Egzaminy zewnętrzne

<- Informacje dla uczniów -> <- Gram i Zdam -> <- OKE -> <- CKE ->

Egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny, nabór do szkół

egzaminy Uwaga uczniowie i gimnazjaliści,
Organizatorem egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.

Na stronie OKE zamieszczone są aktualne informacje dotyczące:

  • Terminów przeprowadzania egzaminów;
  • Organizacji i przebiegu egzaminów w danym roku szkolnym;
  • Dostosowania przebiegu egzaminu do potrzeb ucznia;

oraz istnieje możliwość sprawdzenia uzyskanych wyników z egzaminu.

W dziale tym prezentujemy:

 

Zobacz również:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Sprawdzian IQ

 

Aktualności Powrót do Aktualności
Więcej na Fotogalerii Fotogaleria
Print