Dokumenty szkolne

Statut Zespołu Szkół w Nowotańcu

- Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) stanowi integralną część Statutu szkoły

 

Plan pracy szkoły

 

Koncepcja pracy szkoły

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 

 

Wewnątrzszkolne prawo oświatowe

Regulamin realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego.pdf [180.6 KB]

Regulamin organizacji wycieczek i imprez szkolnych.pdf [233.3 KB]

 

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.pdf [172.4 KB]

System pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.pdf [94.5 KB]

Indywidualny program terapeutyczny.pdf [92.6 KB]

Plan działań wspierających.pdf [92.4 KB]

Karta indywidualnych potrzeb dziecka.pdf [107.9 KB]

Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia SP - wzór.doc [105 KB]

tabela PDW MEN.doc [23.5 KB] karta IPD oraz PDW.pdf [33.1 KB]

Szkolny system pracy z uczniem potrzebującym pomocy.pdf [74.4 KB]

Szkolny system wspierania uzdolnień.pdf [61.4 KB]

Dokumenty archiwalne

Program naprawczy dla SP i Gimnazjum.pdf [137.5 KB]

Statut Zespołu Szkół w Nowotańcu nadany przez organ prowadzący

 

Zobacz również:

 

Aktualności Powrót do Aktualności
Zobacz zdjęcia w Fotogalerii Fotogaleria
Print