Bezpieczny powrót do szkoły - aktualizacja (23.09.2020)

Bezpieczny powrót do szkoły w czasie epidemii

Co do zasady, od 1 września 2020 r. uczniowie rozpoczęli edukację w szkołach stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN. Natomiast na obszarach, w których zostały wyodrębnione strefy z uwagi na większe ryzyko zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przygotowano dodatkowe zalecenia, które dyrektor placówki może zastosować uwzględniając specyfikę swojej szkoły. Wytyczne przygotowane przez MEN, MZ i GIS mają elastyczny charakter i pozwalają dyrektorom szkół na stworzenie wewnętrznych regulaminów odpowiednich do warunków panujących w danej szkole.

Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.".

 

Rozporządzenia, komunikaty oraz wytyczne MEN:

MEN - Doposażanie szkół w sprzęt komputerowy

MEN - Europejski Tydzień Kodowania - CodeWeek

MEN - Cyberprzemoc - poradnik dla rodziców

MEN - Aktualizacja wytycznych MEN, MZ, GIS dla szkół oraz zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej

MEN - Bezpieczny powrót do szkół - zbiór aktualnych informacji

KO - Szkoła na starcie

KO - Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii COVID-19 (z udziałem SANEPIDu) - narada problemowa

KO - Bezpieczeństwo w drodze i ze szkoły

KO - Materiał pomocniczy do opracowania regulaminu i zasad funkcjonowania jednostek systemu oświaty w razie zawieszenia zajęć stacjonarnych

MEN - Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji - poradnik

MEN - Jak organizować kształcenie w czasie epidemii - zalecenia dla dyrektorów szkół

MEN - Rozwiązania prawne potrzebne do organizacji pracy szkoły w czasie epidemii gotowe - minister podpisał rozporządzenia

MEN - Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r.

MEN - Bezpieczny powrót do szkół. Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii

 

WSSE Rzeszów - Sytuacja epidemiologiczna SARS-CoV-2 na terenie województwa podkarpackiego

 

Aktualne rozkłady jazdy autobusów:

Dworzec Multimedialny Sanok

MKS Sanok, Mapa przystanków autobusów

Od września dodatkowe kursy autobusów do Bukowska i zmiany opłaty za bilety komunikacji miejskiej

 

Print