Informacje dla uczniów

<- Ważne komunikaty -> <- Organizacja roku, Dokumenty szkolne, Procedury, Porady ->
<- Konkursy, Egzamin gimnazjalny, Interaktywne gry i lekcje, GimPlus, Matlandia ->

 

Dla uczniów

 

Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie Gminy Bukowsko

Klasy 4-6:
http://badania.corigo.pl/ankieta/503614/gmina-bukowsko-2020-diagnoza-spoleczna-sp-46-badania-standard.html

Klasy 7-8:
http://badania.corigo.pl/ankieta/503616/gmina-bukowsko-2020-diagnoza-spoleczna-sp-78-badania-standard.html

 

Ogłoszone konkursy

Aktualne konkursy - na obecny rok szkolny

 

Nowa procedura uzyskania karty rowerowej

Procedura uzyskiwania karty rowerowej - obowiązuje

 

Zmiany procedur szkolnych

W obecnym roku szkolnym obowiązują zasady oceniania, które zostały zawate w podpisanych z wami Kontraktach. Określają one m.in. sposoby oceniania, tryb poprawiania ocen oraz wymagania z poszczególnych przedmiotów na stopnie szkolne. Niektórzy uczniowie mają dostosowane wymagania ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne.

 

Sprawdź się z matematyki albo fizyki

Sprawdziany i testy z fizyki: Wersja A, Wersja B, Wersja C, Wersja D, Wersja E, Wersja F,

Niezbędnik ucznia:

ZamKor - elektroniczny zbiór zadań z fizyki z odpowiedziami

 

Print