Życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego (01.09.2020)

 

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Drodzy Uczniowie!

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2020/2021 - w imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Nowotańcu życzę wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty satysfakcji z wykonywanej pracy, inspiracji do wprowadzania nowych rozwiązań metodycznych na zajęciach z dziećmi i młodzieżą oraz dobrej atmosfery pracy. Niech uda się Państwu zrealizować wszystkie zamierzenia, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Uczniom życzę, by potrafili w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę, by umieli rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i sportowe, by we właściwy sposób decydowali o dalszych losach edukacyjnych i zawodowych.

Rodzicom życzę, by nowy rok szkolny przyniósł wiele okazji do dumy i radości z osiągnięć dzieci. Niech każda szkoła i placówka będzie dla Państwa miejscem otwartym i przyjaznym. Życzę dobrej współpracy z nauczycielami, wychowawcami i opiekunami.

Niech trudny okres czasu pandemii nie będzie przeszkodą w dążeniu do wytyczonych sobie celów, a zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa chroniących przed zakażeniem stanie się drogowskazem na początku tej drogi.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców
Edyta Pałuk

 

Print