Finanse

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

  1. Bilans
  2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  3. Rachunek zysków i strat jednostki
  4. Informacja dodatkowa
  5. Informacja dodatkowa - załączniki

 

Print