Kształcenie na odległość

Obowiązkowe zajęcia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w całej Polsce zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa - zminimalizowania bezpośrednich kontaktów tylko do szczególnie niezbędnych i poddania się profilaktycznej kwarantannie domowej.

Od 25 marca do 26 czerwca 2020 r. - obowiązkowa nauka (wg programu nauczania) odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z odpowiednim wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. oraz z pewnymi wyjątkami zgodnie z wytycznymi, zaleceniami i procedurami przeciwepidemicznymi dotyczące wznowienia działalności przedszkola oraz szkoły.

Podstawa pracy zdalnej, czyli mówiąc prościej, pracy z domu, to komputer i dostęp do internetu (przyda się też telefon). (…) Dzięki nim zajęcia szkolne można poprowadzić online. Nowe technologie pozwalają na różne sposoby komunikacji, ale też na wymianę plików czy ich wspólne przechowywania. Wśród sposobów komunikacji MEN wymienia pocztę elektroniczną, e-dziennik, chmurę do przechowywania danych, komunikatory internetowe. Wzajemna współpraca i odpowiedzialne podejście do kształcenia na odległość, to klucz do efektywnego organizowania czasu uczniów w domu, łączącego różne formy aktywności.

Nasze rozwiązania nauki na odległość:

Komunikaty i informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Komunikaty i informacje Podkarpackiego Kuratorium Oswiaty:

Komunikaty i informacje Urzędu Gminy Bukowsko:

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii MEN wydał rozporządzenia, które umożliwiają organizację oraz realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna:

Teksty ujednolicone (Platforma Prawo Optivum):

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - na podstawie art. 30b Prawo Oświatowe

Rozporządzenie MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - podstawa art. 30c Prawo Oświatowe

RCL - Zestawienie aktów prawnych i ujednoliconych tekstów

 

Iinformacje o zagrożeniu: Stan epidemii w Polsce oraz Mapa zarażeń

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowotańcu
Anna Bąk

 

Print