Informacje dla rodziców

Informacje dla <- rodziców i uczniów -> <- Niezbednik rodzica, Dla ucznia i rodzica, Porady, Pomoc ->

 

 

Specustawa - ulgi w związku z COVID-19

 

Przymusowa restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku

Najważniejsze informacje:

Bank obecnie działa pod nazwą Bank Nowy BFG S.A.


Nieodpłatne poradnictwo dla mieszkańców powiatu sanockiego

Na stronie Urzędu Gminy Bukowsko znajduje się wykaz jednostek organizacyjnych świadczących nieodpłatne poradnictwo dla mieszkańców powiatu sanockiego, wraz z dokładnymi ich adresami oraz numerami telefonów. Pełny ich wykaz znajduje się tutaj.


Nowe zasady segregacji odpadów na terenie Gminy Bukowsko

Segregacja śmieci - poradnik

Dotychczasowe zasady segregacji odpadów
Harmonogram odbioru odpadów w 2019


Załatw sprawę przez Internet

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło serwis obywatel.gov.pl zawierający informacje i usługi przyjazne obywatelom. Informacje są tam pogrupowane tematycznie, obejmujące różnorodne dziedziny życia obywateli: od spraw urzędowych, poprzez podatki, nieruchomości, pracę, zdrowie i edukację do bezpieczeństwa.
Warto skorzystać z tego serwisu, a niektóre sprawy załatwisz "od ręki" przez Internet !!!


Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym?


Obowiązkowe odblaski dla pieszych

Policja Od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który będzie się poruszał po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego będzie groził mandat – od 20 do 500 zł.

Dotychczasowe zapisy ustawy - prawo o ruchu drogowym nakładały obowiązek noszenia elementów odblaskowych jedynie na osoby poniżej 15 roku życia. Teraz ustawodawca rozszerzył go na wszystkich, niezależnie od wieku, którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy będzie mógł się poruszać po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli będzie się znajdował na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowy przepis nie będzie miał zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym podkreślano, że koszty elementów odblaskowych są znikome, natomiast koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc strat materialnych, są zdecydowanie wyższe i trudne do oszacowania. Nowy przepis nie powoduje obciążenia dla budżetu państwa, może natomiast ocalić życie wielu użytkownikom dróg.

Więcej na Policja.pl


Bezpieczna droga do szkoły

droga do szkoły Interpelacja w sprawie samodzielnego poruszania się dzieci po drogach publicznych

W myśl art. 16 znowelizowanej ustawy o systemie oświaty na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć uczeń, który przed dniem 1 września kończy 6 lat. Wielu rodziców zdecydowało się już posłać dziecko do szkoły w wieku 6 lat. W związku z tym, zdarza się, że dziecko sześcioletnie samodzielnie pokonuje drogę z domu do szkoły, wbrew przepisom prawa. Gdyż zgodnie art. 89. Kodeksu wykroczeń oraz art. 43 ustawy – prawo o ruchu drogowym, dziecko do lat siedmiu nie może samodzielnie poruszać się po drodze publicznej z wyjątkiem strefy zamieszkania oraz drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Zgodnie z obowiązującym prawem, jeżeli osoba dorosła, wbrew obowiązkowi opieki, dopuści do przebywania małoletniego na drodze publicznej, wówczas rodzic może zostać ukarany grzywną. Mandat karny wynosi w takiej sytuacji od 20 do 500 złotych, ale w przypadku skierowania sprawy do sądu zagrożenie karą rośnie do 5 tys. złotych.

W związku z zaistniała sytuacją zwracamy się do pani Minister z pytaniami:
1. Czy wraz z ustawowym obniżeniem wieku szkolnego powinny nastąpić zmiany w kodeksie wykroczeń i prawie o ruchu drogowym?
2. Czy ministerstwo zamierza podjąć działania legislacyjne ujednolicające prawo oświatowe z prawem ruchu drogowego?

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej

W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej osiągnięcie przez dziecko sześcioletnie dojrzałości w sferze motorycznej, społeczno-emocjonalnej i intelektualnej do podjęcia i realizowania obowiązku szkolnego nie jest tożsame z osiągnięciem przez dziecko sześcioletnie dojrzałości do bezpiecznego samodzielnego poruszania się po drodze publicznej. Zdolność dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej nie ma bezpośredniego przełożenia, ani nie jest oceniana pod katem zdolności do rozpoznania i oceny przez dziecko niebezpieczeństwa na drodze.

Koordynacja wzrokowo-słuchowa, umiejętności analizy i syntezy słuchowej czy orientacja przestrzenna wystarczająca do realizowania podstawy programowej określonej dla klasy pierwszej dziecka sześcioletniego jest inna od tej by być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Takie rozgraniczenie jest tym bardziej uzasadnione, że w ruchu drogowym występuje dużo więcej bodźców niż w szkole, do odbioru których układ nerwowy dziecka nie jest w pełni dostosowany.

Dojrzałość szkolna i dojrzałość do bezpiecznego samodzielnego poruszania się po drodze publicznej to dwie odrębnie oceniane kwestie, dla których przyjęto różne granice wiekowe. Ze względu na powyższe, zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, obniżanie granicy wieku dziecka, z którą związana jest odpowiedzialność opiekuna dziecka za wykroczenie określone w art. 89 Kodeksu wykroczeń nie jest wskazane.

Więcej na sejmometr.pl Interpolacja pselska, odpowiedź


Poradniki dla rodziców i nauczycieli


E-dziennik UONET+ oraz e-podręczniki MEN

Uprzejmie informujemy iż do naszej szkoły wkraczają również nowoczesne e-technologie. Został wdrożony e-dziennik UONET+, istnieje możliwość korzystania z tablicy interaktywnej oraz darmowych zasobów e-podręczników MEN. W całym budynku szkolnym jest możliwy dostęp do Internetu poprzez szkolną sieć WiFi.

W e-dzienniku UONET+ każdy (zarówno rodzic jak i uczeń) - nie wychodząc z domu - może na bieżąco śledzić postępy swojego dziecka, tematy zrealizowanych zajęć, terminy i zakres planowanych sprawdzianów oraz kartkówek, a także sprawdzić jakie (z czego i na kiedy) prace domowe ma zadane dziecko. Aby korzystać z e-dziennika należy wychowawcy klasy podać swój e-mail, zapoznać się z krótką instrukcją, zalogować się na indywidualne konto zabezpieczone hasłem (dostęp do zasobu jest możliwy ze szkolnej strony - ikonka Dziennik).

E-podręczniki MEN mają być odpowiedzią na potrzeby uczniów i wyzwania nowoczesnej, cyfrowej szkoły. To tu, w sieci, uczniowie szukają informacji, inspiracji, wymieniają się wiadomościami i doświadczeniami. E-podręczniki to całe środowisko uczenia się i nauczania. Dają możliwość pracy w zespołach i dopasują się do indywidualnego stylu nauki. W przyszłości każdy uczeń lub nauczyciel na swoim indywidualnym koncie – profilu (po zalogowaniu) będzie mógł gromadzić własne materiały, dzielić się nimi, tworzyć autorskie wersje podręcznika (dostęp do zasobu jest możliwy ze szkolnej strony - ikonka epodręczniki.pl).

Zachęcamy do częstego korzystania z w/w zasobów oraz naszej strony internetowej.


Regionalny System Ostrzegania RSO już działa

1 stycznia 2015 r. ruszył Regionalny System Ostrzegania - aplikacja alarmowa, dzięki której komunikaty o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych pojawiają się na ekranach telewizorów w kanałach TVP Regionalnej oraz w specjalnej aplikacji na smartfony. Od lipca RSO obejmie także powiadamianie SMS-owe.
Na mocy dwuletniej umowy między Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a TVP, system został uruchomiony 1 stycznia 2015 r. w kanałach TVP Regionalnej. Pół roku później, od 1 lipca, RSO obejmie wszystkie kanały TVP nadawane w naziemnej telewizji cyfrowej, a także powiadamianie SMS-owe. W tym drugim przypadku usługa będzie dostępna po zgłoszeniu swojego numeru telefonu do baz wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego.

Informacje, np. o nadchodzących burzach, trąbach powietrznych czy zagrożeniu powodziowym będzie można zobaczyć na ekranach telewizorów. Warunkiem ich odbioru jest włączenie w telewizorach lub dekoderach funkcji wyświetlania napisów DVB-T lub posiadanie odbiornika z funkcją HbbTV (telewizja hybrydowa). Komunikaty i ostrzeżenia rozpowszechniane w ramach RSO obejmują kilka kategorii m.in. meteorologiczne oraz hydrologiczne.
W przypadku wystąpienia zagrożenia na ekranie telewizora pojawi się krótki komunikat. Jego pełna treść będzie dostępna w telegazecie. W poprawnie zainstalowanych, podłączonych do internetu telewizorach hybrydowych komunikat pojawi się automatycznie. Posiadacze telewizorów z dostępem do sieci będą mieli dodatkowo dostęp m.in. do filmów instruktażowych, map i dróg ewakuacji.
Ponadto, RSO zawiera informacje drogowe oraz poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych. Od niedawna można także używać bezpłatnej aplikacji w telefonach komórkowych. Można ją znaleźć w Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store. Aplikację można wyszukać po słowach kluczowych RSO oraz "Regionalny System Ostrzegania". Aplikacja mobilna RSO umożliwia dostęp do komunikatów, generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. W celu zapoznania się z konkretnym komunikatem wystarczy pobrać aplikację RSO, a następnie wybrać dowolne województwo.

Wiecej informacji w serwisie rso.tvp.pl


Rodzic w erze Internetu - szpieguje czy roztacza kontrolę i opiekę?

kampania Wydaje się, że naszemu dziecku, siedzącemu w pokoju przed ekranem komputera, nic nie zagraża. A ono może być ofiarą hejtingu: publicznego upokarzania w sieci. Prawdziwym dramatem wśród młodzieży jest publiczne szykanowanie przez rówieśników: wrzucanie do sieci ośmieszających zdjęć, pogardliwych komentarzy, wysyłanie obraźliwych maili czy SMSów. To zjawisko nazywane jest hateing (z ang. hate – nienawidzić). Na początku dotykało głównie osoby powszechnie znane, wzbudzające emocje: gwiazdy filmowe, polityków, celebrytów. Teraz zatacza coraz szersze kręgi, coraz częściej zdarza się też wśród najmłodszych internautów.

Można długo wymieniać rodzaje niebezpieczenśtw czychających w Internecie: strony eksponujące przemoc, erotykę i pornografię, wulgarne przekazy, rasizm i ksenofobia, oddziaływania sekt, rożne formy psychomanipulacji, używki i hazard, kradzież tożsamości, oszustwa i wyłudzenia, publiczne upokorzenia, nękanie, zastraszanie ... Taka już jest specyfika Internetu, że łączy w sobie kopalnię wiedzy i wielki śmietnik. Przed wszystkimi tymi szkodliwymi sytuacjami chronimy dzieci w realnym świecie. Tymczasem zapominamy jednak, że dzieci mogą bez trudu trafić na nie w świecie wirtualnym.

Najważniejsze jest, aby zdać sobie sprawę z metod i technik stosowanych nie raz w Internecie. Bywa że i dorosły człowiek może się w tym po prostu pogubić, a co dopiero dziecko, które wchodząc w wirtualna rzeczywistość często narażone jest na psychomanipulacje oraz wyrafinowane mechanizmy, pod wpływem których trudno mu się oprzeć przed obejrzeniem takiej czy innej strony, rozmowie z kimś obcym, itp. Dla dziecka spragnionego poznawania świata to bardzo fascynujące …

Z badań wynika, że przeciętny nastolatek spędza w Internecie około 5 godzin dziennie i ukrywa swoją aktywność przed rodzicami. Czy dorośli powinni kontrolować poczynania swoich dzieci? Technologia może im w tym pomóc!

Współcześnie korespondencja między rówieśnikami przeniosła się do sieci - z tym zastrzeżeniem, że większość nastolatków uważa, że e-maile są passé, a zamiast nich komunikują się ze sobą poprzez SMS-y czy portale społecznościowe. Czasem korzystają z funkcji wysyłania prywatnych wiadomości, jednakże Internet i popularność serwisów typu Facebook czy Nasza Klasa, sprawiła, że prywatność staje się zjawiskiem coraz bardziej egzotycznym. Dobrowolnie umieszczamy nasze życie osobiste, osiągnięcia i przemyślenia na "profilach", tak żeby każdy mógł się o nich dowiedzieć. Nastolatki wchodzą w związki i rozstają się w Internecie, a status na Facebooku informuje ich znajomych czy znowu są "do wzięcia".

McAfee, jedna z największych firm zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa w Internecie i ochroną przeciwwirusową, przeprowadziła w 2013 roku badanie zachowań internetowych nastolatków. Okazuje się, że obawy rodziców nie są bezpodstawne - młodzież rzeczywiście robi w sieci rzeczy ryzykowne, co grosza - ukrywa je przed rodzicami. Wyniki badania pokazują, że 70% nastolatków ma swoje sposoby na ukrywanie przed rodzicami swoich działań w Internecie. Do najpopularniejszych należą:

 • wyczyszczenie historii używanej przeglądarki - 53%
 • zamknięcie/zmniejszenie okna przeglądarki, gdy rodzic wchodzi do pokoju - 46%
 • ukrywanie lub kasowanie komunikatorów internetowych i plików wideo - 34%
 • kłamanie lub ukrywanie szczegółów dotyczących aktywności w Internecie - 23%
 • korzystanie z komputera, którego rodzice nie sprawdzają - 23%
 • korzystanie z mobilnego urządzenia z dostępem do Internetu - 21%
 • korzystanie z ustawień prywatności pozwalających na dostęp do zamieszczanych treści tylko wybranym osobom - 20%
 • przeglądanie Internetu w trybie prywatnym - 20%
 • posiadanie adresu mailowego nieznanego rodzicom - 15%
 • tworzenie duplikatów/fałszywych profili społecznościowych - 9%

Okazuje się, że większość rodziców (73,5%) wierzy, że ich dzieci nie robią w sieci niczego ryzykownego - tymczasem z badania wynika, że prawie połowa korzystających z Internetu nastolatków miała kontakt ze stronami epatującymi przemocą, a 1/3 wchodziła na strony z pornografią.

Nie wszyscy rodzice jednak śpią spokojnie, kiedy ich dziecko surfuje w sieci. Z tego samego badania wynika, że dorośli coraz częściej monitorują internetowe działania swoich nastoletnich dzieci - połowa z nich korzysta z programów oferujących funkcję kontroli rodzicielskiej, 44% rodziców zna hasła dostępu do skrzynek pocztowych i kont na profilach społecznościowych swoich dzieci, a 27% matek i ojców konfiskuje ich komputery i urządzenia mobilne. Jednak niemal jedna czwarta dorosłych nadal rozkłada ręce, twierdząc, że technologia ich przerasta i dlatego w ogóle nie kontrolują aktywności online swoich nastoletnich dzieci. To - według Roberta Siciliano, eksperta ds. bezpieczeństwa w firmie McAfee, jest błędem: - Rodzice powinni wiedzieć, co ich dzieci robią w sieci - mówi. - Prawda jest taka, że pozwalając nastolatkowi na uczestniczenie w niemonitorowanym świecie Internetu, narażamy go na realne niebezpieczeństwa i ich realne konsekwencje, a te zagrożenia wzrastają wraz z rozwojem portali społecznościowych.

Kompleksowe rozwiązania w zakresie kontroli dostępu do sieci - programy WebControl, i Filtr rodzinny

Na rynku dostępne są oprogramowania wyłączające urządzenia elektroniczne w czasie, kiedy dziecko powinno spać i blokujące ściąganie podejrzanych aplikacji. Istnieją nawet narzędzia uniemożliwiające wysyłanie SMS-ów podczas jazdy samochodem oraz informujące rodziców o tym kto w ostatnim czasie dodał nasze dziecko do znajomych na Facebooku i o każdym zdjęciu naszej pociechy, które ukazało się na tym portalu.

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Cztery rzeczy, które może zrobić rodzic:

 1. Zdecyduj które witryny Twoje dziecko może odwiedzać, a których nie:
  Zablokuj nieodpowiednie treści
 2. Zwiększ bezpieczeństwo i prywatność:
  Utwórz różne konta użytkownika
  Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie np. Microsoft Security Essentials
  Dostosuj ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki sieci Web
  Ustal limity pobierania plików
 3. Kontroluj które witryny Twoje dzieci odwiedzają:
  Włącz kontrolę rodzicielską w systemie Windows (Vista, 7, 8)
  Zainstaluj filtr zabezpieczeń rodzinnych np. Windows Live Family Safety
  Przeglądaj historię w przeglądarce Internet Explorer
 4. Przypominaj dzieciom, żeby nie rozmawiały z obcymi:
  Ograniczaj bezbronność swojego dziecka, naucz je jak zachować ostrożność
  Pomóż dzieciom korzystać z portali społecznościowych w bezpieczny sposób

Szczegóły na microsoft.com w Centrum bezpieczeństwa

Praktyczne poradniki


Segregacja śmieci

Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejęła Twoja gmina. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady.

Najpierw podstawowe zasady. Odpady możemy podzielić na: odpady organiczne, z których można zrobić kompost, papier, odpady z tworzyw sztucznych, aluminium i inne metale, szkło przezroczyste, szkło kolorowe, pozostałe odpady, nie podlegające recyklingowi.

Teraz czas na pojemniki. Zwróćmy uwagę na ich kolory: niebieski pojemnik przeznaczony jest na papier, żółty pojemnik - na plastik i metal, biały pojemnik - na szkło białe, zielony pojemnik - na szkło kolorowe, czarny - na odpady zmieszane (czyli takie, które nie nadają się do odzysku bądź recyklingu, podlegają biodegradacji i nie stanowią odpadów niebezpiecznych).

Oprócz powyżej wymienionych pojemników możemy również spotkać czerwone pojemniki na śmieci - przeznaczone są one wyłącznie na puszki aluminiowe i metal.

Uwaga! Pojemniki do segregacji odpadów oprócz kolorów są dodatkowe oznaczone i opisane. Na większości z nich znajdziesz więc informację, co możesz do nich wrzucić, a czego nie powinieneś. Przedstawiona powyżej kolorystyka może nie obowiązywać w każdej gminie, dlatego za każdym razem warto to sprawdzić.

Sprawdź, zanim wyrzucisz

Karton po mleku (ale także po napojach, gotowych zupach itp.) - to cenny surowiec wtórny, ale dosyć problematyczny. Składa się bowiem głównie z celulozy, ale zawiera także polietylen i kilka procent aluminium. Do którego pojemnika więc go wrzucić?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zużyte opakowania kartonowe po mleku i sokach powinny trafić do żółtych pojemników (lub worków) oznaczonych napisem "metale, tworzywa sztuczne".

Nie wszyscy specjaliści od ekologii jednak się z tym zgadzają - niektórzy twierdzą, iż opakowania te powinny trafić do pojemników lub worków na makulaturę. W niektórych gminach sprawa jest ułatwiona - odpady surowcowe suche (czyli tworzywa sztuczne, szkło i papier) wrzucane są bowiem do jednego worka. Więc jeśli mamy wątpliwości - upewnijmy się, jaki system selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych stosuje nasz odbiorca odpadów.

Słoik z przeterminowanym dżemem - zawartość wyrzucamy do odpadów zmieszanych, sam słoik do szkła. Odrywaniem etykiety możemy się nie przejmować, ale pamiętajmy, by nakrętkę wyrzucić osobno - do metali i plastików, dobrze by było także słoik lekko przemyć.

Rada specjalisty: Bardzo często produkty przeterminowane nadają się do spożycia. To producenci wymyślili oznaczenie best before, aby zwiększać ilość kupowanych produktów. Zatem najpierw przekonajmy się, czy faktycznie przeterminowany dżem jest niezdatny do spożycia. Uwaga! Rozbitą szklankę, talerz lub kieliszek wrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi - nie do szkła.

Karton po pizzy - usuwamy resztki jedzenia i tłuste fragmenty (np. wieczko) i wrzucamy do pojemnika na papier

Butelka po coca-coli - zgniatamy, nie zakręcamy, wrzucamy do pojemnika (lub worka) na metale i tworzywa sztuczne (plastik). Jeśli chodzi o papierowe etykiety możemy, ale nie musimy odrywać.

Pudełko po margarynie, kubeczki po śmietanie, jogurcie, torebki po kawie, opakowanie po czipsach, torby na zakupy jak i opakowania po makaronie, soli, ryżu oraz folię po parówkach, wędlinie - wrzucamy do pojemnika na plastik i metal.

Butelki po oleju i tacki po mięsie, gotowych daniach - zdania są podzielone: jedni mówią do plastiku i metalu, drudzy - nie segregujemy. Najlepiej spytać, jakie zasady obowiązują w naszej gminie.

Ręczniki papierowe, chusteczki, pampersy, podpaski czyli tzw. odpady higieniczne - wrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi. Niestety, jedyną sprawdzoną metodą ich zagospodarowywania jest ich spalenie w specjalistycznych zakładach termicznej utylizacji odpadów.

Gąbki do mycia naczyń - wrzucamy do pojemnika z tworzywami sztucznymi

Zużyte baterie - są odpadami niebezpiecznymi. Najlepiej zbierać baterie w domu do słoika, pudełka i -  jak się nazbiera większa ilość - zanieść do specjalnych pojemników, które dostępne są m.in w sklepach, gdzie baterie można kupić.

Przeterminowane leki - absolutnie nie wyrzucamy ich do kosza! Leki są zbierane są w wyznaczonych przez każdą gminę na swoim terenie aptekach.

Żarówki - powinny trafiać do odpadów zmieszanych, ale można je także zbierać z innymi źródłami światła: świetlówkami, jarzeniówkami - czyli razem ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznymi.

Stary sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli tzw. elektrośmieci - można zostawić w sklepie, w którym kupujemy nowy sprzęt. Wiele firm za darmo zajmuje się odbiorem i utylizacją takiego sprzętu. Listami miejsc zbiórki elektrośmieci dysponują urzędy gminy, ale można je także znaleźć w internecie.

Akumulatory, oleje samochodowe i płyny chłodnicze - możemy oddać w zakładach mechanicznych lub na stacjach benzynowych. Zużyte opony można bezpłatnie zostawić w punkcie zakupu nowych opon lub w serwisie ogumienia.

Niepotrzebne ubrania - można wrzucić do kontenerów PCK (stoją zazwyczaj przy ogólnodostępnych pojemnikach na surowce wtórne) lub oddać np. do Caritasu.

Popiół z pieca centralnego ogrzewania, popiół z kominka - wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

Starą pralkę i lodówkę czyli tzw. sprzęt wielkogabarytowy - można oddać podczas zbiórek, które co pewien czas będą ogłaszać gminy. Gdy kupujemy nowy sprzęt, sprzedający ma obowiązek bezpłatnie odebrać od nas ten zużyty.

Ekspert radzi:

- jeżeli często następuje rotacja odpadów możemy ich nie myć przed wyrzuceniem, jeżeli musimy worek z odpadami trzymać kilka dni w domu, radzę odpady wymyć ze względu na nieprzyjemny zapach.

- robiąc zakupy warto wybierać te produkty, które mają jak najmniej opakowań.

- na surowcach wtórnych można zarobić - papier, puszki, a nawet szkło, możemy zawieźć do punktu skupu.

- segregujmy z głową - najczęstszym problemem, jeśli chodzi o segregację, jest zanieczyszczanie surowców (papieru, tworzywa, metalu) odpadami organicznymi i niebezpiecznymi. Wspólna zbiórka takich odpadów skutkuje tym, iż np. papier nie nadaje się już do recyklingu, a z zanieczyszczonych odpadów organicznych nie można wyprodukować dobrej jakości kompostu.

- na początek wystarczą nam dwa pojemniki: jeden na odpady mieszane, drugi na te, które podlegają recyklingowi. Gdy drugi z pojemników będzie pełen - zanim wyrzucimy jego zawartość, zróbmy podział na szkło, papier i tworzywa sztuczne.

Pamiętaj o zasadzie 5R

Recykling nie jest panaceum na wszelkie problemy z odpadami. To tylko jedna z zasad, której zastosowanie buduje zrównoważoną gospodarkę odpadami. Obecnie prawidłowa gospodarka odpadami powinna być oparta na zasadzie 5R - mówi Dominik Dobrowolski.

Pierwsze "R" czyli reduce (redukuj, ograniczaj) - cały czas jest to jeden z najważniejszych elementów całej śmieciowej układanki. Najważniejsze jest zmniejszenie ilości powstających odpadów, czyli ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów, unikanie zbędnych lub niepotrzebnych rzeczy, unikanie towarów nadmiernie opakowanych i jednorazowych o niskiej jakości, które szybko zamieniają się w śmieci, często niebezpieczne dla życia, zdrowia i środowiska.

Drugie "R"  to reuse - oznaczające ponownie używanie, wykorzystanie. Reuse przypomina o możliwości powtórnego wykorzystania produktów powszechnie uznanych za jednorazowe, co zmniejsza skalę kupowania kolejnych towarów oraz powstających odpadów.

Trzecie "R" promuje recykling, segregację odpadów i ich zbiórkę selektywną. Od 1 lipca zgodnie z nową "śmieciową ustawą" Polska przyłącza się do państw, które systemowo i prawnie będą wspierać recykling.

Czwarte "R" - recover czyli odzyskuj, szczególnie energię zawartą w odpadach. Wiele odpadów nie nadaje się do recyklingu z uwagi na skomplikowaną i wielomateriałową budowę lub ich recykling nie jest ekonomicznie uzasadniony. Jedynym rozsądnym sposobem ich zagospodarowania jest wykorzystanie energii w nich zawartej.  Możliwe jest np. spalanie takich odpadów (jedynie w specjalistycznych instalacjach) i produkcja w procesie kogeneracji czyli skojarzeniu, energii cieplnej i elektrycznej; np. energia odzyskana z jednej tylko zużytej torby plastikowej pozwala oświetlać pokój 60-watową żarówką przez 10 minut.

Piąte "R" - renew czyli odnawiaj. Zachęca producentów i wytwórców materiałów, do ich odnawiania, przykładem może być np. produkcja nowej generacji tworzyw sztucznych na bazie produktów organicznych, bez wykorzystania nieodnawialnych surowców. Myślę, że renew z uwagi na dramatycznie kurczące się zasoby to jedyne przyszłościowe rozwiązanie, które zrewolucjonizuje całą gospodarkę odpadami - podsumowuje Dominik Dobrowolski.

Zobacz również: Nowe zasady gospodarowania odpadami albo ekologia z eko-fanami


Zanim podpiszesz - nie daj się nabrać

zanim podpiszesz Ruszyła kampania społeczna "Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz". Celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych krótkoterminowych pożyczek, tzw. "chwilówek" oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa.

Cztery zasady bezpiecznego zaciągania pożyczki to:

 1. Sprawdź wiarygodność firmy.
 2. Policz całkowity koszt pożyczki.
 3. Dokładnie przeczytaj umowę.
 4. Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz.

Więcej informacji w dziale Porady / Sprawdź zanim podpiszesz oraz na zanim-podpiszesz.pl


Jak pomóc dziecku w nauce?

pomoc

Czasami dziecku wystarczy obecność kogoś bliskiego podczas odrabiania lekcji. Wówczas czuje się ono pewniej i bezpieczniej, pracuje szybciej i staranniej ... Więcej w poniższych artykułach:

Cierpliwość i wytrwałość są kluczem do osiągania sukcesów.
Warto również przeczytać artykuły:


Program stypendialny AKROPOL wspierający uzdolnioną młodzież z terenów wiejskich

akropol Program stypendialny AKROPOL daje szansę młodym ludziom pochodzącym z terenów wiejskich na sfinansowanie trzech lat nauki w bardzo dobrym liceum w województwie. Tym samym Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego pokrywa wszelkie koszta utrzymania ucznia podczas nauki w Krośnie.

Po stypendia AKROPOL można się zgłaszać drogą elektroniczną do 14 marca 2012 roku wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Z wyrazami szacunku,

 • Maciej Ziółkowski
 • Koordynator Wojewódzki EFC
 • tel. +48 696-648-119
 • mziolkowski@efc.edu.pl
 • Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC
 • Bukwałd 43
 • 11-001 Dywity
 • biuro@efc.edu.pl
 • www.efc.edu.pl

Program stypendialny SOLIDARNI wspierający uzdolnioną młodzież

solidarni Program ma na celu pomóc zdolnym uczniom, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny (i taki pozostanie).

Obecnie w programie bierze udział 185 szkół z całej Polski. W pierwszej edycji przyznaliśmy 139 stypendiów, w drugiej zaś już 204! Im więcej szkół przystąpi do programu, tym większa liczba zdolnych uczniów otrzyma pomoc. Dlatego istotne jest, aby szkoły z Państwa terenu również zdecydowały się przystąpić do programu.

Fundacja Świętego Mikołaja zapewnia każdej szkole narzędzia i materiały ułatwiające pozyskiwanie środków na stypendia, szkolenia i doradztwo, a także pomaga w promocji programu i szkoły. 100% zebranych przez szkołę środków przeznaczonych jest na stypendia w danej szkole. Fundacja nie pobiera prowizji od wpłat ani od przekazanego 1% podatku.

Zapraszam do zapoznania się z informacją o programie oraz do odwiedzenia strony www.solidarni.org.pl Patronat honorowy nad programem objął Minister Edukacji Narodowej.

Zmieniaj świat razem z nami! Fundacja Świętego Mikołaja prosi o 1% Twojego podatku. Wpisz w zeznaniu PIT nr KRS: 0000126602 lub skorzystaj z programu do rozliczeń rocznych PIT naszej fundacji.

Łączę wyrazy szacunku

 • koordynator Monika Madej
 • Fundacja Świętego Mikołaja
 • kom. 669 24 14 24
 • tel. 22 825 03 90
 • fax. 22 625 17 14
 • www.mikolaj.org.pl

 

Print