Egzamin gimnazjalny - odpowiedzi (26.04.2012)

gim 24, 25 i 26.04.2012 r. (wtorek, środa i czwartek) nasi gimnazjaliści klas III przystępili do egzaminu gimnazjalnego.

Cały egzamin składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz językowej.

24.04.2012 r. Część humanistyczna podzielona była na test z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, który trwał 60 minut, oraz egzamin z zakresu języka polskiego, na którego napisanie uczniowie mieli 90 minut.

25.04.2012 r. Część matematyczno-przyrodnicza składała się z testu z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) i trwała 60 minut oraz z egzaminu z matematyki, który trwał o pół godziny dłużej.

26.04.2012 r. Część językowa składała się z egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Obydwa trwały po 60 minut, jednak do części rozszerzonej obowiązek mieli przystąpić tylko ci uczniowie, którzy uczyli się danego języka w szkole podstawowej.

Pytania miały charakter zamkniętych oraz otwartych, a odpowiedzi uczniowie nanosili na specjalne karty odpowiedzi. Zadania otwarte z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym sprawdzać będą egzaminatorzy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, a ich rozwiązania nanosić na karty odpowiedzi. Tak przygotowane karty odpowiedzi (z kodem ucznia, peselem, kodem szkoły i kodem kreskowym) sczytywać będą maszyny liczące w OKE Kraków. Niestety na oficjalne wyniki przyjdzie poczekać do czerwca.

Wszystkie arkusze egzaminu gimnazjalnego 2012 z poszczególnych części:

Poprawne odpowiedzi do poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego:

24.04.2012 - część humanistyczna:

25.04.2012 - część matematyczno-przyrodnicza:

26.04.2012 - część z języka obcego nowożytnego:

Więcej na www.cke.edu.pl (również BIP) oraz edukacja.gazeta.pl

wstecz Powrót do Aktualności
Więcej na Fotogalerii dalej
Print