Konkurs matematyczny

 

Konkurs matematyczno-plastyczny
Praca z figur geometrycznych na temat: PORY ROKU

Warunki konkursu:

 • Uczestnicy: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.
 • Praca wykonana dowolna techniką w formacie A3, techniki można łączyć.
 • Należy wybrać figury geometryczne: tylko same koła, tylko same trójkąty lub tylko same prostokąty, w tym kwadraty.
 • Prace można wykonywać samodzielnie lub w parach.
 • Termin i miejsce złożenia prac: 28 listopada 2014 r., pokój nauczycielsk.

 

Archiwum z roku szkolnego 2013/2014

Szkolny konkurs matematyczny dla Gimnazjum

Cele konkursu

a) Popularyzacja wiedzy matematycznej.
b) Wzbogacenie słownictwa matematycznego.
c) Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
d) Wdrażanie do samodzielnego czytania ze zrozumieniem tekstów o treści matematycznej.
e) Rozwijanie umiejętności:
- logicznego myślenia,
- dedukcyjnego rozumowania,
- spostrzegawczości,
- odkrywania reguł, prawidłowości i związków,
- stosowania uogólnień,
- dokonywania analizy i syntezy.

Regulamin

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie gimnazjum.
 2. Konkurs będzie trwał od XI do 15 VI.
 3. Na początku każdego miesiąca (od grudnia do maja) na szkolnej stronie internetowej umieszczony będzie zestaw 5 zadań, które uczestnicy konkursu rozwiązywać będą samodzielnie w domu.
 4. Do 25 każdego miesiąca należy złożyć rozwiązania (na arkuszu A4, podpisane) do nauczyciela matematyki (po tym terminie rozwiązania nie będą przyjmowane).
 5. Na początku czerwca odbędzie się finał konkursu – część pisemna w szkole.
 6. 15 czerwca ogłoszone zostaną wyniki konkursu, a na koniec roku szkolnego, wręczone nagrody.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia.

Organizatorzy konkursu

Aktualne zadania konkursowe

Zadania na grudzień 2013

Zadanie 1.
Liczba naturalna dwucyfrowa jest równa potrojonemu iloczynowi jej cyfr. Znajdź tę liczbę.

Zadanie 2.
Zapytany o rok urodzenia mężczyzna odpowiedział: "w roku x2 miałem x lat". Podaj rok urodzenia tego mężczyzny, jeżeli rozmowa odbyła się w XX wieku.

Zadanie 3.
– Trafiłyśmy do świetnej klasy - powiedziała Basia - większość, bo aż 3/4 chłopców, jest niezwykle zabawnych.
- No tak, ale zaledwie o 1/3 chłopaków można powiedzieć, że są przystojni – odparła Basia.
Czy z tego fragmentu rozmowy dwóch koleżanek wynika, że w ich mniemaniu w klasie jest choć jeden zabawny przystojniak?

Zadania na listopad 2013

Zadanie 1.
Jaką cyfrę jedności ma suma czterech kolejnych potęg liczby 3?

Zadanie 2.
Jak można przynieść z rzeki dokładnie 6 litrów wody, gdy mamy tylko dwa naczynia: 4 litrowe i 9 litrowe?

Zadanie 3.
Ponumeruj wierzchołki sześcianu liczbami od 1 do 8 tak aby sumy liczb na każdej ścianie były równe.

Zadania na październik 2013

Zadanie 1.
Pomiędzy dziesięcioro dzieci rozdano 95 cukierków. Każde z dzieci dostało inną liczbę cukierków, ale zawsze większą od 1. Jaką największą liczbę cukierków mogło otrzymać jedno dziecko?

Zadanie 2.
Skoszona trawa zawiera 2/3 wody. Przechowywane w stodole siano posiada już tylko 20% wody. Ile kilogramów siana można uzyskać z 1,2 tony skoszonej trawy?

Zadanie 3.
Dwaj bracia mają razem 7 lat. Liczba miesięcy jednego jest dwa razy większa od liczby lat drugiego. Ile lat mają bracia?

 

Zobacz również aktualne wyniki konkursu matematycznego.

Cząstkowe wyniki konkursu

 

Archiwum z roku szkolnego 2012/2013

Zadania na maj 2013

Zadanie 1.
Trzydzieści dwie godziny przed północą to noc, ranek, południe, popołudnie?

Zadanie 2.
Wiek Dagmary to 2002 dni, a jej mamy to 2002 tygodnie. Ile lat (skończonych) miała mama Dagmary w dniu urodzenia się córki?

Zadanie 3.
Rzucamy dwiema kostkami czerwoną i zieloną. Ile jest wszystkich możliwości, których suma wyrzuconych oczek jest liczbą pierwszą?

Zadania na kwiecień 2013

Zadanie 1.
W wojnie na śnieżki każde z dzisięciorga dzieci przygotowało sobie taką sama liczbę śnieżek. Następnie każdy w każdego rzucił dwukrotnie śnieżką. Po tej wymianie ognia została 1/4 wszystkich śnieżek. Ile śnieżek przygotowało każde z dzieci?

Zadanie 2.
Marysia ma w szufladzie 9 par kolczyków. Każda para kolczyków jest inna. Ile kolczyków musi wyciągnąć Marysia, by mieć pewność, że wśród wyciągniętych kolczyków są 2 kolczyki od pary?

Zadanie 3.
Poniższy rysunek przedstawia 3 żarówki:
zar1
Czarny kolor oznacza żarówkę zgaszoną, biały kolor oznacza żarówkę zapaloną. Mamy do dyspozycji 2 przyciski. Wciśnięcie przycisku P1 odwraca stan żarówek Z1 i Z2. Wciśnięcie przycisku P2 odwraca stan żarówek Z2 i Z3. Odwrócenie stanu żarówki oznacza, że jeśli była ona zapalona to gaśnie, jeśli zaś była zgaszona to zaczyna się świecić.
W jakiej kolejności należy wciskać przyciski P1, P2, aby otrzymać poniższy stan żarówek:
zar2

Zadania na marzec 2013

Zadanie 1.
Oblicz wartość poniższego iloczynu (ułamków zwykłych):
1/100 * 2/99 * 3/98 * ... * 98/3 * 99/2 * 100/1 =

Zadanie 2.

Mamy sznurek o długości 90 centymetrów. Nie mając żadnych innych narzędzi oprócz noża, podaj przepis jak uzyskać kawałek sznurka o długości równej 40 centymetrów.

Zadanie 3.
Jeden kran napełnia basen wodą w ciągu 2 godzin, drugi w ciągu 3 godzin. W jakim czasie napełnią basen obydwa krany?

Zadania na luty 2013

Zadanie 1.
Otwarty kran napełnia basen z zamkniętym odpływem w ciągu 5h. Uwalniając odpływ opróżniamy basen w ciągu 4h przy zamkniętym kranie. Napełniono wodą basen oraz otwarto odpływ i kran napełniający. Po jakim czasie basen zostanie opróżniony z wody?

Zadanie 2.
Ile jest prostokątów o polu równym 48 i bokach będących liczbami całkowitymi?

Zadanie 3.
Znajdź 9 kolejnych liczb naturalnych których suma wynosi 900.

Zadania na styczeń 2013

Zadanie 1.
Jak zmieni się pole prostokąta gdy jeden z jego boków zwiększymy czterokrotnie, a drugi zmniejszymy czterokrotnie?

Zadanie 2.
Jeśli przedwczorajsze jutro wypada w niedzielę, to jaki dzień będzie jutro?

Zadanie 3.
Przedstaw liczbę 693 jako iloczyn dwóch liczb o największym wspólnym dzielniku równym 3. Podaj wszystkie rozwiązania.

Zadania na grudzień 2012

Zadanie 1.
W pudełku są 4 piłki białe, 5 zółtych i 6 czarnych. Zosia wyciąga piłki nie widząc ich koloru. Ile najmniej piłek musi wyciągnąć Zosia by mieć pewność, że ma po 2 piłki każdego koloru?

Zadanie 2.
Los na loterii pieniężnej "Wszystko albo nic" kosztuje 5 zł. Trzej koledzy sprawdzili ile mają pieniędzy. Okazało się, że Filip ma 2 zł, Mikołaj 9 zł, zaś Patryk 4 zł. Chłopcy za wszystkie pieniądze kupili losy na tej loterii. Okazało się, że każdy z zakupionych losów jest wygrywający na kwotę 300 zł. Wygrane pieniądze, chłopcy podzielili sprawiedliwie. Ile pieniędzy otrzymał każdy z nich?

Zadanie 3.
Stefek i Michał odrabiają pracę domową z matematyki. Stefek rozwiązuje jedno zadanie w ciągu 6 minut, zaś Michał rozwiązuje jedno zadanie w ciągu 10 minut. Gdy Stefek rozwiązał wszystkie swoje zadania, Michałowi zostały jeszcze 2 zadania. Ile zadań mieli do rozwiązania chłopcy?

Zadania na listopad 2012

Zadanie 1.
Wacek nalał sobie pełną szklankę wody. Wypił 1/3 szklanki i dolał do pełna soku. Czynność tą powtórzył jeszcze pięciokrotnie. Ostatnią szklankę wypił do dna. Ile szklanek wody i ile szklanek soku wypił Wacek?

Zadanie 2.
4 bociany w 2 godziny łapią 8 żab. Ile potrzeba bocianów, by w 1 godzinę schwytać 80 żab?

Zadanie 3.
Do sumy liczb 987789987789 i 999999 dodaj różnicę tych liczb.

Print