Konkurs EkoPlusik

Powiatowy konkurs matematyczno-przyrodniczy
EkoPlusik

Konkurs EkoPlusik zorganizowany został z myślą o uczniach wykazujących zainteresowania matematyką i naukami przyrodniczymi. Celem konkursu jest:

  • Rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych.
  • Nauka matematyki, przyrody i geografii poprzez zabawę; uświadomienie uczniom wzajemnego przenikania się zagadnień.
  • Rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań, zadań stwarzających problemy, z którymi uczniowie nie spotkają się na lekcji.
  • Analizowanie i twórcze rozwiązywanie problemów.
  • Rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów.
  • Ćwiczenie umiejętności współdziałania w zespole, dzielenia zadań.
  • Pokazanie praktycznego zastosowania matematyki.

Konkurs EkoPlusik jest dedykowany dla trzyosobowych drużyn wyłonionych z klas 6-8 szkoły podstawowej. Zgłaszanie szkół chętnych do udziału w konkursie EkoPlusik do dnia 18.09.2020 r. na adres e-mailem koordynatora. Przebieg konkursu wg harmonogramu zamieszczonego w Regilaminie konkursu.
Dotaktowo wymagane jest Oświadczenie - wyrażenie zgody na udział dziecka w konkursie.

 

Koordynatorem konkursu jest nauczyciel matematyki Katarzyna Dworzańska-Bobko e-mail: (koordynator) kasiabobko609@gmail.com - w temacie wiadomości proszę wpisać EkoPlusik.

Sponsorem nagród jest Fundacja mBanku.

 

Regulamin konkursu EkoPlusik

 

Print