Informator

Informator

W dziale tym prezentujemy naistotniejsze informacje dedykowane dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli w szczególności dotyczące funkcjonowania dziennika elektronicznego, egzaminu ósmoklasisty, czy rekrutacji do przedszkola, szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Informacje z regionu

 

Aktualności Powrót do Aktualności
Zobacz zdjęcia w Fotogalerii Fotogaleria
Print