Office 365 dla Edukacji

Microsoft Office 365 A1 dla Edukacji

Informuję iż w roku szkolnym 2020/2021 - oprócz e-Dziennika - dedykowaną platformą do zdalnej edukacji jest Microsoft Office 365 Education, a szczególnie usługa Teams.

Wychowawcy klas przekazali uczniom niezbędne loginy oraz hasła do korzystania z tej platformy (przy pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła).

Zważywszy na powyższe, każdy uczeń powinien posiadać oraz znać swoje loginy i hasła do:
- poczty elektronicznej - potrzebnej do odzyskiwania albo zmiany hasła w pozostałych usługach;
- szkolnego e-dziennika - aby wiedzieć jaki jest plan zajęć, temat lekcji, zadanie, otrzymane oceny, itp.
- platformy Office 365 z usługą Teams - do prowadzenia zajęć online, oceniania oraz komunikacji.
- platformy WSiPnet - dostęp do elektronicznych wersji podręczników oraz ćwiczeń, sprawdzianów i testów.

Dodatkowe informacje o wykorzystywanych platformach i narzedziach do kształcenia na odległość.

Jak zalogować się do Teams?

Jak korzystać z Teams?

 

Print