Wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz harmonogram naboru (31.07.2020)

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

31 lipca br. każdemu absolwentowi szkoły podstawowej zostanie przekazane zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wyniki będą dostępne również w systemie informatycznym od godz. 10:00.

wyniki 2020

Szczegółowe informacje:

Mapki z wynikami egzaminu ósmoklasisty

ZIU - Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty

CKE - Wyniki krajowe egzaminu

OKE Kraków - Wstępne wyniki w woj. podkarpackim

 

Najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

Zobacz również: Wyniki uczniów na Bukowsko.pl, Wyniki uczniów na Sanok.pl,

 

 

Print