściwości, wykresy

4. Geometria (58):

5. Ciekawe zadania (11)

6. Zadania konkursowe (83)

7. Testy i sprawdziany (11)

8. Zadania różne:

 

Więcej na Matematyczny klub internetowy dla ucznia

Print