Finał konkursu

Rozstrzygnięcie
powiatowego konkursu matematyczno-przyrodniczego EkoPlusik

now W dniu 16 października 2020 r. w Zespole Szkół w Nowotańcu odbył się II etap Powiatowego konkursu matematyczno-przyrodniczego EkoPlusik. Do rywalizacji przystąpiło 12 trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych powiatu sanockiego. Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz ich nauczycieli-opiekunów, konkurs nietypowo odbył się w formie zdalnej z wykorzystaniem usług sieciowych MS Office 365.
Zróżnicowane i odpowiednio dobrane trzy testy matematyczno-przyrodnicze, każdy zawierający 20 zadań, zostały utworzone w usłudze Forms, zaś komunikacja w czasie rzeczywistym odbywała się na platformie Teams. Centrum zarządzania i koordynacji konkursu była Szkoła Podstawowa w Nowotańcu.

Komisja konkursowa, na podstawie wyników przeprowadzonych trzech testów, przyznała następujące miejsca:

I miejsce - SP Zarszyn w składzie: Dagmara Zawada, Julian Semenowicz, Maja Zimak
II miejsce - SP1 Sanok w składzie: Błażej Skrzeszewski, Maria Kalbarczyk, Franciszek Serafin
III miejsce(ex aequo) - SP3 Sanok w składzie: Dominik Adam, Michał Krupa, Sara Jurczak oraz SP Nowotaniec w składzie: Natalia Kabala, Michał Kielniak, Szymon Woroniec
IV miejsce - SP4 Sanok
V miejsce - SP Pakoszówka
VI miejsce - SP Strachocina
VII miejsce (ex aequo) - SP Bukowsko, SP Pielnia, SP Niebieszczany, SP Pobiedno oraz SP Bażanówka.

Konkurs EkoPlusik zorganizowany został z myślą o uczniach wykazujących zainteresowania matematyką oraz naukami przyrodniczymi. Celem dwuetapowego konkursu było:

  • Rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych.
  • Nauka matematyki, przyrody i geografii poprzez zabawę oraz uświadomienie uczniom wzajemnego przenikania się tych zagadnień.
  • Rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań, zadań stwarzających problemy, z którymi uczniowie nie spotkają się na lekcji.
  • Zespołowe analizowanie i twórcze rozwiązywanie problemów.
  • Rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów.
  • Ćwiczenie umiejętności współdziałania w zespole, dzielenia zadań.
  • Pokazanie praktycznego zastosowania matematyki.

Dwuetapowy konkurs matematyczno-przyrodniczy EkoPlusik był dedykowany dla trzyosobowych drużyn wyłonionych w eliminacjach szkolnych z klas 6-8 zgłoszonych szkół podstawowych z powiatu sanockiego. Konkurs przebiegał wg ustalonego harmonogramu wynikającego z opracowanego Regulaminu konkursu, zaś sponsorem nagród była Fundacja mBanku oraz Szkoła Podstawowa w Nowotańcu.

Po zakończonym konkursie uczestnicy podzielili się wrażeniami – było to nowe, ciekawe doznanie, jakże inne od codziennej rzeczywistości szkolnej.

Wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom-opiekunom serdecznie dziękujemy oraz liczymy na dalszą owocną współpracę.

Katarzyna Dworzańska-Bobko
koordynator konkursu

now

now2

now3

now4

 

now5

 

wstecz Powrót do Aktualności
Zobacz zdjęcia w Fotogalerii dalej
Print