Konkurs EkoPlusik

Powiatowy konkurs matematyczno-przyrodniczy
EkoPlusik

ekoplusik

Konkurs EkoPlusik zorganizowany został z myślą o uczniach wykazujących zainteresowania matematyką i naukami przyrodniczymi. Celem konkursu jest:

  • Rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych.
  • Nauka matematyki, przyrody i geografii poprzez zabawę; uświadomienie uczniom wzajemnego przenikania się zagadnień.
  • Rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań, zadań stwarzających problemy, z którymi uczniowie nie spotkają się na lekcji.
  • Analizowanie i twórcze rozwiązywanie problemów.
  • Rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów.
  • Ćwiczenie umiejętności współdziałania w zespole, dzielenia zadań.
  • Pokazanie praktycznego zastosowania matematyki.

Konkurs EkoPlusik jest dedykowany dla trzyosobowych drużyn wyłonionych z klas 6-8 szkoły podstawowej. Zgłaszanie szkół chętnych do udziału w konkursie EkoPlusik do dnia 18.09.2020 r. na adres e-mailem koordynatora. Przebieg konkursu wg harmonogramu zamieszczonego w Regilaminie konkursu.
Dotaktowo wymagane jest Oświadczenie - wyrażenie zgody na udział dziecka w konkursie.

Obecnie, w dobie pandemii, konkurs zostanie przeprowadzony zdalnie. Trzyosobowe drużyny z poszczególnych szkół, z klas 6, 7 i 8, będą rozwiązywać zadania i zapisywać odpowiedzi za pomocą platformy internetowej. Ostateczne starcie odbędzie się 16 października 2020 r.
Zapraszamy do udziału szkoły powiatu sanockiego.

Koordynatorem konkursu jest nauczyciel matematyki Katarzyna Dworzańska-Bobko e-mail: (koordynator) kasiabobko609@gmail.com - w temacie wiadomości proszę wpisać EkoPlusik.

Sponsorem nagród jest Fundacja mBank.

 

Rozstrzygnięcie konkursu w mediach:
TygodnikSanocki.pl
eSanok.pl
Bukowsko.pl
mBank.pl
ko.rzeszow.pl
SPZarszyn.pl
SP1.Sanok.pl
SP3.Sanok.pl
SP4.Sanok.pl
SPPielnia

 

Ogłoszenia zamieszczone w mediach:
eSanok.pl
Bukowsko.pl
mBank.pl
ko.Rzeszow.pl

 

Print