Edukacja ekologiczna

Kształcenie umiejętności związanych z prawidłową segregacją odpadów, kompostowaniem odpadów domowych, zagrożeń wynikających z niewłaściwego zagospodarowania odpadów (spalanie odpadów w paleniskach domowych) oraz promocją nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów (termiczne przekształcanie odpadów) wymaga programów edukacyjnych opartych o innowacyjne metody edukacyjne np. z wykorzystaniem internetu i interaktywnych form warsztatowych.

Wsparciem powyższych zadań publicznych, a także odpowiedzią na powyżej zdefiniowane zapotrzebowanie społeczne jest projekt "Akademia Odpadowa". Ma on na celu kompleksową edukację, a także zmianę zachowań i podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami.

Mądrze kupuj - chroń środowisko

Zasady segregacji śmieci

Jak postępować z odpadami problemowymi?

Czym grozi spalanie śmieci w piecu domowym?

Jak założyć kompostownik?

 

Zobacz również:

Ekologiczne Memo - poziom 1

Ekologiczne Memo - poziom 2

Ekologiczne Memo - poziom 3

Print