Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty E8 na zakończenie szkoły podstawowej

Każdy przyszły absolwent szkoły ma ten sam dylemat: co zrobić aby przygotować się jak najlepiej do egzaminu?

Poniżej przedstawiamy 5 wskazówek, które pomogą w dobrym przygotowaniu do egzaminu:

 1. Nie odkładaj nauki na ostatnią chwilę - może się okazać, że po prostu braknie Ci czasu na opanowanie materiału.
 2. Ucz się systematycznie i regularnie - planuj swój czas poświęcony na naukę.
 3. Zacznij od tematów najważniejszych, mniej ważne zostaw na koniec.
 4. Sprawdzaj regularnie poziom swojej wiedzy rozwiązując przykładowe testy.
 5. Skorzystaj z pomocy specjalistów w zakresie przygotowania do obowiązkowego egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty – szczególne rozwiązania na 16-18 czerwca 2020 r.

Zasady przeprowadzania egzaminów – nowe regulacje prawne.
Aktualne komunikaty i wytyczne CKE - aktualizacja.
Informacja o sposobie organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty.
Komunikat o harmonogramie egzaminów.
Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty.
Komunikat o materiałach i przyborach na egzaminie ósmoklasisty.

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

 

Zakres egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie 8 klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada 8 klasie szkoły podstawowej
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Zestawy zadań powtórkowych z rozwiazaniami

Od 16 do 25 marca 2020 r (w dni powszedni), na stronie CKE oraz okręgowej komisji egzaminacyjnej OKE Kraków, znajdziecie zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty (Komunikat dyrektora CKE). Zestawy zadań będą publikowane codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich ok. godz. 15:00. Materiały dodatkowe przygotowujące do egzaminu znajdują się również w serwisie CKE.

Próbny egzamin ósmoklasisty online – informacja MEN i CKE

CKE oraz OKE we współpracy z MEN przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).
Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.
Szczegóły przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty w serwisie CKE, OKE, KO Rzeszów.
Arkusze próbne 2020 - egzamin ósmoklasisty dostępne online codziennie od godz. 9:00 30 marca - 1 kwietnia) w serwisie CKE oraz OKE Kraków. Zasady oceniania – próbny egzamin ósmoklasisty (08.04 br.).
Rekordowe statystyki dotyczące materiałów do próbnych egzaminów - informacja MEN.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty E8 w normalnym trybie

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Informacje o egzaminie ósmoklasisty - filmy pogladowe z serwisu oke.krakow.pl

 

plakat egzamin

Uwaga uczniowie,

Na stronie OKE Kraków będzie możliwość sprawdzenia uzyskanych wyników egzaminu.
Organizatorem egzaminu ósmoklasisty jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.

 

Więcej informacji w serwisach: cke.gov.pl, oke.krakow.pl

 

Print