Bezpieczeństwo cyfrowe

Bezpieczeństwo cyfrowe

 

Rozwiązania techniczno-organizacyjne:

Podnoszenie świadomości na temat cyfrowego bezpieczeństwa:

 

Cyberprzemoc

Działania, materiały i poradniki:
"Cyberprzemoc włącz blokadę na nękanie" - poradnik dla rodziców
- Zagrożenia w Internecie - reagowanie
- Zagrożenie w Internecie - cyberprzemoc
- Jak reagować na cyberprzemoc?
- Komputer, laptop, tablet, smartfon i Internet- Jak radzić sobie z elektroniczną agresią młodych ludzi?

 

Bezpieczny Internet

opiekun ucznia W czasach szybkiego rozwoju technologicznego narażeni jesteśmy na takie zagrożenia, o których nigdy wcześniej nikt by nawet nie pomyślał. Internet jest światem rządzącym się własnymi prawami, w którym użytkownicy często wykorzystują swoją anonimowość nie zawsze w dobrej intencji. Coraz szersze zastosowanie wirtualnej przestrzeni daje duże pole do popisu cyberprzestępcom. Takie zagrożenia, jak zawieranie nieodpowiednich znajomości, trafianie na niewłaściwe strony internetowe czy wirtualna przemoc to zaledwie niewielka część zagrożeń, z jakim mogą spotkać się dzieci w Internecie. Aby temu zapobiec, istotne staje się wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi w walce z niebezpieczeństwami w sieci.

Oprócz faktycznej, fizycznej obserwacji poczynań dziecka w Internecie, opiekunom pomocna może się okazać zautomatyzowana forma takiej kontroli. Na przykład dostawcy Internetu zapewniają możliwość filtrowania treści przeglądanych stron www. Taka funkcja jest również dostępna w odpowiednim module dobrego programu antywirusowego. Nie można jednak zapominać o odpowiedniej edukacji dzieci z zakresu bezpieczeństwa online. Ważna jest tu rozmowa i przekazanie młodym internautom jak najszerszej wiedzy odnośnie rozsądnego surfowania w sieci.

Więcej na Bezpieczny Internet oraz Bezpieczna Szkoła

Projekt - Bezpieczna cyberlandia

Projekt dotyczy tematyki związanej z zagrożeniami występującymi w Internecie oraz ich profilaktyki, a jego głównym założeniem jest podniesienie wiedzy rodziców i nauczycli z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.

W ramach realizacji projektu odbędą się szkolenia dla nauczycieli/wychowawców oraz spotkania edukacyjne dla chętnych rodziców. Przeprowadzone zostaną także dwa konkursy plastyczne dla dzieci szkół podstawowych z terenu powiatu wschowskiego. Za pośrednictwem strony internetowej www.ochronadzieci.pl udzielane będą również bezpłatne konsultacje przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w Internecie.

Udział w projekcie oraz materiały szkoleniowe są bezpłatne.

Więcej o projekcie w serwisie flis.org.pl

Bezpieczna strona

W XXI wieku Internet jest najłatwiej dostępnym i najpopularniejszym źródłem wiedzy, informacji i rozrywki. Wystarczy wejść do sieci i już po chwili możemy posłuchać muzyki, obejrzeć film, wykonać przelew bankowy, pograć w ulubione gry, czy porozmawiać ze znajomymi. Rodzice i dzieci za pomocą stron www z łatwością mogą rozwijać swoje pasje. Czynności, które jeszcze klika lat temu były skomplikowane, w obecnych czasach stały się zdecydowanie prostsze. Wyobraźmy sobie, że chcemy zaplanować podróż zagraniczną - dzięki dostępowi do Internetu, dziś jest to czystą przyjemnością. Aktualne mapy, rozkłady jazdy, rezerwacje na stronach hoteli i przewoźników znajdują się nieomal na wyciągnięcie ręki.

Wydawałoby się, że to idealne narzędzie. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze jest to bezpieczne. Anonimowość, jaką daje wirtualny świat jest kusząca dla osób chcących w nim popełniać różnorakie przestępstwa. Mając to na uwadze, a dodatkowo wiedząc, jak łatwe jest dotarcie do dzieci za pośrednictwem Internetu zwróćmy uwagę na to, jakie strony odwiedzają nasze pociechy. Trzeba pamiętać, że nawet te, które z pozoru wyglądają na niewinne, nie zawsze są bezpieczne, a pewna część z nich może zawierać niepożądane przez nas treści. Dlatego zacznijcie Państwo korzystać ze stron posiadających certyfikaty bezpieczeństwa.

Cechami wyróżniającymi takie strony www są zabezpieczenia antyspamowe i antyhakerskie, a przede wszystkim starannie wyselekcjonowana zawartość merytoryczna. Dzięki takim środkom ostrożności mamy pewność, że nasi podopieczni bawiąc i ucząc się za pomocą Internetu nie natrafią na nieodpowiednią zawartość.

Do najpopularniejszych certyfikatów bezpieczeństwa na polskich stronach internetowych należy „BeSt bezpieczne strony” przyznawany przez Fundację Dzieci Niczyje.

Przyznanie tego certyfikatu następuje po weryfikacji zawartości merytorycznej strony, jej domeny i serwera, na którym się znajduje oraz danych osobowych administratora. Strona jest przynajmniej raz na kwartał weryfikowana pod kątem treści, a wszelkie istotne zmiany jej zawartości są zgłaszane komisji przyznającej certyfikaty. Adresy, które otrzymały wyżej wymieniony certyfikat oznakowane są odpowiednim banerem internetowym, a ich wykaz jest na bieżąco uzupełniany na www.sieciaki.pl.

Żeby nasze dziecko było bezpieczne w sieci, oprócz korzystania z właściwych stron powinno przyswoić kilka podstawowych zasad dotyczących używania Internetu.

Przede wszystkim każde wejście do Internetu powinno być poprzedzone włączeniem programów antywirusowych. Uchroni nas to przed instalowaniem niepożądanego oprogramowania i penetracją naszego komputera przez osoby nielegalnie pozyskujące dane.

Po drugie - w sieci obowiązuje zasada ograniczonego zaufania w stosunku do poznanych w niej osób. Ponieważ nigdy nie mamy 100% pewności, kim jest osoba, z którą rozmawiamy za pomocą komunikatorów, uczulmy nasze dziecko na to, by nigdy nie podawało swoich danych (imię, nazwisko, adres, adres i numer szkoły) oraz nie wysyłało nieznajomym swoich zdjęć. Każdy zamiar spotkania się w realnym świecie z osobą poznaną w Internecie powinien być zgłoszony osobie dorosłej.

Po trzecie - wszelkie akty przemocy i agresji, z jakimi nasi podopieczni spotkają się w trakcie korzystania z Internetu powinny być na bieżąco zgłaszane rodzicom. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko zareagować, kiedy dziecku dzieje się krzywda.

Dzięki przestrzeganiu tych prostych zasad i korzystaniu z certyfikowanych stron będziecie Państwo mieli świadomość, że Wasza pociecha korzysta z Internetu w sposób bezpieczny, gwarantujący jej zabawę i naukę bez narażania na kontakt z treściami i osobami niepożądanymi.

Szkoła bezpiecznego Internetu

Dzisiejszy świat wymaga od dorastających dzieci i młodzieży znajomości nowych technologii. Dzieci chętnie chłoną wszelkie nowinki technologiczne, jednak najważniejszym, najczęściej używanym narzędziem pozostanie Internet. Internet jest kopalnią wiedzy, miejscem rozrywki i kontaktu z przyjaciółmi, placem zabaw. Niestety, Internet wykorzystywany nieostrożnie może okazać się destrukcyjnym przyjacielem. W wielu przypadkach przygoda z Internetem kończy się na policji. Coraz częściej w Polsce, jak i zagranicą, nagłaśniane są przypadki cyberprzestępczości – pedofilii, nękania rówieśników on-line. Problemem jest to, że ani rodzice ani szkoła nie wychowują dzieci do korzystania z Sieci – sami tłumaczą się nieznajomością obsługi komputera. Dziecko w niekontrolowany sposób używające Internetu do różnych celów narażone jest na wiele niebezpieczeństw, takich jak cyberbullying, oglądanie treści niestosownych do wieku, uzależnienia.

Program „Szkoła Bezpiecznego Internetu” jest programem edukacyjnym, profilaktycznym skierowanym zarówno do dorosłych (rodzice, kadra nauczycielska), jak i do dzieci. Głównym celem programu jest profilaktyka cyberprzestępczości, jak pedofilia on-line, nękanie rówieśników złośliwymi i krzywdzącymi wpisami w serwisach społecznościowych i forach dyskusyjnych. Cele zostaną osiągnięte poprzez pokazanie bezpiecznego sposobu korzystania z Internetu, z poszanowaniem zasad prawa i netykiety oraz uwzględnieniem potrzeb i praw innych osób. Rodzice i nauczyciele zostaną odpowiednio przygotowani do roli odpowiedzialnych użytkowników Internetu, stanowiących dobry przykład dla młodych pokoleń. Znakiem przeprowadzonych szkoleń i utrzymywania dobrych praktyk w szkołach (podstawowe, gimnazja, licea) są certyfikaty Szkoły Bezpiecznego Internetu.

Każda polska szkoła może ubiegać się o bezpłatny certyfikat „Szkoła Bezpiecznego Internetu”. Certyfikat, przyznawany na okres dwóch lat, może otrzymać szkoła, która:

 • używa programów filtrujących szkodliwe treści na wszystkich komputerach podłączonych do Internetu, do których dostęp mają uczniowie;
 • używa programów zabezpieczających komputery (antywirusowe, firewall, antyspam);
 • używa wyłącznie legalnego oprogramowania;
 • współpracuje z z Centrum Edukacyjnym Fundacji Kidprotect.pl lub innym podmiotem (inne organizacje pozarządowe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, policja);
 • zrealizowała szkolenie całego grona pedagogicznego pod kątem bezpieczeństwa uczniów w Internecie".
 • zrealizowała i realizuje na bieżąco samodzielnie albo we współpracy spotkania profilaktyczne dla rodziców oraz uczniów;
 • w miejscach, w których uczniowie mogą korzystać z dostępu do Internetu, umieszcza informacje na temat bezpiecznego korzystania z sieci;
 • realizuje działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa w sieci aktywizujące uczniów (np. konkursy plastyczne, wspólna realizacja spektakli czy filmów edukacyjnych, współpraca ze szkołą wcześniejszego etapu kształcenia, w ramach której uczniowie starsi szkolą uczniów młodszych pod nadzorem nauczyciela);
 • współpracuje na bieżąco z właściwą terytorialnie jednostką policji w zakresie prewencji zagrożeń związanych z Internetem, w szczególności cyber przemocy);
 • opracowała i wdrożyła dokument opisujący politykę bezpieczeństwa internetowego jako element programu wychowawczego szkoły;
 • udostępnia informacje o podejmowanych działaniach na oficjalnej stronie internetowej szkoły oraz przekazuje je na bieżąco fundacji Kidprotect.pl

Więcej na Szkoła Bezpiecznego Internetu

3…2…1… Internet!

Dzięki akcji „3…2…1… Internet!”, której ambasadorem jest Krzysztof Hołowczyc, nawet w słabo zinformatyzowanych szkołach podstawowych można przeprowadzić zajęcia z bezpieczeństwa w Sieci. Nauczycielowi lub wolontariuszowi do poprowadzenia zajęć wystarczy podstawowa znajomość Internetu i prezentacja multimedialna z Krzysztofem Hołowczycem, pobrana z Sieci lub zapisana na płycie DVD.

Nauczanie przez zabawę

Realizując program „3…2..1..Internet!” nauczyciel lub wolontariusz kolejno prezentuje dzieciom pięć odcinków kreskówki, w której piątka bohaterów styka się z ryzykownymi zachowaniami w Sieci, związanymi z cyberprzemocą, kontaktami z nieznajomymi, ochroną danych osobowych, poszanowaniem własności intelektualnej i uzależnieniem od Internetu. Po obejrzeniu każdej z kreskówek uczniowie, w ramach ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, muszą dokonać wyboru pomiędzy zachowaniem bezpiecznym a ryzykownym. Następnie poznają możliwe konsekwencje swoich decyzji. Każda kreskówka ma do wyboru dwa zakończenia – pozytywne, kiedy bohater zachowuje się bezpiecznie i negatywne, kiedy bohater zachowuje się ryzykownie. Instrukcje i scenariusze zajęć zostały już wielokrotnie sprawdzone podczas pracy z dziećmi. Są proste i łatwe w obsłudze. Z entuzjazmem wyrażają się też o nich same dzieci, ponieważ uczą się przez zabawę. Lekcje z bezpieczeństwa w Sieci mogą być prowadzone w ramach godziny wychowawczej, zajęć informatycznych lub w innym dogodnym czasie.

Instrukcje do poprowadzenia lekcji i kreskówki można pobrać ze stron: www.dzieckowsieci.pl, www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl,

Więcej na 3…2..1..Internet!

Dziecko w sieci

Podstawowe informacje o Internecie i dostępnych w nim usługach, charakterystyka zagrożeń: Zrozumieć Internet;

Alfabetyczne ułożone definicje popularnych w Sieci terminów: słowniczek;

Artykuły, analizy, raporty i wyniki badań nad problematyką zgromadzone w dziale Artykuły i badania;

Wystąpienia (wideo) z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie: wykłady;

Podstawowe informacje o sposobach reagowania na przypadki zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w Internecie: Jak interweniować?

Więcej na Dziecko w Sieci

 

Linki do przydatnych stron

dzieckowsieci.fdn.pl - materiały edukacyjne (materiały do pobrania) programu Dziecko w Sieci organizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje. Fundacja istnieje od 1991 roku, jest organizacją pozarządową, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.

www.chrondziecko.pl - ochrona i kontrola w internecie. Emilek czy też Beniamin to proste w zastosowaniu programy dla rodziców, który oferują kompleksowe rozwiązania w zakresie kontroli dostępu do sieci. Rodzice mogą przede wszystkim blokować dostęp do stron www, zablokować dostęp do stron o tematyce erotycznej i pornograficznej, mogą również definiować własne kryteria blokowania.

www.cmppp.edu.pl - serwis Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej zamieszcza e-poradnik Jak reagować na cyberprzemoc?

www.kidprotect.pl - strona Fundacji Kidprotect.pl, zajmującą się zapobieganiem patologiom społecznym (w szczególności przestępczości seksualnej) oraz pomocą dotkniętym patologiami społecznymi.

www.saferinternet.pl - oficjalna strona realizowanego w Polsce przez Konsorcjum FDN i NASK programu Komisji Europejskiej Safer Internet. Na serwisie znajdują się aktualne wiadomości związane z tematyką programu, artykuły prasowe oraz raporty dotyczące badań.

www.dbi.pl - serwis poświecony obchodom Dnia Bezpiecznego Internetu, którego ideą jest propagowanie działań na rzecz bezpiecznego korzystania dzieci i młodzieży z Internetu. Na stronie znajdują się materiały i relacje z poprzednich obchodów, materiały pomagające w organizacji imprez, informacje o konkursach, baza szkół, które przyłączyły się do obchodów.

BezpiecznyInternet.org - serwis prowadzony przez fundację kidprotect.pl, zajmujący się m. in. wydawaniu certyfikatów Stron Przyjazdnych Dzieciom.

www.dyzurnet.pl - serwis Dyżurnet.pl anonimowo przyjmuje zgłoszenia o nielegalnych treściach w Internecie.

www.helpline.org.pl - projekt helpline.org.pl ma na celu pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie. Jeśli dziecko spotkało w Sieci coś nieprzyjemnego i nie wiesz jak mu pomóć - wejdź na stronę projektu.

Print